Op de hoogte van nieuwe projecten in Amsterdam? Klik hier!

Banneplein

samenvatting
omgeving
hypotheek
nieuwbouw Amsterdam, project Banneplein

Algemene informatie

naam project Banneplein
aantal woningen 275
type woningen appartement
rijwoning
hoekwoning
status in ontwikkeling
koopprijs onbekend
huurprijs onbekend
oppervlakte onbekend

Betrokken partijen

projectontwikkelaar AM | Noordwest
tweede projectontw. Rochdale
gemeente Amsterdam

Belangrijke data

start verkoop 2e kwartaal 2017

Informatie

In Amsterdam wordt het nieuwbouwproject Banneplein gerealiseerd. Dit is in de wijk Noord.

De oplevering van deze woningen start 2e kwartaal 2017. De woningen in dit nieuwbouwproject zijn momenteel in ontwikkeling.

Voor meer informatie over een van de nieuwbouwwoningen in dit nieuwbouwproject kunt u terecht bij projectontwikkelaar AM | Noordwest in Utrecht.

Andere nieuwbouwprojecten in Amsterdam kunt u hier vinden: Nieuwbouw Amsterdam

BANNEPLEIN, start ontwikkeling studio’s, appartementen en eengezinswoningen
In het groene en waterrijke Amsterdam-noord vinden momenteel vele ontwikkelingen plaats. De ontwikkeling en realisatie van projecten als Czan, Overhoeks, Banne, Waterlandplein, Bongerd, NDSM terrein, Noord-Zuidlijn etc. dragen er  aan bij dat ‘Noord’ een steeds gunstiger vestigingsklimaat krijgt.
Banne Binnen CV, een samenwerkingsverband van AM en Rochdale, heeft  in de Banne het nieuwe winkelcentrum Banne Centrum opgeleverd met o.a. winkels, bibliotheek, Huis van de wijk, gymzalen, kinderdagverblijf en appartementen. Begin 2016 zijn de laatste woningen op de Ankerplaats opgeleverd. Hiermee is de vernieuwing van de Banne echter nog steeds niet voltooid.  
Hierbij nodigen wij u uit eens een kijkje te nemen op de website van de nieuwste ontwikkeling in Amsterdam-noord (www.banneplein.nl) en meldt u aan als geïnteresseerde.

Ontwikkeling van Banneplein

Banneplein is de naam van de nieuwste ontwikkeling in Amsterdam-Noord. In het verlengde van het Banne Centrum, wordt in het talud van de IJdoornlaan tussen het Parlevinkerpad en Statenjachtstraat aan het Banneplein het nieuwe Banneplein gesitueerd.  Banne Binnen CV  werkt in samenwerking met het stadsdeel Amsterdam Noord  aan de ontwikkeling en realisatie van studio’s en  2- en 3-kamer appartementen (249 stuks) en grondgebonden eengezinswoningen (26 stuks).
 
Hoe ziet de planning er uit?
De start van de eerste studio's en appartementen wordt verwacht in mei van dit jaar. De bouw van de eerste woningen zal naar verwachting in de tweede helft van 2017 starten, waarbij de oplevering van de eerste woningen staat gepland voor  2018. Na een succesvolle verkoop worden aansluitend de hieropvolgende fase in verkoop gebracht.
Interesse?
Heeft u op basis van het voorgaande interesse in Banneplein en wilt u op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen?  Ga dan naar www.banneplein.nl en schrijf u in als geïnteresseerde!

foutje ontdekt?