Op de hoogte van nieuwe projecten in Breda? Klik hier!

Moleneind, Teteringen - Vrije sectorkavels

samenvatting
omgeving
hypotheek
nieuwbouw Teteringen, project Moleneind, Teteringen - Vrije sectorkavels

Algemene informatie

naam project Moleneind, Teteringen - Vrije sectorkavels
aantal koopwoningen 2
aantal beschikbaar 2
aantal onder optie 2
type woningen bouwkavel
status in verkoop
koopprijs € 407.044 - € 447.748
oppervlakte onbekend
perceeloppervlakte 1160 - 1276 m²

Betrokken partijen

projectontwikkelaar Gemeente Breda Vastgoedontwikkeling
makelaar Stadsmakelaar Breda
tweede makelaar Kin Makelaars Breda
gemeente Breda

Informatie

In Teteringen (gemeente Breda) wordt het nieuwbouwproject Moleneind, Teteringen - Vrije sectorkavels gerealiseerd. Dit is in de wijk Teteringen. Dit project omvat slechts 2 te koop staande bebouwbare kavels.

De prijzen van deze kavels variëren vanaf € 407.044 tot € 447.748. Deze bouwkavel(s) hebben een perceel van 1160 tot 1276 m² en hierop kan een nieuwbouwwoning worden gebouwd.

De woningen in dit nieuwbouwproject zijn momenteel in de verkoop!

Voor meer informatie over een van de nieuwbouwwoningen in dit nieuwbouwproject kunt u terecht bij nieuwbouwmakelaar Stadsmakelaar Breda in Breda. U kunt ook terecht bij makelaar Kin Makelaars Breda.

Andere nieuwbouwprojecten in Breda kunt u hier vinden: Nieuwbouw Breda

Woningen


Klik hier voor de brochures: brochure 1


Klik hier voor de brochures: brochure 1


Klik hier voor de plattegronden: plattegrond 1
2 van 2 woningen beschikbaar
Prijs van Euro 407.044 tot Euro 447.748
bouwnr.statuskavelopp.woonopp.inhoudkamersprijsenergielabel
1Optie1276000€ 447.748k.k. 
2Optie1160000€ 407.044k.k. 

Type: Vrije sectorkavels
Interesse? U kunt een kavel veertien dagen reserveren door middel van indiening van het bij het kavelpaspoort gevoegde inschrijfformulier. Per reservering wordt een bedrag van € 250,--  in rekening gebracht.  Dit bedrag wordt bij het notarieel transport verrekend met de koopsom. Nadat het bedrag is ontvangen, zal de reservering verder in behandeling worden genomen. Dit houdt in dat u een (concept)koopovereenkomst en een nota voor betaling van de waarborgsom (5% van de koopsom exclusief BTW) ontvangt. U krijgt twee maanden na dagtekening van de (concept)koopovereenkomst, de tijd om onder andere na te gaan of u de financiën geregeld kunt krijgen. Indien u besluit binnen deze termijn af te zien van koop, dan kan dit zonder (financiële) consequenties. Beslist u wel door te gaan met de koop en ontwikkeling van de kavel, dan stuurt u de getekende overeenkomsten retour en betaalt u de waarborgsom. Nu volgt een periode van maximaal zes maanden waarin u in de gelegenheid wordt gesteld om een omgevingsvergunning aan te vragen en goedgekeurd te krijgen. Binnen deze termijn dient ook het notarieel transport plaats te vinden bij een notaris van uw keuze. Als u in deze periode toch besluit niet verder te gaan met de koop, dan vervalt de waarborgsom aan de gemeente. Uiteraard is het mogelijk om uitstel van notarieel transport te vragen, mits goed gemotiveerd.

Klik hier voor de brochures: brochure 1


Klik hier voor de plattegronden: plattegrond 1


Project: Moleneind, Teteringen
Langs oudere hoofdwegen en uitvalswegen van en naar de historische dorpskernen zijn in de loop der tijd bebouwingslinten ontstaan, gebaseerd op oorspronkelijke ontginningsstructuren en landwegen. Deze veelal van oorsprong agrarische en organisch gegroeide lintbebouwingen zijn uitgegroeid tot dorpskernen met een autonoom karakter. Opvallend is de diversiteit van verschillende bouwperioden en/of functies. Door deze diversiteit hebben deze linten vaak een enigszins informeel karakter. Kenmerkend voor de linten is de dorpse, eenvoudige en lineaire structuur, met kleinschalige bebouwing. Het profiel van de openbare ruimte verschilt per lint of deel daarvan, en is voornamelijk eenvoudig ingericht met trottoir, rijbaan en soms groen- of parkeerstroken. In veel gevallen wordt de straat eenzijdig begeleid door bomen. De functie van de straat is gericht op het doorgaand en bestemmingsverkeer. Bij de linten met losse vrijstaande bebouwing is het incidentele maar beperkte zicht, tussen de bebouwing door, uitermate karakteristiek. In vergelijking met de meer stedelijke bebouwingslinten hebben deze linten een meer open verkavelingstructuur. De bebouwing bestaat uit zowel geschakelde als vrijstaande panden met verspringende voorgevellijnen en waar mogelijk voortuinen. De bebouwing is relatief eenvoudig van vorm en bestaat uit één, twee en soms drie lagen, met of zonder kap.
De kavels zijn respectievelijk 1276 m2 en 1160m 2 groot en kosten € 447.748,-- en € 407.044,-- incl. BTW en exclusief notaris en kadastrale kosten.

Klik hier voor de brochures: brochure 1


Prijzen zijn Kosten Koper. Aan de prijzen, genoemde oppervlakten en het energielabel kunnen geen rechten worden verleend.

foutje ontdekt?