privacy-verklaring

 

 

Persoonsgegevens en gebruiksvoorwaarden

Lees onze gebruiksvoorwaarden: klik hier

Persoonsgegevens

De registratie van uw persoonsgegevens worden door nieuwbouwwijzer.nl gebruikt om bezoekers te informeren over relevante nieuwbouwprojecten. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt voor uw persoonlijke onderdeel van de website.

Echter op het moment dat u informatie aanvraagt voor een bepaald nieuwbouwproject betekent dit dat uw gegevens kunnen worden verstrekt aan de ontwikkelaar van het door u geselecteerde nieuwbouwproject, zodat u aanvullende informatie zou kunnen ontvangen, indien u dit zelf zo heeft aangegeven. De ontwikkelaars krijgen van ons toestemming om aan u de gewenste informatie toe te zenden. Voor andere doeleinden of andere projecten mogen zij uw gegevens niet gebruiken. Bij nieuwbouwwijzer.nl heeft u het recht op inzage in uw persoonsgegevens en u kunt deze corrigeren of verwijderen. Dit kunt u zelf doen door onder het kopje gegevens aanpassen gebruik te maken van de mogelijkheden. De behandeling van uw gegevens gebeurt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.


Nieuwbouwwijzer.nl maakt gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een bestandje dat automatisch wordt opgeslagen op uw computer als u de website bezoekt. Tegenwoordig maken bijna alle websites hier gebruik van en het is niet schadelijk. Nieuwbouwwijzer.nl kan zonder voorafgaande aankondiging wijzigingen aanbrengen in dit privacy- statement. Indien u vragen heeft over dit privacy-statement dan kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina.

Website

Nieuwbouwwijzer.nl besteedt veel zorg en aandacht aan alle informatie en aankondigingen die op haar website worden gepubliceerd. Het blijft altijd mogelijk dat de gepubliceerde informatie onjuist, onvolledig of niet up to date is.

Nieuwbouwwijzer.nl aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de website en de daarop aangeboden aankondigingen. Ook aanvaardt ze geen aansprakelijkheid voor de mogelijkheid dat informatie onjuist, onvolledig en / of niet up to date is. Daarnaast aanvaardt nieuwbouwwijzer.nl geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen die u neemt op basis van informatie die u aan of via nieuwbouwwijzer.nl ontleent. U kunt aan deze informatie geen rechten ontlenen jegens projectontwikkelaars, makelaars en / of andere partijen. Daarbij houdt nieuwbouwwijzer.nl zich het recht voor teksten naar eigen inzicht te wijzigen.

Indien u van mening bent dat nieuwbouwwijzer.nl op enigerlei wijze inbreuk maakt op uw auteursrecht (-en) staat u vrij ons hiervoor te benaderen. Wij zullen, indien nodig, een passend compromis bieden. De door ons gepubliceerde gegevens en beeldmateriaal zien wij als een aankondiging van een website voor een nieuwbouwproject. De ingevoerde gegevens gebruiken wij om tot een beoordeling te komen van het bewuste project, zodanig dat de consument een keuze kan maken.

Email


De inhoud van e-mailberichten door ons verstuurd zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan onderworpen zijn aan een beroepsgeheim. Gebruik van de inhoud ervan door anderen zonder toestemming van de afzender of geadresseerde is onrechtmatig. Mocht een e-mailbericht ten onrechte bij u terechtgekomen zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk dit bericht te retourneren aan Info@nieuwbouwwijzer.nl en het bericht uit uw mailbox te verwijderen.

Privacy- statement. Indien u vragen heeft over dit privacy-statement dan kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina.

 

Provincies