Nieuws

Zelfbouw heeft de toekomst

vrijdag 04-11-2011,

Wil je met me bouwen? Overal in Amsterdam staan borden met deze oproep. De hoofdstad gaat in zelfbouw. Het is een voedingsbodem voor nieuwe initiatieven zoals 4Winden, een nieuwe woningcorporatie. Vanwaar ineens die aandacht voor zelfbouw?

In september had de Amsterdamse woningmarkt er ineens een nieuwe speler bij: corporatie 4Winden. Links en rechts gingen wenkbrauwen omhoog. Een nieuwe corporatie? We hebben er toch genoeg in de hoofdstad? Wat voegt dat toe?

Oprichter Maarten de Boer vindt deze vragen ‘wel grappig' omdat ze uit de corporatiehoek komen. ‘De naam corporatie', zegt hij, ‘betekent samenwerken, zelforganisatie. Zo zijn alle corporaties ooit begonnen, maar dat lijken we vergeten.

Tegenwoordig roept de naam woningcorporatie vooral associaties op met massaliteit en anonimiteit. Ze zijn maatschappelijke ondernemingen geworden. Daar is niets mis mee, maar wij willen een alternatief bieden voor mensen die op zoek zijn naar zeggenschap en zelforganisatie. Wij willen werken met en voor deelnemers en hun de gelegenheid geven om zelf te participeren in de bouw van hun woning.'

Niche-speler
Maarten de Boer (68) kent de Amsterdamse woningmarkt op zijn duimpje. Hij werkte vele jaren bij de gemeente, onder meer als hoofd Stadsvernieuwingsbeleid. Hij was betrokken bij grote Amsterdamse projecten als IJburg. Als gepensioneerde gaat hij zich nu voluit richten op de kleinschaligheid van zelfbouw. Hij heeft 4Winden opgericht als een stichting.

Particulieren kunnen zich inschrijven voor 110 euro. Zij kunnen inhoudelijk en financieel deelnemen aan een van de projecten van 4Winden. Op dit moment heeft de stichting opties op tien woningen in twee bestaande projecten in Amsterdam-Noord (Patch 22 en Kavel 41). Daarnaast zoekt de stichting posities in nieuwe zelfbouwprojecten, zoals Blok 0 in de Houthavens.

In het eerste jaar wil 4Winden 45 koopwoningen in ontwikkeling nemen. In een latere fase moeten daar ook huurwoningen bijkomen. Op de Amsterdamse woningmarkt een klein initiatief. ‘We zijn een niche-speler', zegt De Boer zelf. Het is hem niet te doen om concurrentie met bestaande corporaties.

Hij gaat ook niet de status aanvragen van toegelaten instelling. De Boer: ‘De voordelen van goedkoper kunnen lenen wegen niet op tegen de nadelen van intensieve regelgeving en toezicht. Maar we zijn wel heel nadrukkelijk een non-profit organisatie. Het gaat ons niet om winst.'

Bittere noodzaak
De timing van De Boer is geen toeval. Zijn initiatief valt samen met een ander opmerkelijk fenomeen op de Amsterdamse woningmarkt: de opkomst van zelfbouw. Na een paar kleinschalige experimenten, onder meer op IJburg, wil Amsterdam daar nu serieus werk van maken.

Wethouder Maarten van Poelgeest wil dit jaar nog 1.000 vrije kavels kunnen aanbieden. Hij maakt er flink reclame voor. Overal in de stad hangen borden met de oproep. ‘Wil je met me bouwen?' Eind oktober is de eerste serieuze test of Amsterdammers er warm voor lopen. Dan houdt de gemeente een ‘1.000 kavelshow'. Op deze zelfbouwmarkt kunnen potentiële zelfbouwers zich inschrijven op de kavels en elkaar ontmoeten.

Voor Amsterdam is zelfbouw vooral een pragmatische keuze, vanuit de bittere noodzaak om de bouwproductie weer op gang te krijgen. Nog niet zo lang geleden gingen in de hoofdstad jaarlijks tussen de 3.500 tot 4.000 woningen in aanbouw. In de eerste helft van 2011 waren dat er niet meer dan 500. Een dramatische terugval van de bouwproductie.

Het gemeentebestuur heeft de ambitie van 66.000 woningen in tien jaar inmiddels ingekrompen tot 36.000 woningen. In het huidige tempo lijkt ook dit aantal te hoog gegrepen. Wethouder Van Poelgeest gaat daarom zijn kaarten zetten op een heel nieuwe groep van financiers en ontwikkelaars: de particulieren. Zelfbouw moet de woningproductie weer op gang brengen, verklaarde hij recent in Het Parool: Van Poelgeest streeft naar jaarlijks 1.000 tot 1.200 woningen in particulier opdrachtgeverschap.

Afhakers
Maarten de Boer juicht dit natuurlijk toe, maar voorziet ook een lastig probleem. Amsterdam is vooral een stad van gestapeld bouwen. In het overgrote deel van de zelfbouw zal het dus gaan om collectief particulier opdrachtgeverschap, groepen zelfbouwers die samen een perceel of een kavel tot ontwikkeling gaan brengen. En hier stuit je al snel op het fenomeen van de afhakers.

De Boer: ‘Mensen haken af bijvoorbeeld vanwege veranderingen in hun persoonlijke situatie. Daarna zit zo'n groep met de handen in het haar, want die hebben een financieel probleem.'

4Winden wil hierop inspelen door leden de gelegenheid te geven om te switchen tussen projecten. ‘We willen een substantieel deelnemersbestand combineren met meerdere projecten. Deelnemers krijgen de mogelijkheid om te switchen tussen projecten. En als iemand uitstapt, kunnen wij bij anderen langs om de plek weer op te vullen. Projecten hoeven dan niet te wachten.'

Democratische projectontwikkeling
Is er in Amsterdam markt voor zelfbouw? Albert Ravestein verwacht van wel. Hij is ontwikkelingsmanager Project-ontwikkeling bij woningcorporatie Stadgenoot en nauw betrokken bij Blok 0 in de Houthavens. Het deel waar hij nu aan werkt kan ruimte bieden aan ongeveer 250 woningen in combinatie met bedrijfsruimten. Het bijzondere is dat het helemaal wordt uitgegeven in collectief particulier opdrachtgeverschap.

Op 7 oktober was de eerste presentatie van de bouwenveloppen. Er kwamen ruim 900 particulieren op af. ‘Dat was ver boven verwachting.' Stadgenoot probeert samen met projectontwikkelaar Synchroon al jarenlang om Blok 0 van de grond te krijgen. Het project aan de rand van de Houthavens is met name lastig omdat het ook moet dienen als geluidswal tussen havenbedrijven en woningen.

In de huidige vastgelopen woningmarkt lukt het niet om dit project te ontwikkelen op de traditionele manier. Een voorverkooppercentage van 70 procent van het koopdeel is onhaalbaar. Daarom is het project omgevormd naar particulier opdrachtgeverschap. De recent gepensioneerde directeur Frank Bijdendijk van Stadgenoot omschreef de omslag nog elegant als ‘democratische projectontwikkeling', maar ook hier betreft het vooral een pragmatische keus, afgedwongen door de markt.

Ravestein noemt 4Winden een interessant concept. ‘Het is een club die voor deelnemers probeert woningen te bouwen. Dit soort initiatieven is meer dan welkom. Hun slaagkans zal afhangen van de mate waarin ze gelijkgestemde particulieren kunnen binden.'

Cultuuromslag
Om zelfbouw echt succesvol te maken, is volgens Ravestein nog iets anders nodig: een flinke cultuuromslag binnen bestaande instituties. ‘We moeten onze ongelooflijke plan- en regeldrift durven loslaten. Dat geldt voor het grondbedrijf, de uitgifte van vergunningen, de nutsbedrijven, en ook voor de corporaties. In deze markt is de toekomst aan kleinschalige initiatieven: van onder op, minder regels, vraaggestuurd en langzamer. Die trend is onomkeerbaar.'

Stadgenoot haalt de zelfbouwinspiratie uit Almere. ‘Daar zijn ze echt het verst van het hele land', aldus Ravestein. Hij vertelt hoe zijn corporatie, toen nog Het Oosten geheten, betrokken raakte bij particuliere zelfbouw in Almere Poort. Verder deed Het Oosten/Stadgenoot al veel kennis en ervaring op met de Solids, een concept met cascowoningen waar huurders zelf de prijs en de indeling van wonen en werken bepalen. Ravestein: ‘Wat we kunnen leren van Almere is dat alles gericht moet zijn op optimale vrijheid en het stimuleren van pioniers.'

Wethouder Adri Duivesteijn propageert de zelfbouw in Almere. Tussen 2007 en 2010 verkocht Almere ruim 1.000 kavels aan particulieren. Via samenwerking met woningcorporaties maakt Almere de zelfbouw bovendien betaalbaar voor lagere inkomens. In de komende jaren moeten daar ruim 4.000 kavels bijkomen in Almere Poort en het nieuwe stadsdeel Nobelhorst. Duivesteijn volgt hiermee consequent de strekking van zijn eigen motie die hij als Tweede-Kamerlid in 1998 indiende en die werd aangenomen: 30 procent van de woningproductie moet in particulier opdrachtgeverschap tot stand komen. Het werd nooit staand beleid.

Meesurfen op de golf
4Winden is een bescheiden initiatief, maar wel een teken van deze tijd. Gemeenten in het hele land zitten met braakliggende gronden en terughoudende ontwikkelaars. Zelfbouw is ineens een aanlokkelijk alternatief. Ideaal en pragmatisme ontmoeten elkaar in de noodzaak om de woningproductie een stimulans te geven.

De Boer surft mee op deze golf. Hij wil met 4Winden doorgroeien naar ongeveer 4.000 deelnemers en 800 woningen. Bovendien gaat hij in Amsterdam een belangenvereniging oprichten voor zelfbouwers. Doel: iets doen aan de grondprijzen en de plankosten. Daarnaast wil hij een soort marktplaats creëren voor leden en projecten en een waarborgfonds opzetten voor zelfbouwers. De huidige tendens naar kleinschaligheid is volgens hem onomkeerbaar. ‘De burger wil ruimte veroveren op de instituties. Mensen willen meer zeggenschap en meer zelf bepalen. Dat willen wij faciliteren.'

Bron: Aedesnet.nl


(advertentie)

Verder in het nieuws

di
13-02
Regionale verschillen huizenprijzen
ma
12-02
Energiebus helpt huurders besparen
vr
09-02
Koopwoningmarkt opgesloten in eigen succes?
vr
09-02
Prijzen in vrije huursector blijven stijgen, ondanks meer nieuwbouw
wo
07-02
Verkoop nieuwbouwwoningen stijgt
di
06-02
Woningnood loopt verder op
ma
05-02
Corporaties en bouwers komen met ideeën voor verduurzaming
do
01-02
Voorgestelde regulering leidt tot minder middenhuur
wo
31-01
50PLUS in actie voor referendum over wet Hillen
di
30-01
Hoogste aantal nieuwbouwwoningen in acht jaar
vr
26-01
NAM moet ook zonder verkoop vergoeden
vr
26-01
Verplichte gasaansluiting nog dit jaar verdwenen
vr
26-01
Grote regionale verschillen bij herstel woningmarkt
do
25-01
Bouwkundig voorbehoud standaard in koopcontract
wo
24-01
Einde aan verwarring rond energielabels
di
23-01
2017 topjaar woningmarkt: koopsom stijgt met 8% en 12,6% woningen meer verkocht
vr
19-01
Woningtransacties 2017 naar nieuw record
wo
17-01
Kadaster registreert in december 2017 meer verkochte woningen
di
16-01
Te weinig oog voor huurders aardbevingsgebied
ma
15-01
Nieuwbouw aardgasvrij!
vr
12-01
Consument ziet ten onrechte zeepbelvorming op Nederlandse woningmarkt
vr
12-01
Woningtekort loopt tot in 2018 verder op
do
11-01
Woningmarkt gevangen tussen grote vraag en slinkend aanbod
wo
10-01
Tevredener bij goede binding met de buurt
ma
08-01
Wil om huis te kopen groot, consument ziet beren op de weg
wo
03-01
Huiseigenaren laten massaal geld liggen bij nieuwe rente hypotheek
ma
01-01
Nieuwbouwwijzer wenst u het allerbeste voor 2018!
wo
20-12
Recordaantal nieuwbouwwoningen verkocht
di
19-12
Kadaster registreert in november 2017 meer verkochte woningen
ma
18-12
Toch geen overgangstermijn hypotheken in 2018
vr
15-12
Vertraging bouwprojecten door personeelstekorten
vr
15-12
‘Vloek van het hoogste bod’ richt zich ten onrechte op makelaars
do
14-12
Kamer vraagt nieuw actieplan studentenhuisvesting
wo
13-12
Geen extra maand voor hypotheekaanvragen
vr
08-12
VNG bepleit aardgasverbod voor nieuwbouw
do
07-12
Is uw nieuwbouwhuis straks circulair?
wo
06-12
Rijk moet regie houden bij woningbouw
vr
01-12
Hoogte ozb verschilt sterk per gemeente
do
30-11
Wonen in een getransformeerd pand (nieuwe stijl)
di
28-11
Woningverkoper maakt gemiddeld 32 duizend euro winst
bekijk oudere nieuwsberichten...