Nieuws

Dordrecht - Economische crisis dwingt tot aanpassing grote projecten

woensdag 14-11-2012, Dordrecht

De gemeente Dordrecht moet scherpe keuzes maken in en tussen de grote projecten in de stad zoals Stadswerven, Gezondheidspark, Leerpark en Maasterras. Gezien de huidige problemen in de vastgoedsector is het niet realistisch dat al deze plannen kunnen worden uitgevoerd zoals gepland. Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad daarom een uitspraak over de gewenste aanpak van die keuzes.

Het college heeft zelf al ingestemd met de nota Richting Kiezen. Hierin staat per project omschreven wat de risico’s zijn, gezien de problemen op de vastgoedmarkt (leegstand van winkels en kantoren, woningmarkt op slot). Het college gaat er vanuit dat er daarom in de plannen moet worden geschrapt, mede om de andere projecten kansrijker te maken. Het college gaat bij deze keuzes uit van drie criteria: het belang voor de stad, de financiële gevolgen voor de gemeente en de contractuele verplichtingen. De gemeenteraad heeft een eerste presentatie gehad over de nota Richting Kiezen. De raadsleden onderschreven de noodzaak om in te grijpen, maar gaven aan meer tijd nodig te hebben om een goede afweging te maken. Daarvoor heeft de raad drie avonden gereserveerd.

Overaanbod

De vooruitzichten wijzen niet op een structureel herstel van de vastgoedmarkt. Nederland kent een enorme vastgoedluchtbel. De banken, ontwikkelaars, overheden, het maatschappelijk middenveld en consumenten kampen allen met financiële problemen. Steeds meer ontwikkelaars krijgen grote complexe projecten moeilijk gefinancierd. Het consumentenvertrouwen is laag: de woningmarkt zit op slot.
Deze gewijzigde marktomstandigheden vragen ook in Dordrecht meer focus om projecten te realiseren. Zo is in de huidige plannen tot 2021 een overaanbod van 1200 woningen en 62.000 m2 kantoorruimte. Dit leidt tot onderlinge concurrentie tussen de verschillende projecten. En zoals bekend, is er meer leegstand. Tot slot kampt de gemeente door deze marktontwikkeling met oplopende tekorten in de grondexploitaties. De risico’s die de gemeente en de stad hierdoor lopen, vragen om een sterkere sturing en beheersing.

Kwaliteit

Het college wil vasthouden aan haar ambities: een aantrekkelijke binnenstad, meer woonmilieus voor het hogere marktsegment, versterking van de stedelijke economie en versterking van groen en water in en om de stad. Hierbij wordt gekozen voor kwaliteit boven kwantiteit en een houdbare financiële positie van de gemeente. Dat betekent ook dat het college kiest voor die projecten die het meest bijdragen aan de gewenste sociaal-economische versterking van de gemeente en de regio.

Kansen voor particulieren en ondernemers

De huidige situatie biedt ook kansen voor nieuwe initiatieven. De gemeente wil particulieren de ruimte bieden kavels in en rond de binnenstad te ontwikkelen die bijdragen aan versterking van de stad. Het college wil inzetten op herontwikkelen van leegstaande kantoren, winkels en scholen. Waar zich kansen voordoen wil de gemeente deze zoveel mogelijk benutten en faciliteren. De gemeente wil creatief (tijdelijk) gebruik van braakliggend terrein zoals stadslandbouw stimuleren.

Openbaarheid

Vanwege de contracten met partijen zoals projectontwikkelaars, kan de gemeente in dit stadium niet in alle openbaarheid de risico’s en mogelijke aanpassingen van de grote projecten bespreken. Afhankelijk van de keuzes zal de gemeente met partijen in overleg treden. Ook deze marktpartijen kampen met de gevolgen van de crisis in de vastgoedsector. Overigens heeft de gemeente al in april een eerste stap gezet op deze weg met het arrangement stedelijke programmering.


(advertentie)

Verder in het nieuws

vr
20-04
Koopwoningen 8,6 procent duurder in maart
vr
20-04
Prijsstijging koopwoningen, daling verkopen
do
19-04
Groot tekort aan betaalbare woningen in regio Amsterdam
di
17-04
Consument lijdt steeds meer onder de gespannen woningmarkt
ma
16-04
Vertrouwen op de woningmarkt opnieuw gedaald
do
12-04
Stijgende prijzen zitten bouwsector dwars
wo
11-04
Bijna helft Nederlanders is vóór bouwen buiten de bebouwde kom
ma
09-04
Stralende lentedag trekt weer veel bezoekers naar NVM Open Huizen Dag
vr
06-04
Bouwdiscussie in impasse
do
05-04
Inhaalslag woningmarkt: bouw ook betaalbare woningen buiten de bebouwde kom
wo
04-04
Inwoners worden te weinig betrokken bij gemeentelijke bouwplannen
vr
30-03
VEH: 'Cv-verbod komt te vroeg'
vr
30-03
BNR Bouwmeesters: Bouw je eigen huis
do
29-03
NVM: Vijf aanbevelingen voor gemeenten
di
27-03
'Taaie uitdaging om versnelling te brengen in woningproductie'
ma
26-03
Koopwoningen 9,5 procent duurder in februari
wo
21-03
Kadaster registreert minder verkochte woningen in februari 2018
di
20-03
Ozb in vier jaar tijd in veel gemeenten met meer dan 25% gestegen
ma
19-03
Wetsvoorstel om afname sociale huurwoningen te stoppen
vr
16-03
Gebrek aan bouwlocaties drijft grondprijzen verder op
vr
16-03
'Provincies moeten woningmarkt vlottrekken'
do
15-03
Gemeenten scoren een onvoldoende voor betrokkenheid bij bouwprojecten
wo
14-03
Vertrouwen in de woningmarkt blijft dalen
ma
12-03
Meeste uitwonende studenten in Wageningen en Groningen
vr
09-03
Amsterdam start meldpunt achterstallig onderhoud
wo
07-03
Niet alle naoorlogse stadswijken kennen achterstand
wo
07-03
Nederlandse economie overtreft die van eurozone
di
06-03
Huurder met recht op toeslag steeds armer
do
01-03
Huren in Amsterdam wordt snel duurder
ma
26-02
Vertraging gas en elektra bij nieuwbouw
ma
26-02
Meer omzet en werkgelegenheid in bouwsector in 2017
ma
26-02
Prijzen koopwoningen bijna 9% gestegen in januari 2018
ma
26-02
Stijging aantal vergunde nieuwbouwwoningen
vr
23-02
Delft zet vol in op overstap naar gasloos
do
22-02
Woning verkopen duurt gemiddeld 7 maanden
di
20-02
Wetswijziging nodig voor versnelling woningbouw
ma
19-02
Minder verkochte woningen geregistreerd in januari 2018
vr
16-02
Monument kopen biedt mooi alternatief op steeds krappere woningmarkt
do
15-02
Vrije sector onbetaalbaar voor gezinnen en stellen
di
13-02
Regionale verschillen huizenprijzen
bekijk oudere nieuwsberichten...