Nieuws

Dordrecht - Economische crisis dwingt tot aanpassing grote projecten

woensdag 14-11-2012, Dordrecht

De gemeente Dordrecht moet scherpe keuzes maken in en tussen de grote projecten in de stad zoals Stadswerven, Gezondheidspark, Leerpark en Maasterras. Gezien de huidige problemen in de vastgoedsector is het niet realistisch dat al deze plannen kunnen worden uitgevoerd zoals gepland. Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad daarom een uitspraak over de gewenste aanpak van die keuzes.

Het college heeft zelf al ingestemd met de nota Richting Kiezen. Hierin staat per project omschreven wat de risico’s zijn, gezien de problemen op de vastgoedmarkt (leegstand van winkels en kantoren, woningmarkt op slot). Het college gaat er vanuit dat er daarom in de plannen moet worden geschrapt, mede om de andere projecten kansrijker te maken. Het college gaat bij deze keuzes uit van drie criteria: het belang voor de stad, de financiële gevolgen voor de gemeente en de contractuele verplichtingen. De gemeenteraad heeft een eerste presentatie gehad over de nota Richting Kiezen. De raadsleden onderschreven de noodzaak om in te grijpen, maar gaven aan meer tijd nodig te hebben om een goede afweging te maken. Daarvoor heeft de raad drie avonden gereserveerd.

Overaanbod

De vooruitzichten wijzen niet op een structureel herstel van de vastgoedmarkt. Nederland kent een enorme vastgoedluchtbel. De banken, ontwikkelaars, overheden, het maatschappelijk middenveld en consumenten kampen allen met financiële problemen. Steeds meer ontwikkelaars krijgen grote complexe projecten moeilijk gefinancierd. Het consumentenvertrouwen is laag: de woningmarkt zit op slot.
Deze gewijzigde marktomstandigheden vragen ook in Dordrecht meer focus om projecten te realiseren. Zo is in de huidige plannen tot 2021 een overaanbod van 1200 woningen en 62.000 m2 kantoorruimte. Dit leidt tot onderlinge concurrentie tussen de verschillende projecten. En zoals bekend, is er meer leegstand. Tot slot kampt de gemeente door deze marktontwikkeling met oplopende tekorten in de grondexploitaties. De risico’s die de gemeente en de stad hierdoor lopen, vragen om een sterkere sturing en beheersing.

Kwaliteit

Het college wil vasthouden aan haar ambities: een aantrekkelijke binnenstad, meer woonmilieus voor het hogere marktsegment, versterking van de stedelijke economie en versterking van groen en water in en om de stad. Hierbij wordt gekozen voor kwaliteit boven kwantiteit en een houdbare financiële positie van de gemeente. Dat betekent ook dat het college kiest voor die projecten die het meest bijdragen aan de gewenste sociaal-economische versterking van de gemeente en de regio.

Kansen voor particulieren en ondernemers

De huidige situatie biedt ook kansen voor nieuwe initiatieven. De gemeente wil particulieren de ruimte bieden kavels in en rond de binnenstad te ontwikkelen die bijdragen aan versterking van de stad. Het college wil inzetten op herontwikkelen van leegstaande kantoren, winkels en scholen. Waar zich kansen voordoen wil de gemeente deze zoveel mogelijk benutten en faciliteren. De gemeente wil creatief (tijdelijk) gebruik van braakliggend terrein zoals stadslandbouw stimuleren.

Openbaarheid

Vanwege de contracten met partijen zoals projectontwikkelaars, kan de gemeente in dit stadium niet in alle openbaarheid de risico’s en mogelijke aanpassingen van de grote projecten bespreken. Afhankelijk van de keuzes zal de gemeente met partijen in overleg treden. Ook deze marktpartijen kampen met de gevolgen van de crisis in de vastgoedsector. Overigens heeft de gemeente al in april een eerste stap gezet op deze weg met het arrangement stedelijke programmering.


(advertentie)

Verder in het nieuws

wo
18-07
Regio Holland boven Amsterdam wil snel 40.000 extra woningen bouwen
wo
18-07
Ouderen blijven relatief veel huizen kopen
di
17-07
Steden vragen VN om hulp tegen oververhitte woningmarkt
vr
13-07
Nederlandse huizenprijzen stijgen harder dan Europees gemiddelde
do
12-07
Stemming woningmarkt negatief door hoge prijzen en aanbodtekort
wo
11-07
Akkoord: geplande nieuwbouw zo mogelijk zonder aardgas
di
10-07
Kopers in krappe woningmarkten zien niet vaker af van voorbehouden
vr
06-07
Het dilemma van de bouwondernemer: gasloze nieuwbouw of aansturen op meer innovatie?
di
03-07
Recordaantal meters kantoorruimte gesloopt en herbestemd naar woningen
ma
02-07
Steeds meer bewoners vier grote steden verlaten hun stad
vr
29-06
Minder mensen verhuisd in eerste kwartaal 2018
do
28-06
Tekort seniorenwoningen vraagt om regie
wo
27-06
VEH: Te weinig parkeerplekken bij nieuwbouw
ma
25-06
Prijzen koopwoningen op hoogste niveau ooit
ma
25-06
VEH: Klimaatakkoord moet haalbaar en betaalbaar zijn
wo
20-06
Minder woningen verkocht, meer hypotheken verstrekt
di
19-06
Amsterdammers wonen het krapst
ma
18-06
Energieprijzen per 1 juli omhoog
do
14-06
Woningtekort: hoe kom je van zorg tot een aanpak?
do
14-06
Aantal huisuitzettingen bij woningcorporaties weer lager
wo
13-06
VEH: vertrouwen in woningmarkt nadert omslagpunt
wo
13-06
Groningse huurders voelen zich speelbal van kabinet
vr
08-06
VEH: Steeds meer gebreken in nieuwbouwwoningen
do
07-06
Wonen langs de snelweg blijft in trek
do
07-06
Nieuw plan voor ‘passend wonen’ lost woningtekort niet op
di
05-06
Kamer wil noodstop op extreme huurprijzen vrije sector
ma
04-06
Amsterdamse huishoudens hebben minder woonoppervlakte
ma
04-06
71.000 bezoekers zien een herboren bouwsector
wo
30-05
CDA en D66 voor tijdelijke regulering vrije huursector
di
29-05
Meer mensen negatief over koopwoningmarkt
do
24-05
Woonagenda laat ambities zien: 75.000 woningen per jaar
do
24-05
80% woningbouwprojecten is vertraagd: gemiddeld 10 jaar doorlooptijd
wo
23-05
Koopwoningen bijna 9 procent duurder in april
di
22-05
Nieuwbouw in principe gasloos vanaf 1 juli 2018
vr
18-05
Stijgende lijn woningverkopen doorbroken
vr
18-05
Marktpartijen willen miljarden euro’s investeren in duurzame woongebieden
do
17-05
Amsterdamse corporaties kunnen fors minder bouwen door belastingmaatregel
di
15-05
Wet voldoende betaalbare woningen
vr
11-05
Koopwoningmarkt staat onder druk
vr
11-05
Meeste huurders in energiezuinige woning tevreden
bekijk oudere nieuwsberichten...