Nieuws

Herstel bouwproductie zwakt iets af

woensdag 24-12-2014,

De bouwproductie in Nederland stabiliseert zich dit jaar op het niveau van 2013. Het beeld tussen de sectoren verschilt echter wel. Vooral de woningbouwproductie is verder teruggelopen. Zowel de utilititeitsbouw als de gww laten dit jaar wel herstel zien. Ten ozpichte van de raming van september jl. is het beeld voor 2014 wel iets negatiever. Met groeicijfers van 3,5% per jaar in 2015 en 2016 zal de bouwnijverheid naar verwachting relatief krachtig groeien in vergelijking met de Nederlandse economie. Dit blijkt uit de jongste (december)raming van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) die recent in BouwActueel is gepubliceerd.

Woningbouw

De daling van de woningbouwproductie heeft ook in 2014 nog doorgezet. De nieuwbouwproductie is met bijna 9% teruggelopen als gevolg van de forse daling van het aantal verleende bouwvergunningen in 2013 (naar 28 duizend). Het aantal voltooide woningen komt dit jaar naar verwachting uit op ongeveer 45 duizend. De herstel- en verbouw en het onderhoud van woningen laten onder invloed van het lage btw-tarief en de maatregelen van het Energieakkoord wel een stevige groei zien van respectievelijk 3,5% en 3%. Onder invloed van het oplopend aantal bouwvergunningen in 2014 (raming: meer dan 40 duizend) neemt de nieuwbouwproductie van woningen in 2015 met 13% toe. Dit is wel iets minder dan in september nog verwacht. Nieuwe NIBUD-normen en aangescherpte leenregels leiden tot extra onzekerheid op de woningmarkt, hetgeen het herstel zal drukken. Ook in 2016 zal de nieuwbouw nog krachtige groei laten zien. Daarentegen zullen de herstel en verbouw en het onderhoud van woningen de komende jaren onder druk komen te staan als gevolg van het aflopen de tijdelijke btw-verlaging en het drukkende effect van de verhuurderheffing op de uitgaven van woningcorporaties.

Utiliteitsbouw

Na de forse productiedalingen in de achterliggende jaren is dit jaar sprake van een lichte groei van de utiliteitsbouwproductie. De groei wordt gedreven door de toename van de investeringsvolumes in bedrijfsgebouwen en logistiek. Deze conjunctuurgevoelige sectoern zijn in de crisis sterk getroffen en laten nu een bovengemiddeld herstel zien. Voor kantoren en winkels voorkomt de hoge leegstand vooralsnog een sterk productieherstel. Door de aantrekkennde economie neemt de groei van de utiliteitsbouw vanaf 2015 bescheiden toe. Ten opzichte van de septemberraming is de prognose van de productie in de utilitteitsbouw neerwaarts bijgesteld. De productie komt in zowel 2014 als in 2015 tot een procentpunt lager uit dan in september werd geraamd.

Infrastructuur

De gww-markt zal in 2015 lichte groei laten zien, nadat de productie zich in 2014 – vooral door een gunstig eerste kwartaal – na twee slechte jaren al enigszins heeft hersteld. De groei bij nieuwbouw en herstel en verbouw kwam vooral door hogere rijksinvesteringen. Bij decentrale overheden waren er grote verschillen. De waterschapsinvesteringen namen toe door groeiende uitgaven aan dijkvesterkingen, terwijl het werk van gemeenten rond bouwlocaties (grondwerk, riolering, straatwerk) ook in 2014 nog sterk afnam. Komend jaar zal het beeld omgekeerd zijn. De investeringen van de decentrale overheden en de bedrijven trekken naar verwachting van het EIB sterk aan, ondermeer door de sterke groei van de woningbouw. Bij het Rijk zullen verdere bezuinigingen leiden tot 3% krimp van de investeringen. Voor 2016 wordt verdere groei voorzien. De totale gww-productie komt met het herstel in de komende jaren op € 14,3 miljard in 2016, dat is nog wel 5% onder het niveau van 2009.

Arbeidsmarkt

In de afgelopen vijf jaar is de werkgelegenheid met bijna 65 duizend arbeidsjaren afgenomen. Bij werknemers bedroeg het verlies zelfs 70 duizend arbeidsjaren. Ook dit jaar moet nog rekening worden gehouden met een terugval in de werkgelegenheid van werknemers. Over het gehele jaar gezien krimpt het arbeidsvolume van werknemers tot 290 duizend. Daarmee ligt het aantal arbeidsjaren van werknemers dan 85 duizend lager dan voor de crisis het geval was. Deze krimp is 2 duizend arbeidsjaren sterker dan in september nog verwacht. De arbeidsinzet van zelfstandigen blijft stabiel (104 duizend). Vanaf volgend jaar slaat het beeld voor de arbeidsmarkt om. In de komende twee jaar loopt het arbeidsvolume weer op tot 408 duizend arbeidsjaren. Daarnaast zal de flexibele schil (uitzendkrachten/gedetacheerden) toenemen tot 20 duizend arbeidsjaren.

Bron: Bouwend Nederland


(advertentie)

Verder in het nieuws

vr
31-08
Ook bij de nieuwbouw lijkt de wal nu echt het schip te keren
wo
29-08
Woningwaarde in 2018 gemiddeld 6,5 procent omhoog
di
28-08
Stijgende WOZ-waarde problematisch voor huurders
do
23-08
36 duizend bouwvakkers teruggekeerd in de bouw
do
23-08
Aantal woningverkopen blijft dalen
wo
22-08
Kamerprijzen vaak veel te hoog
wo
22-08
Koopwoningen 9 procent duurder in juli
ma
20-08
Huurwoning nog lang niet energiezuinig genoeg
vr
17-08
VEH: Nationale Hypotheek Garantie is veel te duur
wo
15-08
CBS: economie bloeit
vr
10-08
Woningaanbod op koopwoningmarkt steeds nijpender
do
09-08
Aanbod sociale huurwoningen steden fors gedaald
di
07-08
Ouderen overwegen vaker een verhuizing
ma
06-08
'Buitenlandse studenten makkelijke prooi voor huisjesmelkers'
do
02-08
Steeds meer huurwoningen in handen van beleggers
wo
01-08
Woning verkopen? Juli en december beste maanden
vr
27-07
Noord-Holland en Bouwend Nederland zetten in op circulair bouwen
di
24-07
Prijzen op recordhoogte, krapte op woningmarkt
di
24-07
Steeds meer bewoners 4 grote steden verlaten hun stad
ma
23-07
Veel startende huurders tussen wal en schip
wo
18-07
Regio Holland boven Amsterdam wil snel 40.000 extra woningen bouwen
wo
18-07
Ouderen blijven relatief veel huizen kopen
di
17-07
Steden vragen VN om hulp tegen oververhitte woningmarkt
vr
13-07
Nederlandse huizenprijzen stijgen harder dan Europees gemiddelde
do
12-07
Stemming woningmarkt negatief door hoge prijzen en aanbodtekort
wo
11-07
Akkoord: geplande nieuwbouw zo mogelijk zonder aardgas
di
10-07
Kopers in krappe woningmarkten zien niet vaker af van voorbehouden
vr
06-07
Het dilemma van de bouwondernemer: gasloze nieuwbouw of aansturen op meer innovatie?
di
03-07
Recordaantal meters kantoorruimte gesloopt en herbestemd naar woningen
ma
02-07
Steeds meer bewoners vier grote steden verlaten hun stad
vr
29-06
Minder mensen verhuisd in eerste kwartaal 2018
do
28-06
Tekort seniorenwoningen vraagt om regie
wo
27-06
VEH: Te weinig parkeerplekken bij nieuwbouw
ma
25-06
Prijzen koopwoningen op hoogste niveau ooit
ma
25-06
VEH: Klimaatakkoord moet haalbaar en betaalbaar zijn
wo
20-06
Minder woningen verkocht, meer hypotheken verstrekt
di
19-06
Amsterdammers wonen het krapst
ma
18-06
Energieprijzen per 1 juli omhoog
do
14-06
Woningtekort: hoe kom je van zorg tot een aanpak?
do
14-06
Aantal huisuitzettingen bij woningcorporaties weer lager
bekijk oudere nieuwsberichten...