Nieuws

Corporaties en bouwers komen met ideeën voor verduurzaming

maandag 05-02-2018,

Gebruik bestaande technieken om corporatiewoningen te verduurzamen en ontwikkel los daarvan een tweede spoor voor innovaties. En zorg ervoor dat de bewoners blij worden van de te nemen maatregelen. Deze hoofdlijnen kwamen naar voren tijdens de tweede Aedes-Bouwend Nederland Verduurzamingstafel op 31 januari op de Bouwcampus in Delft.

De bijeenkomst was een vervolg op de ontbijtsessie van 5 september vorig jaar. Directeuren van woningcorporaties en bouwbedrijven hebben toen combinaties gevormd om ideeën te ontwikkelen om het corporatiebezit met 30 procent minder kosten CO2-neutraal te maken: de Duurzaamheids Challenge. Nu was het tijd om hun voorstellen te presenteren en te bespreken. Dat gebeurde in aanwezigheid van Aedes-voorzitter Marnix Norder, Bouwend Nederland-voorzitter Maxime Verhagen en andere corporatie- en bouwdirecteuren. Te gast waren Marleen Hermans, hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap aan de TU Delft en adviseur van het Opdrachtgeversforum, en Ferdi Licher, programmadirecteur Bouwen en Energie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Vaart maken

In verschillende van de acht pitches kwam het tweesporenbeleid naar voren. Dat werd mede ingegeven door het feit dat de ontwikkeling van innovaties, behalve veel geld, ook veel tijd kost, terwijl bouwers en corporaties juist vaart willen maken met verduurzaming. De voorkeur gaat uit naar bestaande technieken die later verrijkt kunnen worden met innovaties. Maatregelen die werden genoemd richten zich met name op isolatie, verwarming en all electric. ‘Laaghangend fruit’ daarbij is dat duizenden woningen kunnen worden aangesloten op warmtenetten waar ze al boven staan, maar nog niet van profiteren. De Bouwcampus is bij uitstek geschikt om kennis te delen en de Bouwagenda om te innoveren.

Eindbeeld

Veel corporaties verduurzamen al woningen, treffen voorbereidingen of brengen minstens in kaart wat er moet gebeuren. De ene kiest voor renovatie per complex, in één keer of modulair, de andere neemt verduurzaming mee bij ingrepen als glas vervangen of het dak isoleren. Belangrijk advies aan de corporaties: formuleer een eindbeeld en hoe je daarop wilt sturen, en stel het huurbeleid en assetmanagement daarop af. Ook is het zaak bewoners zo vroeg mogelijk bij de plannen te betrekken. Daarop ontstond een discussie over het belang om de woonlasten gelijk te houden of niet. Waarschijnlijk gaan deze omhoog, maar daar krijgen de bewoners dan ook veel luxe voor terug. Een extra subsidie zou dat kunnen opvangen. Ze moeten in elk geval weten dat verduurzaming de komende jaren gaat spelen.

Subsidie

De overheid heeft per jaar zo’n 100 miljoen euro beschikbaar voor verduurzaming van de gebouwde omgeving. Daarnaast investeert het Rijk miljoenen in innovatie. De vormgeving van het innovatiebeleid wil Licher met de Bouwagenda afstemmen. Hij pleitte voor woonlastenvoordeel, vooral in het begin van het verdere verduurzamingstraject, en wilde dat bouwers en corporaties snel met concrete voorstellen komen. Een van de pitchers vond een centrale regie essentieel; de overheid kan landelijk alle partijen om de tafel krijgen, inclusief gemeenten en bewoners.

Langdurige samenwerking

Concluderend kan de enorme verduurzamingsopgave alleen door langdurige samenwerking tussen bouwers en corporaties worden volbracht. Daarvoor is vertrouwen nodig. Hermans benadrukte de noodzaak om breed toepasbare concepten te ontwikkelen en informatie en expertise uit te wisselen. Norder prees de collectiviteit en gepresenteerde ideeën en drong erop aan de Verduurzamingstafel via de websites van Aedes en Bouwend Nederland en andere publicaties onder de aandacht te brengen om een olievlekwerking te creëren. Verhagen sloot zich bij die waardering aan.

 

Bron: Bouwend Nederland


(advertentie)

Verder in het nieuws

vr
18-05
Stijgende lijn woningverkopen doorbroken
vr
18-05
Marktpartijen willen miljarden euro’s investeren in duurzame woongebieden
do
17-05
Amsterdamse corporaties kunnen fors minder bouwen door belastingmaatregel
di
15-05
Wet voldoende betaalbare woningen
vr
11-05
Koopwoningmarkt staat onder druk
vr
11-05
Meeste huurders in energiezuinige woning tevreden
wo
09-05
Versnelling bouwproductie blijft urgent
ma
07-05
Norder en Verhagen: ‘Afschaffen dividendbelasting ten koste van woningbouw en infrastructuur’
vr
04-05
Steeds meer nieuwbouw wordt gasloos
di
01-05
Woningbouw wordt prioriteit binnen het ruimtelijke ordeningsbeleid
ma
30-04
Woningmarkt duivels dilemma voor lokale politici
wo
25-04
Bouwsector: per 2019 geen gas meer in nieuwbouwwoning
di
24-04
Te weinig ‘harde’ bouwplannen in drie provincies
vr
20-04
Koopwoningen 8,6 procent duurder in maart
vr
20-04
Prijsstijging koopwoningen, daling verkopen
do
19-04
Groot tekort aan betaalbare woningen in regio Amsterdam
di
17-04
Consument lijdt steeds meer onder de gespannen woningmarkt
ma
16-04
Vertrouwen op de woningmarkt opnieuw gedaald
do
12-04
Stijgende prijzen zitten bouwsector dwars
wo
11-04
Bijna helft Nederlanders is vóór bouwen buiten de bebouwde kom
ma
09-04
Stralende lentedag trekt weer veel bezoekers naar NVM Open Huizen Dag
vr
06-04
Bouwdiscussie in impasse
do
05-04
Inhaalslag woningmarkt: bouw ook betaalbare woningen buiten de bebouwde kom
wo
04-04
Inwoners worden te weinig betrokken bij gemeentelijke bouwplannen
vr
30-03
VEH: 'Cv-verbod komt te vroeg'
vr
30-03
BNR Bouwmeesters: Bouw je eigen huis
do
29-03
NVM: Vijf aanbevelingen voor gemeenten
di
27-03
'Taaie uitdaging om versnelling te brengen in woningproductie'
ma
26-03
Koopwoningen 9,5 procent duurder in februari
wo
21-03
Kadaster registreert minder verkochte woningen in februari 2018
di
20-03
Ozb in vier jaar tijd in veel gemeenten met meer dan 25% gestegen
ma
19-03
Wetsvoorstel om afname sociale huurwoningen te stoppen
vr
16-03
Gebrek aan bouwlocaties drijft grondprijzen verder op
vr
16-03
'Provincies moeten woningmarkt vlottrekken'
do
15-03
Gemeenten scoren een onvoldoende voor betrokkenheid bij bouwprojecten
wo
14-03
Vertrouwen in de woningmarkt blijft dalen
ma
12-03
Meeste uitwonende studenten in Wageningen en Groningen
vr
09-03
Amsterdam start meldpunt achterstallig onderhoud
wo
07-03
Niet alle naoorlogse stadswijken kennen achterstand
wo
07-03
Nederlandse economie overtreft die van eurozone
bekijk oudere nieuwsberichten...