Nieuws

Corporaties en bouwers komen met ideeën voor verduurzaming

maandag 05-02-2018,

Gebruik bestaande technieken om corporatiewoningen te verduurzamen en ontwikkel los daarvan een tweede spoor voor innovaties. En zorg ervoor dat de bewoners blij worden van de te nemen maatregelen. Deze hoofdlijnen kwamen naar voren tijdens de tweede Aedes-Bouwend Nederland Verduurzamingstafel op 31 januari op de Bouwcampus in Delft.

De bijeenkomst was een vervolg op de ontbijtsessie van 5 september vorig jaar. Directeuren van woningcorporaties en bouwbedrijven hebben toen combinaties gevormd om ideeën te ontwikkelen om het corporatiebezit met 30 procent minder kosten CO2-neutraal te maken: de Duurzaamheids Challenge. Nu was het tijd om hun voorstellen te presenteren en te bespreken. Dat gebeurde in aanwezigheid van Aedes-voorzitter Marnix Norder, Bouwend Nederland-voorzitter Maxime Verhagen en andere corporatie- en bouwdirecteuren. Te gast waren Marleen Hermans, hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap aan de TU Delft en adviseur van het Opdrachtgeversforum, en Ferdi Licher, programmadirecteur Bouwen en Energie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Vaart maken

In verschillende van de acht pitches kwam het tweesporenbeleid naar voren. Dat werd mede ingegeven door het feit dat de ontwikkeling van innovaties, behalve veel geld, ook veel tijd kost, terwijl bouwers en corporaties juist vaart willen maken met verduurzaming. De voorkeur gaat uit naar bestaande technieken die later verrijkt kunnen worden met innovaties. Maatregelen die werden genoemd richten zich met name op isolatie, verwarming en all electric. ‘Laaghangend fruit’ daarbij is dat duizenden woningen kunnen worden aangesloten op warmtenetten waar ze al boven staan, maar nog niet van profiteren. De Bouwcampus is bij uitstek geschikt om kennis te delen en de Bouwagenda om te innoveren.

Eindbeeld

Veel corporaties verduurzamen al woningen, treffen voorbereidingen of brengen minstens in kaart wat er moet gebeuren. De ene kiest voor renovatie per complex, in één keer of modulair, de andere neemt verduurzaming mee bij ingrepen als glas vervangen of het dak isoleren. Belangrijk advies aan de corporaties: formuleer een eindbeeld en hoe je daarop wilt sturen, en stel het huurbeleid en assetmanagement daarop af. Ook is het zaak bewoners zo vroeg mogelijk bij de plannen te betrekken. Daarop ontstond een discussie over het belang om de woonlasten gelijk te houden of niet. Waarschijnlijk gaan deze omhoog, maar daar krijgen de bewoners dan ook veel luxe voor terug. Een extra subsidie zou dat kunnen opvangen. Ze moeten in elk geval weten dat verduurzaming de komende jaren gaat spelen.

Subsidie

De overheid heeft per jaar zo’n 100 miljoen euro beschikbaar voor verduurzaming van de gebouwde omgeving. Daarnaast investeert het Rijk miljoenen in innovatie. De vormgeving van het innovatiebeleid wil Licher met de Bouwagenda afstemmen. Hij pleitte voor woonlastenvoordeel, vooral in het begin van het verdere verduurzamingstraject, en wilde dat bouwers en corporaties snel met concrete voorstellen komen. Een van de pitchers vond een centrale regie essentieel; de overheid kan landelijk alle partijen om de tafel krijgen, inclusief gemeenten en bewoners.

Langdurige samenwerking

Concluderend kan de enorme verduurzamingsopgave alleen door langdurige samenwerking tussen bouwers en corporaties worden volbracht. Daarvoor is vertrouwen nodig. Hermans benadrukte de noodzaak om breed toepasbare concepten te ontwikkelen en informatie en expertise uit te wisselen. Norder prees de collectiviteit en gepresenteerde ideeën en drong erop aan de Verduurzamingstafel via de websites van Aedes en Bouwend Nederland en andere publicaties onder de aandacht te brengen om een olievlekwerking te creëren. Verhagen sloot zich bij die waardering aan.

 

Bron: Bouwend Nederland


(advertentie)

Verder in het nieuws

vr
31-08
Ook bij de nieuwbouw lijkt de wal nu echt het schip te keren
wo
29-08
Woningwaarde in 2018 gemiddeld 6,5 procent omhoog
di
28-08
Stijgende WOZ-waarde problematisch voor huurders
do
23-08
36 duizend bouwvakkers teruggekeerd in de bouw
do
23-08
Aantal woningverkopen blijft dalen
wo
22-08
Kamerprijzen vaak veel te hoog
wo
22-08
Koopwoningen 9 procent duurder in juli
ma
20-08
Huurwoning nog lang niet energiezuinig genoeg
vr
17-08
VEH: Nationale Hypotheek Garantie is veel te duur
wo
15-08
CBS: economie bloeit
vr
10-08
Woningaanbod op koopwoningmarkt steeds nijpender
do
09-08
Aanbod sociale huurwoningen steden fors gedaald
di
07-08
Ouderen overwegen vaker een verhuizing
ma
06-08
'Buitenlandse studenten makkelijke prooi voor huisjesmelkers'
do
02-08
Steeds meer huurwoningen in handen van beleggers
wo
01-08
Woning verkopen? Juli en december beste maanden
vr
27-07
Noord-Holland en Bouwend Nederland zetten in op circulair bouwen
di
24-07
Prijzen op recordhoogte, krapte op woningmarkt
di
24-07
Steeds meer bewoners 4 grote steden verlaten hun stad
ma
23-07
Veel startende huurders tussen wal en schip
wo
18-07
Regio Holland boven Amsterdam wil snel 40.000 extra woningen bouwen
wo
18-07
Ouderen blijven relatief veel huizen kopen
di
17-07
Steden vragen VN om hulp tegen oververhitte woningmarkt
vr
13-07
Nederlandse huizenprijzen stijgen harder dan Europees gemiddelde
do
12-07
Stemming woningmarkt negatief door hoge prijzen en aanbodtekort
wo
11-07
Akkoord: geplande nieuwbouw zo mogelijk zonder aardgas
di
10-07
Kopers in krappe woningmarkten zien niet vaker af van voorbehouden
vr
06-07
Het dilemma van de bouwondernemer: gasloze nieuwbouw of aansturen op meer innovatie?
di
03-07
Recordaantal meters kantoorruimte gesloopt en herbestemd naar woningen
ma
02-07
Steeds meer bewoners vier grote steden verlaten hun stad
vr
29-06
Minder mensen verhuisd in eerste kwartaal 2018
do
28-06
Tekort seniorenwoningen vraagt om regie
wo
27-06
VEH: Te weinig parkeerplekken bij nieuwbouw
ma
25-06
Prijzen koopwoningen op hoogste niveau ooit
ma
25-06
VEH: Klimaatakkoord moet haalbaar en betaalbaar zijn
wo
20-06
Minder woningen verkocht, meer hypotheken verstrekt
di
19-06
Amsterdammers wonen het krapst
ma
18-06
Energieprijzen per 1 juli omhoog
do
14-06
Woningtekort: hoe kom je van zorg tot een aanpak?
do
14-06
Aantal huisuitzettingen bij woningcorporaties weer lager
bekijk oudere nieuwsberichten...