Nieuws

Corporaties en bouwers komen met ideeën voor verduurzaming

maandag 05-02-2018,

Gebruik bestaande technieken om corporatiewoningen te verduurzamen en ontwikkel los daarvan een tweede spoor voor innovaties. En zorg ervoor dat de bewoners blij worden van de te nemen maatregelen. Deze hoofdlijnen kwamen naar voren tijdens de tweede Aedes-Bouwend Nederland Verduurzamingstafel op 31 januari op de Bouwcampus in Delft.

De bijeenkomst was een vervolg op de ontbijtsessie van 5 september vorig jaar. Directeuren van woningcorporaties en bouwbedrijven hebben toen combinaties gevormd om ideeën te ontwikkelen om het corporatiebezit met 30 procent minder kosten CO2-neutraal te maken: de Duurzaamheids Challenge. Nu was het tijd om hun voorstellen te presenteren en te bespreken. Dat gebeurde in aanwezigheid van Aedes-voorzitter Marnix Norder, Bouwend Nederland-voorzitter Maxime Verhagen en andere corporatie- en bouwdirecteuren. Te gast waren Marleen Hermans, hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap aan de TU Delft en adviseur van het Opdrachtgeversforum, en Ferdi Licher, programmadirecteur Bouwen en Energie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Vaart maken

In verschillende van de acht pitches kwam het tweesporenbeleid naar voren. Dat werd mede ingegeven door het feit dat de ontwikkeling van innovaties, behalve veel geld, ook veel tijd kost, terwijl bouwers en corporaties juist vaart willen maken met verduurzaming. De voorkeur gaat uit naar bestaande technieken die later verrijkt kunnen worden met innovaties. Maatregelen die werden genoemd richten zich met name op isolatie, verwarming en all electric. ‘Laaghangend fruit’ daarbij is dat duizenden woningen kunnen worden aangesloten op warmtenetten waar ze al boven staan, maar nog niet van profiteren. De Bouwcampus is bij uitstek geschikt om kennis te delen en de Bouwagenda om te innoveren.

Eindbeeld

Veel corporaties verduurzamen al woningen, treffen voorbereidingen of brengen minstens in kaart wat er moet gebeuren. De ene kiest voor renovatie per complex, in één keer of modulair, de andere neemt verduurzaming mee bij ingrepen als glas vervangen of het dak isoleren. Belangrijk advies aan de corporaties: formuleer een eindbeeld en hoe je daarop wilt sturen, en stel het huurbeleid en assetmanagement daarop af. Ook is het zaak bewoners zo vroeg mogelijk bij de plannen te betrekken. Daarop ontstond een discussie over het belang om de woonlasten gelijk te houden of niet. Waarschijnlijk gaan deze omhoog, maar daar krijgen de bewoners dan ook veel luxe voor terug. Een extra subsidie zou dat kunnen opvangen. Ze moeten in elk geval weten dat verduurzaming de komende jaren gaat spelen.

Subsidie

De overheid heeft per jaar zo’n 100 miljoen euro beschikbaar voor verduurzaming van de gebouwde omgeving. Daarnaast investeert het Rijk miljoenen in innovatie. De vormgeving van het innovatiebeleid wil Licher met de Bouwagenda afstemmen. Hij pleitte voor woonlastenvoordeel, vooral in het begin van het verdere verduurzamingstraject, en wilde dat bouwers en corporaties snel met concrete voorstellen komen. Een van de pitchers vond een centrale regie essentieel; de overheid kan landelijk alle partijen om de tafel krijgen, inclusief gemeenten en bewoners.

Langdurige samenwerking

Concluderend kan de enorme verduurzamingsopgave alleen door langdurige samenwerking tussen bouwers en corporaties worden volbracht. Daarvoor is vertrouwen nodig. Hermans benadrukte de noodzaak om breed toepasbare concepten te ontwikkelen en informatie en expertise uit te wisselen. Norder prees de collectiviteit en gepresenteerde ideeën en drong erop aan de Verduurzamingstafel via de websites van Aedes en Bouwend Nederland en andere publicaties onder de aandacht te brengen om een olievlekwerking te creëren. Verhagen sloot zich bij die waardering aan.

 

Bron: Bouwend Nederland


(advertentie)

Verder in het nieuws

di
13-02
Regionale verschillen huizenprijzen
ma
12-02
Energiebus helpt huurders besparen
vr
09-02
Koopwoningmarkt opgesloten in eigen succes?
vr
09-02
Prijzen in vrije huursector blijven stijgen, ondanks meer nieuwbouw
wo
07-02
Verkoop nieuwbouwwoningen stijgt
di
06-02
Woningnood loopt verder op
ma
05-02
Corporaties en bouwers komen met ideeën voor verduurzaming
do
01-02
Voorgestelde regulering leidt tot minder middenhuur
wo
31-01
50PLUS in actie voor referendum over wet Hillen
di
30-01
Hoogste aantal nieuwbouwwoningen in acht jaar
vr
26-01
NAM moet ook zonder verkoop vergoeden
vr
26-01
Verplichte gasaansluiting nog dit jaar verdwenen
vr
26-01
Grote regionale verschillen bij herstel woningmarkt
do
25-01
Bouwkundig voorbehoud standaard in koopcontract
wo
24-01
Einde aan verwarring rond energielabels
di
23-01
2017 topjaar woningmarkt: koopsom stijgt met 8% en 12,6% woningen meer verkocht
vr
19-01
Woningtransacties 2017 naar nieuw record
wo
17-01
Kadaster registreert in december 2017 meer verkochte woningen
di
16-01
Te weinig oog voor huurders aardbevingsgebied
ma
15-01
Nieuwbouw aardgasvrij!
vr
12-01
Consument ziet ten onrechte zeepbelvorming op Nederlandse woningmarkt
vr
12-01
Woningtekort loopt tot in 2018 verder op
do
11-01
Woningmarkt gevangen tussen grote vraag en slinkend aanbod
wo
10-01
Tevredener bij goede binding met de buurt
ma
08-01
Wil om huis te kopen groot, consument ziet beren op de weg
wo
03-01
Huiseigenaren laten massaal geld liggen bij nieuwe rente hypotheek
ma
01-01
Nieuwbouwwijzer wenst u het allerbeste voor 2018!
wo
20-12
Recordaantal nieuwbouwwoningen verkocht
di
19-12
Kadaster registreert in november 2017 meer verkochte woningen
ma
18-12
Toch geen overgangstermijn hypotheken in 2018
vr
15-12
Vertraging bouwprojecten door personeelstekorten
vr
15-12
‘Vloek van het hoogste bod’ richt zich ten onrechte op makelaars
do
14-12
Kamer vraagt nieuw actieplan studentenhuisvesting
wo
13-12
Geen extra maand voor hypotheekaanvragen
vr
08-12
VNG bepleit aardgasverbod voor nieuwbouw
do
07-12
Is uw nieuwbouwhuis straks circulair?
wo
06-12
Rijk moet regie houden bij woningbouw
vr
01-12
Hoogte ozb verschilt sterk per gemeente
do
30-11
Wonen in een getransformeerd pand (nieuwe stijl)
di
28-11
Woningverkoper maakt gemiddeld 32 duizend euro winst
bekijk oudere nieuwsberichten...