Nieuws

Wetswijziging nodig voor versnelling woningbouw

dinsdag 20-02-2018,

De NEPROM bepleit vergaande aanpassingen van de Crisis- en herstelwet en een aantal andere maatregelen met als doel de woningproductie te versnellen, zonder concessies te doen aan de kwaliteit en de betaalbaarheid.

Recentelijk kondigde minister Ollongren van BZK aan dat zij wettelijke maatregelen wil treffen om de woningproductie te versnellen. In een reactie daarop stelt de NEPROM in een brief aan de minister een groot aantal maatregelen voor, waaronder ingrijpende aanpassingen van de Crisis- en herstelwet. Het totale pakket aan maatregelen moet tot een aanzienlijke bekorting leiden van de tijd tussen initiatief en realisatie.

Crisis- en herstelwet vaker benutten
Op dit moment kunnen projecten die onder de Crisis- en herstelwet vallen, bepaalde ontheffingen verkrijgen van verschillende wetten, waaronder de Wro. De NEPROM stelt voor om de wet aan te passen en veel vaker te benutten voor het versnellen van woningbouwprojecten. NEPROM-directeur Jan Fokkema: “Woningbouwprojecten kunnen dan bijvoorbeeld gebruik maken van kortere procedures bij de Raad van State. Ook stellen we voor om anders om te gaan met schadeclaims, waardoor die tot minder vertragingen leiden zonder aantasting van de rechtsbescherming van burgers. Verder willen we graag dat de Crisis- en herstelwet niet langer gebruikt mag worden voor projecten waar initiatiefnemers worden gedwongen om bovenwettelijke maatregelen te treffen, zoals vergaande duurzaamheidseisen of zeer stringente regulering van middeldure huurwoningen. Dat soort extra eisen leidt juist tot kostenverhoging en vertraging.”

Ladder voor Duurzame Verstedelijking
Naast een groot aantal andere praktische maatregelen stelt de NEPROM voor om de Ladder voor Duurzame Verstedelijking buiten werking te stellen voor woningbouw binnen bestaand stedelijk gebied en de ladder zodanig aan te passen dat gemeenten en provincies voortaan woningbouwplannen mogen vaststellen voor een plancapaciteit tot 130%. Het gebruik van de ladder ten behoeve van zuinig ruimtegebruik en de bescherming van de open ruimte staat voor de NEPROM niet ter discussie. De ontwikkelaars beklemtonen in hun brief aan de minister dat te treffen maatregelen niet tot concessies aan kwaliteit en betaalbaarheid mogen leiden.

Bron: NEPROM


(advertentie)

Verder in het nieuws

vr
31-08
Ook bij de nieuwbouw lijkt de wal nu echt het schip te keren
wo
29-08
Woningwaarde in 2018 gemiddeld 6,5 procent omhoog
di
28-08
Stijgende WOZ-waarde problematisch voor huurders
do
23-08
36 duizend bouwvakkers teruggekeerd in de bouw
do
23-08
Aantal woningverkopen blijft dalen
wo
22-08
Kamerprijzen vaak veel te hoog
wo
22-08
Koopwoningen 9 procent duurder in juli
ma
20-08
Huurwoning nog lang niet energiezuinig genoeg
vr
17-08
VEH: Nationale Hypotheek Garantie is veel te duur
wo
15-08
CBS: economie bloeit
vr
10-08
Woningaanbod op koopwoningmarkt steeds nijpender
do
09-08
Aanbod sociale huurwoningen steden fors gedaald
di
07-08
Ouderen overwegen vaker een verhuizing
ma
06-08
'Buitenlandse studenten makkelijke prooi voor huisjesmelkers'
do
02-08
Steeds meer huurwoningen in handen van beleggers
wo
01-08
Woning verkopen? Juli en december beste maanden
vr
27-07
Noord-Holland en Bouwend Nederland zetten in op circulair bouwen
di
24-07
Prijzen op recordhoogte, krapte op woningmarkt
di
24-07
Steeds meer bewoners 4 grote steden verlaten hun stad
ma
23-07
Veel startende huurders tussen wal en schip
wo
18-07
Regio Holland boven Amsterdam wil snel 40.000 extra woningen bouwen
wo
18-07
Ouderen blijven relatief veel huizen kopen
di
17-07
Steden vragen VN om hulp tegen oververhitte woningmarkt
vr
13-07
Nederlandse huizenprijzen stijgen harder dan Europees gemiddelde
do
12-07
Stemming woningmarkt negatief door hoge prijzen en aanbodtekort
wo
11-07
Akkoord: geplande nieuwbouw zo mogelijk zonder aardgas
di
10-07
Kopers in krappe woningmarkten zien niet vaker af van voorbehouden
vr
06-07
Het dilemma van de bouwondernemer: gasloze nieuwbouw of aansturen op meer innovatie?
di
03-07
Recordaantal meters kantoorruimte gesloopt en herbestemd naar woningen
ma
02-07
Steeds meer bewoners vier grote steden verlaten hun stad
vr
29-06
Minder mensen verhuisd in eerste kwartaal 2018
do
28-06
Tekort seniorenwoningen vraagt om regie
wo
27-06
VEH: Te weinig parkeerplekken bij nieuwbouw
ma
25-06
Prijzen koopwoningen op hoogste niveau ooit
ma
25-06
VEH: Klimaatakkoord moet haalbaar en betaalbaar zijn
wo
20-06
Minder woningen verkocht, meer hypotheken verstrekt
di
19-06
Amsterdammers wonen het krapst
ma
18-06
Energieprijzen per 1 juli omhoog
do
14-06
Woningtekort: hoe kom je van zorg tot een aanpak?
do
14-06
Aantal huisuitzettingen bij woningcorporaties weer lager
bekijk oudere nieuwsberichten...