Nieuws

Wetswijziging nodig voor versnelling woningbouw

dinsdag 20-02-2018,

De NEPROM bepleit vergaande aanpassingen van de Crisis- en herstelwet en een aantal andere maatregelen met als doel de woningproductie te versnellen, zonder concessies te doen aan de kwaliteit en de betaalbaarheid.

Recentelijk kondigde minister Ollongren van BZK aan dat zij wettelijke maatregelen wil treffen om de woningproductie te versnellen. In een reactie daarop stelt de NEPROM in een brief aan de minister een groot aantal maatregelen voor, waaronder ingrijpende aanpassingen van de Crisis- en herstelwet. Het totale pakket aan maatregelen moet tot een aanzienlijke bekorting leiden van de tijd tussen initiatief en realisatie.

Crisis- en herstelwet vaker benutten
Op dit moment kunnen projecten die onder de Crisis- en herstelwet vallen, bepaalde ontheffingen verkrijgen van verschillende wetten, waaronder de Wro. De NEPROM stelt voor om de wet aan te passen en veel vaker te benutten voor het versnellen van woningbouwprojecten. NEPROM-directeur Jan Fokkema: “Woningbouwprojecten kunnen dan bijvoorbeeld gebruik maken van kortere procedures bij de Raad van State. Ook stellen we voor om anders om te gaan met schadeclaims, waardoor die tot minder vertragingen leiden zonder aantasting van de rechtsbescherming van burgers. Verder willen we graag dat de Crisis- en herstelwet niet langer gebruikt mag worden voor projecten waar initiatiefnemers worden gedwongen om bovenwettelijke maatregelen te treffen, zoals vergaande duurzaamheidseisen of zeer stringente regulering van middeldure huurwoningen. Dat soort extra eisen leidt juist tot kostenverhoging en vertraging.”

Ladder voor Duurzame Verstedelijking
Naast een groot aantal andere praktische maatregelen stelt de NEPROM voor om de Ladder voor Duurzame Verstedelijking buiten werking te stellen voor woningbouw binnen bestaand stedelijk gebied en de ladder zodanig aan te passen dat gemeenten en provincies voortaan woningbouwplannen mogen vaststellen voor een plancapaciteit tot 130%. Het gebruik van de ladder ten behoeve van zuinig ruimtegebruik en de bescherming van de open ruimte staat voor de NEPROM niet ter discussie. De ontwikkelaars beklemtonen in hun brief aan de minister dat te treffen maatregelen niet tot concessies aan kwaliteit en betaalbaarheid mogen leiden.

Bron: NEPROM


(advertentie)

Verder in het nieuws

wo
21-03
Kadaster registreert minder verkochte woningen in februari 2018
di
20-03
Ozb in vier jaar tijd in veel gemeenten met meer dan 25% gestegen
ma
19-03
Wetsvoorstel om afname sociale huurwoningen te stoppen
vr
16-03
Gebrek aan bouwlocaties drijft grondprijzen verder op
vr
16-03
'Provincies moeten woningmarkt vlottrekken'
do
15-03
Gemeenten scoren een onvoldoende voor betrokkenheid bij bouwprojecten
wo
14-03
Vertrouwen in de woningmarkt blijft dalen
ma
12-03
Meeste uitwonende studenten in Wageningen en Groningen
vr
09-03
Amsterdam start meldpunt achterstallig onderhoud
wo
07-03
Niet alle naoorlogse stadswijken kennen achterstand
wo
07-03
Nederlandse economie overtreft die van eurozone
di
06-03
Huurder met recht op toeslag steeds armer
do
01-03
Huren in Amsterdam wordt snel duurder
ma
26-02
Vertraging gas en elektra bij nieuwbouw
ma
26-02
Meer omzet en werkgelegenheid in bouwsector in 2017
ma
26-02
Prijzen koopwoningen bijna 9% gestegen in januari 2018
ma
26-02
Stijging aantal vergunde nieuwbouwwoningen
vr
23-02
Delft zet vol in op overstap naar gasloos
do
22-02
Woning verkopen duurt gemiddeld 7 maanden
di
20-02
Wetswijziging nodig voor versnelling woningbouw
ma
19-02
Minder verkochte woningen geregistreerd in januari 2018
vr
16-02
Monument kopen biedt mooi alternatief op steeds krappere woningmarkt
do
15-02
Vrije sector onbetaalbaar voor gezinnen en stellen
di
13-02
Regionale verschillen huizenprijzen
ma
12-02
Energiebus helpt huurders besparen
vr
09-02
Koopwoningmarkt opgesloten in eigen succes?
vr
09-02
Prijzen in vrije huursector blijven stijgen, ondanks meer nieuwbouw
wo
07-02
Verkoop nieuwbouwwoningen stijgt
di
06-02
Woningnood loopt verder op
ma
05-02
Corporaties en bouwers komen met ideeën voor verduurzaming
do
01-02
Voorgestelde regulering leidt tot minder middenhuur
wo
31-01
50PLUS in actie voor referendum over wet Hillen
di
30-01
Hoogste aantal nieuwbouwwoningen in acht jaar
vr
26-01
NAM moet ook zonder verkoop vergoeden
vr
26-01
Verplichte gasaansluiting nog dit jaar verdwenen
vr
26-01
Grote regionale verschillen bij herstel woningmarkt
do
25-01
Bouwkundig voorbehoud standaard in koopcontract
wo
24-01
Einde aan verwarring rond energielabels
di
23-01
2017 topjaar woningmarkt: koopsom stijgt met 8% en 12,6% woningen meer verkocht
vr
19-01
Woningtransacties 2017 naar nieuw record
bekijk oudere nieuwsberichten...