HDN

HDN: Hypotheekmarkt ingestort

In februari 2023 werden 31.553 hypotheekaanvragen gedaan. Een daling van 56% in vergelijking met februari 2022 maar een stijging ten opzichte van de afgelopen maanden. Hiermee lijkt januari met 25.705 aanvragen een dieptepunt in de hypotheekmarkt te ...

Oversluiter blijft dominant op hypotheekmarkt in augustus

HDN (Hypotheken Data Netwerk) registreerde in de vakantiemaand augustus een gelijk aantal hypotheekaanvragen (34.149) als in dezelfde maand vorig jaar (34.108). Opvallend is de sterke daling (10%) in het aandeel aanvragen met NHG ten opzichte van ...

Na maandenlange oorverdovende stilte na debakel Inkomensbepaling Loondienst dienst plotseling weer beschikbaar

Per 19 juli 2021 is de Inkomensbepaling Loondienst rekentool (IBL-rekentool) weer beschikbaar om het toetsinkomen te berekenen voor mensen in loondienst. In februari werd deze manier van het aanvragen van hypotheken tijdelijk on hold gezet door de ...

Vanaf vandaag bankgaranties via HDN

Vanaf vandaag is het mogelijk via HDN bankgaranties aan te vragen bij Nationale Waarborg. In samenwerking met Accelerate is het bericht ontwikkeld en dit betekent dat gebruikers direct vanuit Accelerate een bankgarantie kunnen aanvragen en de ...

Daling aantal hypotheekaanvragen voor kopen woning zet door in tweede kwartaal

In het tweede kwartaal van 2021 is een historisch hoog aantal hypotheekaanvragen gedaan, 146.655, blijkt uit de cijfers van HDN (Hypotheken Data Netwerk). Hiermee is het eerdere record van het tweede kwartaal 2020 (145.940) verbroken. Deze hoge ...

Lichte tempering hypotheekmarkt in mei

In mei zijn er 36.803 hypotheken gepasseerd. Dit aantal ligt iets lager dan het aantal passeringen in mei 2020 toen er 37.517 hypotheken werden afgesloten. Opvallend is dat het volume in euro nagenoeg gelijk is gebleven aan mei vorig jaar met 8.6 ...

RvC leden HDN stappen op na fiasco met Inkomensbepaling Loondienst

Tijdens de Raad van Commissarissen vergadering van 24 maart jl. hebben de RvC leden Martin Keegstra, Christian Dijkhof en Michel van den Akker aangegeven terug te treden als commissaris van HDN. Aan dit terugtreden ligt een verschil van inzicht ...

Afname aantal hypotheekaanvragen voor kopen eigen woning

De hypotheekmarkt is het eerste kwartaal van 2021 met 139.565 aanvragen ongeveer gelijk gebleven aan hetzelfde kwartaal in 2020. Het aantal aanvragen voor over- of bijsluitingen is van 61.957 vorig jaar toegenomen naar 67.999 het afgelopen kwartaal. ...

Aantal doorstromers daalt met ruim 6%

In februari zijn er circa 45.000 hypotheekaanvragen gedaan via het netwerk van HDN (Hypotheken Data Netwerk). Dat is ruim 10% meer dan het aantal in februari 2020 van 39.623. Deze stijging is met name te danken aan de oversluiters (13.000) die ...

Particuliere hypotheekmarkt in 2020 € 104 miljard

Door een nieuwe samenwerking met ABN AMRO en Rabobank maakt HDN (Hypotheken Data Netwerk) nu ook de totale hypotheekmarkt inzichtelijk. De gegevens over afgesloten hypotheken die via het HDN platform verlopen, worden voortaan aangevuld met data over ...

Starters op huizenmarkt vragen ondanks verlaging overdrachtsbelasting niet vaker een hypotheek aan

Met wekelijks zo’n 9700 hypotheekaanvragen werden er in januari iets meer dan 39.000 hypotheekaanvragen gedaan via het netwerk van HDN (Hypotheken Data Netwerk). Dat is vergelijkbaar met het aantal in januari 2020 (39.500). Opvallend is dat het ...

HDN: Eerste twaalf geldverstrekkers verankeren verduurzaming binnen hypotheekadvies

Vanaf 17 december werken de eerste twaalf geldverstrekkers met nieuwe informatievelden bij een hypotheekaanvraag. Hierin geven adviseurs aan of in het adviesgesprek verduurzaming aan de orde is gekomen, of de klant zijn woning gaat verduurzamen en ...

Nieuwbouwwijzer.nl