NEPROM

Geen strafheffing overdrachtsbelasting

Dankzij de inzet van brancheverenigingen VNO-NCW, Bouwend Nederland en NEPROM is het Besluit overdrachtsbelasting en omzetbelasting aangepast. Hiermee worden ongewenste fiscale effecten voorkomen. Door de stijgende bouwkosten kunnen er in de ...

NEPROM vreest effect regulering middenhuur

De regulering van de middenhuur vraagt veel van marktpartijen in een toch al turbulente tijd. De NEPROM verwacht veel hinder voor nieuwbouwprojecten in de vorm van vertraging of zelfs afstel. Minister De Jonge heeft met zijn recente Kamerbrief de ...

IVBN en NEPROM positief over contouren regulering middenhuur

Na lange tijd van onrust heeft minister De Jonge meer duidelijkheid verschaft over de regulering van de middenhuur. ​Minister De Jonge heeft aangekondigd de regulering van de middenhuur zodanig vorm te geven dat er meer huurwoningen in het ...

Terug naar Aarhus

De Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen NEPROM heeft input geleverd naar aanleiding van de antwoorden van Minister Ollongren op de Kamervragen van de VVD over het Varkens in Nood-arrest. Veel leden ervaren namelijk ...

Veel minder praten, meer bouwen bouwen bouwen

De komende tien jaar 1 miljoen huizen bouwen, zodat er meer betaalbare huur- en koopwoningen beschikbaar komen. Voor starters en doorstromers en voor alle inkomens en generaties. Samen de leefbaarheid in buurten verbeteren en bewoners ondersteunen. ...

Nieuwbouwwijzer.nl