Nieuwbouw Woudenberg

Vanaf 1 maart 2023: Opkoopbescherming Woudenbergse koopwoningen tot NHG-grens

Vanaf 1 maart 2023 is in vrijwel de gehele bebouwde kom van de gemeente Woudenberg de Wet opkoopbescherming van kracht. Wie vanaf die datum in het aangewezen gebied een bestaande woning koopt onder de € 405.000,- (de grens voor de Nationale ...

Nieuwbouwwijzer.nl