ACM: energieleveranciers hebben stroometiket groene stroom nu allemaal op orde

ACM: energieleveranciers hebben stroometiket groene stroom nu allemaal op orde

De meeste energieleveranciers hebben tijdig – voor 1 mei 2020 – hun stroometiket voor het jaar 2019 op hun website geplaatst en het merendeel van die stroometiketten voldoet aan de wettelijke eisen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft leveranciers die nog niet voldeden, opgedragen alsnog het stroometiket op hun website te plaatsen of aan te passen. Dat is inmiddels gebeurd. Op hun stroometiket moeten leveranciers alle bronnen van de geleverde stroom vermelden. De ACM doet jaarlijks onderzoek naar claims over groene elektriciteit van energieleveranciers. Consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat zij daadwerkelijk groene energie geleverd krijgen als zij daarvoor hebben gekozen.

Groene stroom

Meer dan de helft van de Nederlandse huishoudens neemt groene stroom af. Energieleveranciers moeten informatie geven over de bronnen van de groene stroom die zij hebben geleverd. Deze informatie staat in het stroometiket, dat de leveranciers moeten publiceren. Het deel groene energie moeten de leveranciers onderbouwen met ‘garanties van oorsprong’ van CertiQ, de organisatie die groene energie certificeert.

Nederlandse stroom

De ACM heeft ook een controle uitgevoerd bij leveranciers die zeggen volledig of voor een groot deel groene stroom uit Nederland te leveren. Steeds meer consumenten willen dit soort Nederlandse stroom en steeds meer leveranciers geven aan deze stroom te leveren. De ACM concludeert dat de informatie van leveranciers over de in 2019 geleverde stroom van Nederlandse windmolens, biomassa en zonnepanelen in de meeste gevallen klopt. Een beperkt aantal leveranciers moest de informatie over de oorsprong van hun groene stroom aanpassen. Dat is inmiddels gebeurd.

Grijze stroom

Vanaf 2020 moeten leveranciers naast de groene stroom ook de bronnen van grijze stroom onderbouwen met certificaten. Grijze stroom is stroom die opgewekt is uit fossiele bronnen zoals steenkool en gas. De ACM gaat dan ook het grijze deel van het stroometiket controleren.

De rol van de ACM

De ACM laat markten goed werken, nu en in de toekomst. In de energietransitie moeten mensen en bedrijven kunnen vertrouwen op een goedwerkende energiemarkt. Daarom zet de ACM zich in voor duurzame, betrouwbare en betaalbare energie.

Rate this post

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl