Adviseurs luiden noodklok: volwaardig energielabel is essentieel voor geloofwaardige verduurzaming

Adviseurs luiden noodklok: volwaardig energielabel is essentieel voor geloofwaardige verduurzaming

De motie ‘Koerhuis’ die de regering oproept om af te zien van verplichte invoering van een volwaardig energielabel maakt de verduurzaming in ons land nog lastiger. Zonder een goed advies dat gepaard gaat met het Energielabel kan een huiseigenaar minder goed bepalen welke investeringen zinvol zijn. De regering helpt de verduurzaming het meest door de geplande invoering van het verplichte energielabel per 1 januari 2021 door te zetten.

Recentelijk bleek er in de Tweede Kamer een kleine meerderheid te zijn voor een motie die het kabinet oproept om de invoering van het energielabel uit te stellen. Echter, ons land loopt in Europa al ver achter op alle andere landen, als het gaat om de toepassing van het energielabel. Het in 2015 door Nederland ingevoerde, vereenvoudigd energielabel is door Europa afgekeurd omdat het niet toereikend is voor zijn doel. Daarom wil de regering op 1 januari het energielabel op basis van de NTA8800 invoeren. De branche van energieadviseurs (FedEC) heeft veel tijd en energie gestoken in het opleiden en klaarstomen van vakmensen die het opstellen van een energielabel op basis van deze NTA8800 kunnen uitvoeren. De overheid toont zich op deze wijze als onbetrouwbaar ten opzichte van haar burgers en ongeloofwaardig in Europees verband.

De Kamerleden die voor de motie stemden, maken zich vooral zorgen over de stijgende kosten van het nieuwe Energielabel: van 10 euro voor het vereenvoudigd label naar 190 euro voor een volwaardig energielabel. Toch is de prijs van het energielabel deze alleszins waard, omdat de woningbezitter hiermee een belangrijke impuls krijgt voor verduurzaming. Het label biedt hem of haar een evenwichtige beoordeling over de meest zinvolle investeringen in de verduurzaming. Uiteindelijk helpt dit de eigenaar, maar ook de samenleving, om het milieu, energie en kosten te besparen. Bovendien moet een woningeigenaar deze kosten alleen verplicht maken bij verhuur of verkoop; op alle overige momenten is het energielabel vrijwillig. Bij een verkooptransactie staan deze kosten in schril contrast tot alle andere kosten die een koper daarbij maakt.

Zou de overheid opnieuw tot uitstel van de invoering besluiten, ontstaat grote onzekerheid bij de beroepsgroep van energieadviseurs, waardoor velen van hen zullen afhaken. Deze vakmensen, technisch specialisten, voelen zich inmiddels een speelbal van de politiek. Een invoering van het energielabel op een later moment, wat Europa ongetwijfeld zal afdwingen, zal daardoor veel moeizamer verlopen. De FedEC wil zo snel mogelijk in gesprek met Kamerleden en de regering om nogmaals het belang en de noodzaak van een spoedige invoering van een volwaardig energielabel toe te lichten. Een gesprek waarin de technici van FedEC ook graag hun standpunt van maximale toegevoegde waarde tegen minimale kosten willen toelichten. De FedEC heeft aan Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief gestuurd over dit onderwerp.

Belangrijkste argumenten om de invoering van het energielabel op 1 januari aanstaande door te zetten:

  • Als ons land haar verduurzamingsopgave wil realiseren dan biedt een onafhankelijk, volwaardig energielabel een nulmeting om het effect van uitgevoerde duurzaamheidsmaatregelen vast te stellen.
  • Een betrouwbaar en volwaardig energielabel is vaak al een voorwaarde voor hypotheekverstrekking met ‘groene rente’-korting, groene leningen en subsidies. Verduurzamen, is ook een belangrijk thema in hypotheekland.
  • Het energielabel is een onpartijdige beoordeling op basis waarvan de woningeigenaar kan bepalen of en welke maatregelen financieel en energetisch het meeste rendement hebben.
  • Het energielabel geeft (zeer) beknopt een aantal eerste adviezen voor het verduurzamen van de woning.
  • Een volwaardig energielabel zorgt, in tegenstelling tot het vereenvoudigde energielabel, voor bewustwording bij woningeigenaren. Mensen krijgen zicht op hoe zuinig hun woning echt is.
  • Onderzoek van prof.dr. Dirk Brounen (TIAS) toont aan dat, hoe serieuzer woningkopers het energielabel zien, hoe waardevoller het label voor de verkopende én kopende partij wordt. Liever 190 euro uitgeven aan een waardevol product, dan 10 euro weggegooid geld voor een waardeloos stukje papier.
  • De branche heeft in voorbereiding op de invoering van de NTA8800 fors geïnvesteerd in opleidingen en nieuwe software zodat er nu voldoende deskundigen beschikbaar zijn.
Rate this post

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl