VEH: Lastenneutraal verduurzamen steeds verder uit zicht

VEH: Lastenneutraal verduurzamen steeds verder uit zicht

Minstens twee miljoen huiseigenaren hebben onvoldoende financiële middelen om de verduurzaming van hun huis te kunnen betalen en moeten daarvoor geld lenen. Dit blijkt uit onderzoek naar de financiële draagkracht van huiseigenaren dat Nibud in opdracht van Vereniging Eigen Huis heeft uitgevoerd. (*)

“Huiseigenaren worden straks verplicht te lenen om aan de duurzaamheidseisen te voldoen. Een dergelijke zware verplichting kan volgens ons alleen als de overheid hen daarbij dan ook de garantie van woonlastenneutraliteit geeft” zegt Cindy van de Velde, directeur van Vereniging Eigen Huis.

Geen overzicht, geen regie 

Uit onderzoek van het Nibud in opdracht van de vereniging blijkt dat twee miljoen huiseigenaren genoodzaakt zijn om geld te lenen als zij hun huis moeten verduurzamen, bijvoorbeeld omdat hun wijk van het aardgas afgaat. Het uitgangspunt in het klimaatakkoord dat verduurzaming voor huishoudens woonlastenneutraal uitpakt, doordat de investeringen evenredig worden gecompenseerd door lagere energielasten, raakt steeds verder uit zicht.

Op dit moment worden verschillende maatregelen uit het klimaatakkoord uitgewerkt, zoals de isolatiestandaard en diverse ontzorgingsconcepten. Ook is er veel nieuwe wet- en regelgeving in voorbereiding, zoals de omgevingswet, de warmtewet en de energiewet. Daarnaast wordt er gewerkt aan regionale energiestrategieën, transitievisies en proeftuinwijken.

Centrale regie op hoe dit alles optelt tot een betaalbare rekening voor huiseigenaren ontbreekt. Wel is duidelijk dat het einde van de optelsom van kosten nog niet in zicht is. Ook is niet zeker of de beoogde kostenreductie van de energietransitie, zoals afgesproken in het klimaatakkoord, kan worden gehaald.

Ondertussen kampt een groeiende groep huiseigenaren met toenemende onzekerheid over de betaalbaarheid van de maatregelen die zij zullen moeten nemen. Hierdoor kalft het draagvlak voor verduurzaming van de eigen woning af.

Om de zorgen hierover weg te nemen, het vertrouwen terug te winnen en daarmee te voorkomen dat de risico’s eenzijdig bij huiseigenaren terecht komen, is het noodzakelijk dat de overheid de woonlastenneutraliteit voor huiseigenaren garandeert. Zonder een dergelijke zekerheid komt de verduurzaming niet op gang.

(*) Het Nibud-onderzoek is gebaseerd op een representatieve steekproef onder 37.641 woningeigenaren. (Bron: WooN 2018).

Rate this post

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl