Verduurzamen van koopwoningen door Convenant verduurzaming in de koopketen

Verduurzamen van koopwoningen door Convenant verduurzaming in de koopketen

Partijen die een rol spelen bij de aankoop van een nieuwe woning hebben afspraken gemaakt over verduurzaming. In een convenant is vastgelegd hoe makelaars, hypotheekverstrekkers en andere betrokkenen huizenkopers informeren of adviseren over de opties tot verduurzaming en de financiering daarvan.

Bij de aankoop van een woning wordt vaak nagedacht over verbouwen of verbeteren van de woning. Dat biedt een mooie kans om de woning gelijktijdig te verduurzamen, bijvoorbeeld door bij werkzaamheden aan het dak gelijk te isoleren en zonnepanelen te leggen. Per jaar wisselen ruim 200.000 woningen van eigenaar, waarmee direct een grote slag gemaakt kan worden in het energiezuiniger te maken van de bestaande woningvoorraad. Naast een bijdrage aan het klimaat kan verduurzaming voor huiseigenaren ook leiden tot een lagere energierekening, meer wooncomfort en meer waardevaste woning.

Advies en financiering

Door huizenkopers bij elke stap te wijzen op de mogelijkheden van verduurzaming en meer voor hun woning relevante informatie te verstrekken, wordt verduurzaming een standaard onderdeel van het koopproces. Makelaars geven daar waar mogelijk energieadvies via een tool, zodat zij huizenkopers in een vroeg stadium inzicht kunnen geven in de mogelijkheden. De opties om verduurzaming te financieren worden expliciet ter sprake gebracht tijdens hypotheekadviesgesprekken en financiers zetten zich in voor een goed financieringsaanbod. Ook de Nationale Hypotheek Garantie wil verduurzaming toegankelijker maken en neemt daarom in samenwerking met marktpartijen de voorwaarden en normen onder de loep. Verder komt in taxatierapporten de energetische staat van de woning terug, waarbij kan worden aangegeven welke opties nog mogelijk zijn en welke kosten en besparingen daaraan verbonden zijn. Om kopers snel en makkelijk te voorzien van onafhankelijk advies wordt nauwere samenwerking gezocht met energieadviseurs. Alle betrokken partijen zorgen dat relevante informatie over verduurzaming overzichtelijk en gemakkelijk te vinden is.

Klimaatakkoord

Het convenant Verduurzaming koopketen komt voort uit het Klimaatakkoord 2019. Hierin staat dat er voor 2030 een CO2-reductie van 3,4 megaton moet worden gerealiseerd in de gebouwde omgeving. Dat betekent dat bestaande huizen moeten worden verduurzaamd. Alle partijen slaan nu de handen ineen om dit te stimuleren. Deelnemende partijen zijn beroeps- en belangenorganisaties die makelaars, taxateurs, energieadviseurs, geldverstrekkers, verzekeraars en hypotheekadviseurs vertegenwoordigen, evenals Vereniging Eigen Huis (VEH), Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het convenant is op 17 december 2020 door partijen ondertekend.

De ondertekenaars van het convenant
Brancheorganisaties
Adfiz, branchevereniging van onafhankelijk financieel adviseurs
Brancheorganisatie van en voor Energie Prestatie Adviesbureaus (AvEPA)
Federatie van Energieconsultants (FedEC)
Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)
Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM U.A. (NVM)
Organisatie van Financiële Dienstverleners (OvFD)
VastgoedPro
Verbond van Verzekeraars
Vereniging VBO
Certificeringsregelingen en kwaliteitsregisters Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT)
Stichting Certificering voor Makelaars (SCvM)
Stichting VastgoedCert
Taxatie Management Instituut (TMI)

Overige organisaties
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH)
Vereniging Eigen Huis (VEH)

ConvenantverduurzamingindekoopketenDEF
5/5 - (2 stemmen)

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl