Bankbeleid duurzamer, vrouwenrechten en aanpak belastingontwijking blijven achter

Bankbeleid duurzamer, vrouwenrechten en aanpak belastingontwijking blijven achter

Het beleid op duurzaamheid van de grootste banken in Nederland, onder meer ABN AMRO, ING en Rabobank, is in de afgelopen twee jaar fors verbeterd. Dit geldt niet voor Van Lanschot. Bij het merendeel van de onderzochte banken, waaronder de drie grootbanken, is beleid voor aanpak van belastingontwijking door klanten en inzet voor vrouwenrechten nog ontoereikend. Veel banken verbeterden weliswaar hun klimaatbeleid, maar nog onvoldoende. De Volksbank, met dochter ASN Bank, en Triodos Bank hebben ook anno 2020 het beste bankbeleid op duurzaamheid van alle onderzochte banken. Dit blijkt uit nieuw beleidsonderzoek van de Eerlijke Bankwijzer. Voor het eerst is fintech-bank Bunq opgenomen in de Eerlijke Bankwijzer.

Peter Ras, projectleider Eerlijke Bankwijzer: ‘Goed dat vrijwel alle onderzochte banken in de afgelopen twee jaar hun beleid voor duurzaamheid verbeterden. Aanpak van belastingontwijking en inzet voor gelijke rechten van vrouwen kan veel beter. Ook moeten banken hun inzet voor klimaat en dierenwelzijn verder vergroten. Voor alles geldt: breng goed beleid ook in praktijk! Uiteindelijk draait het erom dat banken geen kwaad meer doen aan mens, dier en milieu via hun investeringen in bedrijven.’

Vrijwel alle banken verbeterden in de afgelopen twee jaar hun beleid voor mensenrechten, klimaat en mijnbouw. ABN Amro haalde in totaal 8 hogere scores door nieuw en beter beleid. De Volksbank, die al zeer hoog scoorde, behaalde 6 hogere scores vanwege aangescherpt beleid. Het beleid van ING loopt achter in vergelijking met ABN Amro en Rabobank voor onder meer wapens, mensenrechten, arbeidsrechten, gezondheid en olie & gas. Van Lanschot voerde nauwelijks beleidsverbeteringen door.

Beleid tegen belastingontwijking en voor vrouwenrechten schiet tekort

Vijf banken, waaronder de drie grootbanken ABN Amro, ING en Rabobank, hebben nog onvoldoende beleid om belastingontwijking tegen te gaan. Zij vragen de bedrijven die zij financieren bijvoorbeeld niet om openheid over hun belastingbetalingen en schikkingen met belastingautoriteiten. Daarnaast verwachten ze niet van bedrijven dat ze een systeem hebben om direct actie te ondernemen als medewerkers of toeleveranciers zich schuldig maken aan belastingontduiking. Zes van de acht onderzochte banken schieten ook tekort in hun beleid om discriminatie van vrouwen bij bedrijven waarin de banken investeren aan te pakken, vrouwenparticipatie in de top van bedrijven te bevorderen en de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten.

Vijf banken krijgen hogere scores vanwege verbeterd klimaatbeleid in de afgelopen twee jaar, maar scores blijven vaak nog matig (vijf banken komen niet boven score 5-6). ABN Amro en ING zijn wel transparanter over de CO2-voetafdruk van een deel van hun zakelijke leningen. Verder heeft ABN Amro voor de broeikasgasemissies van leningen aan energiebedrijven en vastgoed concrete reductiedoelstellingen ontwikkeld. Zes banken hebben echter nog geen of volstrekt ontoereikende doelstellingen om investeringen in fossiele energie (met name olie-en gasbedrijven) uit te faseren. Vier banken zijn ook nog niet transparant over hun aandeel in de broeikasgasemissies van alle bedrijven en projecten waarin zij investeren. De Volksbank en Triodos hebben veruit het beste klimaatbeleid: zij scoren beide een 9.

Bunq

Bunq is een nieuwkomer in de Eerlijke Bankwijzer. Het investeringsbeleid van de onlinebank is behoorlijk goed. Voor 12 thema’s en sectoren scoort Bunq een 8 of hoger, onder meer voor gezondheid, mensenrechten en natuur. Het vermogen van Bunq wordt belegd door verzekeraar en vermogensbeheerder ASR.

De Eerlijke Bankwijzer is een samenwerkingsverband van Amnesty International, Milieudefensie,
Oxfam Novib, PAX en World Animal Protection.

2020-10-beleidsonderzoek-eerlijke-bankwijzer-18e-update
Rate this post

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl