Een groot tekort aan nieuwbouwhuurwoningen

Een groot tekort aan nieuwbouwhuurwoningen

Er is iets grondig mis met de woningbouw in Nederland. Terwijl er vooral behoefte is aan meer (betaalbare) huurwoningen, worden er de komende jaren vooral koopwoningen gebouwd. Dat leidt, vooral in de noordelijke randstad, tot lange wachtlijsten en exploderende huurprijzen.

Dit blijkt uit een onderzoek van vastgoedadviesbureau Capital Value, onderzoeksbureau ABF Research en ING. Tot 2021 zal het aantal huurhuizen volgens de onderzoekers met zo’n 15.000 afnemen, omdat woningcorporaties en andere verhuurders meer woningen slopen en verkopen (uitponden) dan ze bijbouwen.

Voornamelijk koophuizen

Er worden de komende jaren weliswaar meer woningen gebouwd (70.000-80.000) per jaar, maar dat zijn voornamelijk koophuizen. In 2015 werden er 58.000 bouwvergunningen afgegeven, waarvan slechts 16.000 voor huurhuizen en 42.000 voor koopwoningen. Dat is niet verwonderlijk omdat gemeenten voor koopwoningen veel hogere grondprijzen kunnen vragen.

Tussen wal en schip

Deze ontwikkeling staat haaks op de groeiende vraag naar huurwoningen. Door de economische crisis zijn er de afgelopen jaren veel minder huizen gebouwd, waardoor het aantal woningzoekenden sterk is gestegen. Er zijn inmiddels bijna 310.000 huishoudens die geen geschikte woning kunnen vinden. Kopen kunnen ze niet, omdat ze te weinig verdienen, geen vaste baan hebben of te oud zijn. Maar een betaalbare huurwoning kunnen ze ook niet krijgen.

Woningtekort ongelijk verdeeld

Het woningtekort is heel ongelijk verdeeld over het land. De grootste woningnood doet zich voor in de noordelijke randstad, met uitschieters in de regio Amsterdam waar het woningtekort 8,4 procent bedraagt, gevolgd door Utrecht met een tekort van 7,3 procent. Landelijk wordt het woningtekort op 3,7 procent geschat.

Brede huursector

Volgens Capital Value-directeur Marijn Snijders ‘zullen gemeenten in de programmering meer aandacht moeten geven aan de bouw van huurwoningen, ook al gaat dit ten koste van een lagere grondopbrengst. Een brede huursector met voldoende betaalbare huurwoningen is van elementair belang voor het functioneren van de woningmarkt.’ Woonbonddirecteur Ronald Paping is dat met hem eens. ‘We roepen dit al jaren en krijgen nu steun uit onverdachte hoek. Dat doet mij deugd.’

Middelduur is ‘gewoon duur’

Volgens de Woonbond is er vooral behoefte is aan huurwoningen met een huur tot € 600,-. Minister Blok en de vastgoedbeleggers willen met name woningen bouwen met huren van € 700,- tot € 1.000,-. Paping: ‘Zij noemen dat “middelduur” maar ik vind het gewoon duur.’

5,5 miljard op de plank

Volgens Capital Value staan beleggers te popelen om te investeren in dit segment. Vorig jaar hebben ze al voor 1,6 miljard geïnvesteerd in huurwoningen en voor 2016 ligt er nog eens 5,5 miljard op de plank. Ze zijn met name geïnteresseerd in het kopen van huizencomplexen van woningcorporaties. Ook die hebben daar wel oren naar. Van de ondervraagde corporaties geeft 35 procent aan dat zij van plan zijn complexen te verkopen aan beleggers en nog eens 16 procent bestudeert de mogelijkheden. De Woonbond vindt dit geen goede ontwikkeling, omdat hierdoor veel woningen uit de betaalbare voorraad dreigen te verdwijnen.

Bron: Woonbond.nl

Rate this post

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl