Extra huizen nodig in Nederland

Extra huizen nodig in Nederland

Bijna overal in Nederland moeten tot 2030 extra woningen worden gebouwd. Tot die conclusie komen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Planbureau voor de Leefomgeving.

Maandag presenteerden de beide onderzoeksbureaus de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2016. Hieruit blijkt dat in vrijwel alle gemeenten het aantal huishoudens in de periode 2015-2030 toeneemt, met in totaal zo’n 700.000 huishoudens. Vooral de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) blijven naar verwachting de komende decennia groeien. Dat vraagt volgens het CBS en het Planbureau voor de Leefomgeving om extra woningen in heel Nederland. Slechts in enkele gemeenten, voornamelijk aan de oostgrens van Nederland, zal het aantal huishoudens niet meer toenemen of zelfs afnemen.

Wat vindt Vereniging Eigen Huis?

De vereniging ziet het oplopende woningtekort als een zorg voor de toekomst. ‘Er wordt te weinig gebouwd’, zegt beleidsadviseur woningmarkt Maarten Eeke van der Veen. ‘Mede daardoor komt de woningmarkt verder onder druk te staan en lopen de huizenprijzen sterk op.’ Vereniging Eigen Huis vindt dat het ontwikkelen van een regionale woonvisie, het vrijgeven van bouwgrond en het organiseren van voldoende woningaanbod niet aan de individuele gemeenten kan worden overgelaten. ‘We hebben daarom vorige maand een brief aan de voorzitter van het IPO (het Interprovinciaal Overleg van en voor provincies) gestuurd,’ zegt Van der Veen. ‘Daarin vragen we de provincies om hun regietaak daadkrachtiger op te pakken en er samen met gemeenten voor te zorgen dat de bouw van nieuwe huizen veel beter aansluit op de regionale vraag.’

Bron: Vereniging Eigen Huis

Rate this post

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl