Fors minder nieuwbouwvergunnningen verleend

Fors minder nieuwbouwvergunnningen verleend

Recente cijfers van het CBS geven aan, dat er in in de eerste helft van dit jaar ruim 21 duizend vergunningen zijn verleend voor nieuwbouwwoningen. Dat zijn er 9,7 duizend (ruim 30 procent) minder dan in het eerste halfjaar van 2015. De terugval doet zich in gelijke mate voor in zowel de koop- als de huursector. Niet alleen woningcorporaties vroegen minder vergunningen (-44 procent) aan, ook de bouwers voor markt (-42 procent) lieten het afweten. De overige particuliere opdrachtgevers vormden een positieve uitzondering. Gemeenten verleenden aan deze opdrachtgeverscategorie bijna 2 duizend vergunningen meer dan een jaar geleden. Een groei van maar liefst 60 procent. Alleen in de provincie Limburg vielen positieve groeicijfers te noteren.

De vergunningverlening ligt in het eerste halfjaar nog iets onder het niveau van de tweede helft van 2015. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) vewacht, dat de vergunningverlening in de loop van dit jaar onder druk van de sterke huishoudensgroei verder zal aantrekken. De recente cijfers voor de maand juni zijn wat dat betreft hoopvol. In juni is er volgens het CBS voor ruim 4.600 nieuwbouwwoningen een bouwvergunning verleend. Het aantal verleende vergunningen ligt hiermee op het hoogste niveau van dit jaar, de vergunningverlening in de voorgaande maanden kwam niet uit boven de 4 duizend.

BouwActueel

Het EIB gaat op BouwActueel nader in op de regionale ontwikkelingen. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de ontwikkeling in de maanden mei en juni. Dan blijkt, dat de vergunningverlening in Nederland in de maanden mei-juni met 12,5% is toegenomen in vergelijking met de maanden april en mei (seizoensgecorrigeerd). Deze ontwikkeling was voor een belangrijk deel het gevolg van forse toenames in de landsdelen Oost en Randstad Noord. Een afname in landsdeel Noord (-10%) werd hiermee ruim gecompenseerd. Tussen de provincies variëren de groeicijfers aanzienlijk. Door de forse vergunningverlening in de eerste helft van 2015 laten vijf provincies nog steeds een afname zien ten opzichte van het vorige jaar (Limburg, Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland en Friesland). Daartegenover werden in de overige provincies forse toenames gerealiseerd. In landsdeel Zuid kon de groeiende vergunningverlening in Noord-Brabant de afname in zowel Zeeland als Limburg niet compenseren.

Bron: Bouwend Nederland

Rate this post

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl