Na maandenlange oorverdovende stilte na debakel Inkomensbepaling Loondienst dienst plotseling weer beschikbaar

Na maandenlange oorverdovende stilte na debakel Inkomensbepaling Loondienst dienst plotseling weer beschikbaar

Per 19 juli 2021 is de Inkomensbepaling Loondienst rekentool (IBL-rekentool) weer beschikbaar om het toetsinkomen te berekenen voor mensen in loondienst. In februari werd deze manier van het aanvragen van hypotheken tijdelijk on hold gezet door de werkgroep IBL* om extra controlemaatregelen door te voeren. De verbeteringen zijn met positief resultaat getest door betrokken marktpartijen. Dat maakt dat een groot aantal geldverstrekkers vanaf vandaag weer aanvragen accepteert op basis van het UWV verzekeringsbericht via de IBL-rekentool in plaats van de werkgeversverklaring voor mensen in loondienst. Ook NHG ondersteunt het gebruik van de IBL-rekentool volledig. Eerder dit jaar stapte de volledige RvC van HDN op na het fiasco rondom de Inkomensbepaling Loondienst. Ook verschillende hypotheekadviseurs zegden het vertrouwen in de methode op.

Als UWV iets aanpast, zal sector weer in chaos belanden?

De ICT leveranciers achter de hypotheekmarkt hebben de ambitie om tot een documentloos hypotheekaanvraagproces te komen met als doel het aanvragen van hypotheken voor klant, adviseur en geldverstrekker sneller, beter en eenvoudiger te maken. Het digitaal delen van gegevens uit betrouwbare bron vervangt het gebruik van documenten en is dus van belang voor het realiseren van de gewenste efficiency- en betrouwbaarheidsslag in de keten. Zonder enige afspraken en afstemming met het UWV wilt men de bepaling van het inkomen weer hervatten op basis van het zogenoemde UWV verzekeringsbericht.

Ketenpartijen werken samen aan het hergebruiken van deze brongegevens zonder dat er daadwerkelijk toestemming en overleg over de uitvoering is. De Inkomensbepaling Loondienst is de eerste dienst die is gelanceerd waarbij gebruik wordt gemaakt van de gegevens uit een bron, het UWV. Toen in februari een gigantische chaos ontstond, bleek HDN geen thuis te geven en dat dat de uitkomst van het toetsinkomen via de IBL-rekentool bij verschillende groepen klanten enorm afweek van de verwachting, is besloten om de rekentool tijdelijk niet beschikbaar te stellen voor nieuwe aanvragen. Een vervelende maatregel, maar noodzakelijk omdat kwaliteit en zorgvuldigheid in deze voorop staat. Zonder enige garanties te geven of in de toekomst aanspreekbaar te zijn (HDN schoof alle problemen door naar geldverstrekkers, red.), gaat men nu weer van start.

Extra controles en afspraken voor bronontsluiting

Om de uitkomsten van de IBL-rekentool te kunnen waarborgen heeft de werkgroep IBL aanvullende beheersmaatregelen in werking gesteld. De opzet en het bestaan van deze maatregelen zijn extern getoetst door BDO**. Nu de IBL-rekentool voldoet aan deze hoge eisen is besloten om de tool weer beschikbaar te maken voor de markt. Het nieuwe raamwerk van maatregelen vormt ook direct een goede basis voor het ontsluiten van andere bronnen.

IBL-rekentool weer breed beschikbaar

Een groot aantal aanbieders accepteert per 19 juli 2021 weer aanvragen via de IBL-rekentool met het UWV verzekeringsbericht voor mensen in loondienst. Op www.hdn.nl/inkomensbepalingloondienst is altijd een actueel overzicht beschikbaar van partijen die werken met de IBL-rekentool. Ook zijn op de website de rekenregels voor iedereen inzichtelijk. NHG ondersteunt het gebruik van de IBL-rekentool volledig. Voor adviseurs is er een webinar om meer te vertellen over de werking van IBL en welke verbeteringen er zijn doorgevoerd.

* In de werkgroep IBL zitten vertegenwoordigers van (in alfabetische volgorde):
ABN AMRO/Florius, Aegon, Argenta, CMIS, De Volksbank, De Hypothekers Associatie, HDN, ING, NHG, NationaleNederlanden en Rabobank

** BDO | Accountants en adviseurs – is de externe partij die de genomen maatregelen beoordeelt

Rate this post

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl