RvC leden HDN stappen op na fiasco met Inkomensbepaling Loondienst

RvC leden HDN stappen op na fiasco met Inkomensbepaling Loondienst

Tijdens de Raad van Commissarissen vergadering van 24 maart jl. hebben de RvC leden Martin Keegstra, Christian Dijkhof en Michel van den Akker aangegeven terug te treden als commissaris van HDN.

Aan dit terugtreden ligt een verschil van inzicht over de aanpak van het incidenten rondom de IBL-rekentool ten grondslag. Daarnaast vinden zij, dat in de huidige governance van HDN, het RvC lidmaatschap in de nasleep van dit incident hen belemmert in het uitoefenen van hun dagelijkse werkzaamheden. Verschillende financieel adviseurs zijn inmiddels gestopt met het geven van hypotheekadvies op basis van het UWV Verzekeringsbericht.

Zonder enige afspraken en afstemming met het UWV worden al geruime tijd hypotheken verstrekt door aanbieders op basis van een nieuwe werkwijze die Inkomensbepaling Loondienst wordt genoemd.

Momenteel wordt door de Autoriteit Financiële Markten onderzocht in hoeverre consumenten een onverantwoorde hypotheek is aangeboden. Door de incidenten met de IBL tools is er mogelijk sprake van overkreditering door het werken met zogenoemde brondata. Bij consumenten in loondienst wordt hierbij de werkgever niet meer betrokken, zoals dit wel gebruikelijk is bij de traditionele werkgeversverklaring.

Momenteel wordt door de AFM onderzocht in hoeverre consumenten een onverantwoorde hypotheek heb gekregen doordat aanbieders van hypotheken met onjuiste gegevens hebben gewerkt. In de sector wordt er in toenemende mate met behulp van zogeheten brondata (geautomatiseerde) beslissingen genomen. De werkgever wordt als belangrijke stakeholder en informatie eigenaar gepasseerd bij deze nieuwe werkwijze door te werken met gegevens afkomstig van het UWV zonder dat er met deze organisatie goede afspraken zijn gemaakt.

De deelname van de organisaties die zij vertegenwoordigen, aan de huidige en toekomstige werkgroepen en advies organen van HDN blijft gewoon gehandhaafd.

De overige 5 RvC-leden hebben aangegeven dat zij hun taken blijven uitvoeren. Jan van Baars, voorzitter van de Raad van Commissarissen: “Ik betreur het terugtreden van Michel, Christian en Martin en dank hen voor de vele jaren van belangeloze inzet voor onze vereniging. Mede dankzij hen hebben we heel veel bereikt. Vanzelfsprekend gaan we op enig moment op gepaste wijze afscheid nemen.”

Rate this post

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl