2020: het jaar van records op de hypotheekmarkt

2020: het jaar van records op de hypotheekmarkt

Het jaar 2020 gaat de boeken in als een buitengewoon jaar. Nog nooit waren er zulke lage rentes, nog nooit was de gemiddelde huizenprijs zo hoog, nog nooit gingen zoveel mensen hun huis verbouwen, nog nooit sloten zoveel mensen hun hypotheek over en nog nooit registreerde HDN (Hypotheken Data Netwerk) meer dan een half miljoen hypotheekaanvragen in één jaar; een stijging van 24,5% ten opzichte van 2019.

Waar het coronavirus in 2020 wereldwijd voor grote problemen zorgde, bleef de Nederlandse hypotheekmarkt onverminderd hard doorgroeien. HDN registreerde een recordaantal hypotheekaanvragen van 535.375. Dat is een stijging van 24,5% ten opzichte van topjaar 2019 toen er 430.076 hypotheken werden aangevraagd. Het aantal aanvragen ten behoeve van de aanschaf van een woning steeg met 10,8% naar 303.789, waar het aantal oversluitingen en tweede hypotheken met maar liefst 48,5% toenam en daarmee uitkwam op 231.586. In totaal werd voor een bedrag van ruim 136 miljard euro aan hypotheken aangevraagd via HDN. Dit blijkt uit het HDN jaaroverzicht 2020.

Starters en doorstromers met NHG hebben het moeilijk

“Het is een bizar jaar geweest. In maart en april stroomden de hypotheekaanvragen binnen terwijl veel deskundigen aan het begin van de crisis juist dachten dat de hypotheekmarkt zou inzakken. Toch hebben alle records ook een schaduwzijde. Door de krapte op de woningmarkt steeg in de kopersmarkt het gemiddelde hypotheekbedrag met 7,9% naar € 312.100 en de gemiddelde woningwaarde met 9,4% naar € 386.000. Hierdoor is het voor starters en doorstromers met NHG bijna onmogelijk nog een woning te bemachtigen. Maar ook voor ondernemers blijkt het in deze tijd van corona moeilijker om een woning te kopen,” aldus Merlyn van den Berg, bestuurder HDN.

Top 3 hypotheekaanvragers: oversluiters, opstromers en verbouwers

De groei van de kopersmarkt is met name afkomstig van mensen uit het hogere segment van de markt. Zo kwamen de meeste aanvragen van huizenbezitters die een nieuwe woning kochten die aanzienlijk een hogere marktwaarde had dan de woning die ze bezaten. Zij waren goed voor in totaal 67.428 aanvragen, een stijging van 19,5% ten opzichte van 2019.

Door de historisch lage stand van de hypotheekrente werden 109.875 hypotheken overgesloten en vroegen 63.126 huizenbezitters een tweede hypotheek aan voor een bouwdepot ten behoeve van een verbouwing en of verduurzaming van de woning. Dat is voor beide groepen ongeveer een verdubbeling ten opzichte van 2019. De gemiddelde verbouwer vroeg € 50.000 aan hypotheek aan. Dat betekent dat er 3.1 miljard euro aan verbouwingen is uitgevoerd; 1.5 miljard euro meer dan in 2019.

Sterkste groei hypotheekmarkt in Zeeland

Zowel de kopers- als de niet-kopersmarkt groeide in 2020 het sterkst in Zeeland met respectievelijk 13,1% en 62,2%. Waar zowel Flevoland als Groningen nog een zeer sterk 2019 kende, lijkt daar de groei van de kopersmarkt het afgelopen jaar te zijn gestagneerd (Flevoland +1,6% en Groningen +2,6%). Met 53.665 aanvragen is Zuid-Holland in aantallen de koploper in de kopersmarkt.

4.5/5 - (2 stemmen)

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl