45 procent senioren schat overwaarde koophuis op meer dan een ton

45 procent senioren schat overwaarde koophuis op meer dan een ton

45 procent van de huizenbezitters van 55 jaar en ouder verwacht een overwaarde van meer dan 100.000 euro op hun woning te hebben. Ruim twee derde van de senioren met een koophuis wil – ondanks deze overwaarde – in de huidige woning blijven wonen, eventueel door het doen van een aantal noodzakelijke aanpassingen. De hoge huizenprijzen zijn voor bijna zeven op de tien huizenbezitters reden liever niet te verhuizen, blijkt uit een enquête onder ruim 2000 klanten van De Hypotheker. Veel 55-plussers zijn bovendien onbekend met de mogelijkheden om hun overwaarde te verzilveren. De Hypotheker pleit daarom voor meer maatwerk en informatie voor senioren met een overwaarde, om zo de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen.

Voor minder dan de helft (47 procent) van de huizenbezitters van 55 jaar en ouder geldt dat de huidige woning volledig geschikt is om ook in de toekomst te blijven wonen. Als toekomstige woonwensen worden een gelijkvloerse woning (22 procent) en een woning dichtbij voorzieningen en faciliteiten zoals winkels, zorgvoorzieningen en het openbaar vervoer (22 procent) het vaakst genoemd. Toch lijkt de 55-plusser zich daar over het algemeen nu nog geen zorgen over te maken. Een ruime meerderheid (56 procent) wil voorlopig in de huidige woning blijven wonen. Nog eens 11 procent zegt niet te willen verhuizen, maar in de toekomst wel noodzakelijke aanpassingen te willen doen om hun woning toekomstbestendig te maken. Als belangrijkste reden geeft 67 procent van de huizenbezitters de voorkeur aan de huidige woning, omdat de hoge woningprijzen hen te gortig zijn. De overheid doet volgens hen onvoldoende om het woningprobleem in Nederland op te lossen waardoor er te weinig beschikbare (senioren)woningen zijn. Bijna 4 op de 10 55-plussers zou de aankoop van een nieuwe woning nog wel willen overwegen als zij hiermee hun kinderen of kleinkinderen kunnen helpen.

Veel senioren onbekend met mogelijkheden om overwaarde te benutten

Senioren hebben in het algemeen veel overwaarde op hun koopwoning: 22 procent schat de eigen overwaarde tussen de 50.000 en 100.000 euro en 45 procent geeft aan dat dit naar verwachting meer dan 100.000 euro is. Deze overwaarde kan door senioren worden vrijgemaakt als zij hun huidige woning verkopen. Er zijn echter ook alternatieven, zoals het nemen van een extra overwaarde hypotheek op de huidige woning, zodat het geld van deze hypotheek besteed kan worden (verzilverhypotheek of opeethypotheek). De mogelijkheden om deze overwaarde vroegtijdig te verzilveren zijn echter voor veel senioren onbekend. Maar liefst vier op de tien zeggen niet te weten welke mogelijkheden er zijn om de overwaarde op hun koopwoning te benutten, terwijl zij wel (veel) overwaarde hebben.

“Er zijn steeds meer senioren met een overwaarde die vastzit in stenen. Uit ons onderzoek blijkt dat veel oudere huizenkopers – mede door de oververhitte woningmarkt – geen plannen hebben om de huidige woning in te ruilen voor bijvoorbeeld een seniorenwoning. Zij zijn vaak nog heel fit en vitaal en wenden de overwaarde graag aan als aanvulling op hun pensioen, als financiële buffer, of aan de (klein)kinderen. Een groot deel is echter niet op de hoogte van de mogelijkheden, zeker omdat er nog maar weinig geldverstrekkers zijn die deze hypotheekconstructies aanbieden. Naast een betere informatievoorziening is het cruciaal dat meer marktpartijen de mogelijkheid gaan bieden om overwaarde te verzilveren”, benadrukt Menno Luiten, commercieel directeur van De Hypotheker. “Maatwerk is hierbij erg belangrijk. Dit betekent onder meer dat senioren met een pensioeninkomen worden getoetst op basis van de werkelijke maandlasten in plaats van de maximaal berekende lasten. Door senioren beter te ondersteunen, zal ook de doorstroming op de woningmarkt worden gestimuleerd. Zo hebben ook andere groepen op de woningmarkt hier profijt van.”

Rate this post

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl