AFM: Woning verzilveren biedt ruimte maar ook risico’s

AFM: Woning verzilveren biedt ruimte maar ook risico’s

Het verzilveren van de overwaarde op de woning kan financiële ruimte bieden, maar daar kleven ook risico’s aan. Zo kan de schuld stevig oplopen en kunt u het risico lopen ongewild te moeten verhuizen. Er zijn diverse producten die onderling nogal kunnen verschillen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) adviseert om goed te informeren naar uw mogelijkheden.

In het kort:

  • diverse mogelijkheden om overwaarde woning te gebruiken
  • product moet wel bij u passen
  • belangrijk om u goed te laten informeren

Langer thuis blijven wonen is voor steeds meer mensen weggelegd. Vaak doen ze dat in een eigen huis, en is de hypotheek op de woning al grotendeels afbetaald. Door de stijgende huizenprijzen is uw huis mogelijk meer waard dan de eventuele schuld, terwijl u misschien maar een beperkt pensioen heeft of wat extra vermogen beschikbaar wilt hebben. Mogelijk bent u op zoek naar mogelijkheden om de overwaarde op uw woning ‘te verzilveren’. U zet dan als het ware uw huis (‘stenen’) om in geld.

Mogelijkheden om woningwaarde te gebruiken

Er zijn veel verschillende producten en constructies om uw overwaarde te verzilveren. Zo kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van verschillende hypotheekvormen, zoals reguliere hypotheken, krediethypotheken en verzilverhypotheken. Er zijn grote verschillen in hoe deze producten werken en welke voorwaarden gelden. Deze verschillen maken ook dat de risico’s die u bij deze producten loopt anders kunnen zijn. Wij raden u aan om de verschillende producten goed te vergelijken en te bekijken wat het beste past bij uw financiële situatie, uw doel en hoeveel risico u wilt nemen.

Hoeveel zekerheid of risico wilt u?

Bepaalde producten om overwaarde te verzilveren brengen meer of andere risico’s met zich mee dan andere producten. Zo bieden sommige producten de garantie dat u in uw huis mag blijven wonen en niet kan achter blijven met een restschuld, terwijl u bij andere producten uw huis moet verkopen als u de limiet van de hypotheek heeft bereikt. Ook zit er verschil in de rentes van de producten. Zo zijn er producten met een variabele rente, maar ook producten waar de rente voor een bepaalde periode of zelfs gedurende de hele looptijd vaststaat. Het is dan ook van belang om na te gaan hoeveel zekerheid u wilt. Besef hierbij wel dat extra zekerheid veelal gepaard gaat met hogere kosten.

Rente-op-rente-effect van verzilverhypotheek

Een verzilverhypotheek kan invulling geven aan een behoefte van consumenten. Bij een verzilverhypotheek betaalt u naar verhouding een hogere rente. Deze rente hoeft bij veel producten niet maandelijks betaald te worden omdat deze wordt opgeteld bij de hypotheekschuld. Omdat de schuld door de bijgeschreven rente toeneemt, wordt het rentebedrag dat u over de schuld betaalt elke maand ook hoger.

Dit wordt ook wel het ‘rente-op-rente-effect’ genoemd. Door de hogere rente en het rente-op-rente-effect zijn verzilverhypotheken vaak duurder dan andere hypotheeksoorten, zoals een aflossingsvrije of annuïteitenhypotheek. De kosten lopen relatief snel op als u ervoor kiest om direct een groot bedrag op te nemen. Dit rente-op-rente-effect is niet van toepassing bij hypotheekvormen waarbij u maandelijks rente betaald.

Is uw woning geschikt om te blijven wonen?

Een verzilverhypotheek sluit u vaak op latere leeftijd af met als doel extra bestedingsruimte te hebben, terwijl u toch zo lang mogelijk in uw eigen woning kunt blijven wonen. Hierbij is het van belang om zorgvuldig af te wegen in hoeverre uw woning hiervoor ook geschikt is. Aandachtspunten hierbij zijn bijvoorbeeld de onderhoudsvereisten van uw woning en de toegankelijkheid op het moment dat u minder goed ter been zou worden.

Laat u adviseren

Laat u goed adviseren over de mogelijkheden. Een verzilverhypotheek is een complex en impactvol product. Het kan dan ook lastig zijn om de kenmerken en de langetermijnconsequenties van het product te doorgronden. Een financieel adviseur of financieel planner kan u helpen om verschillende producten te doorgronden en vergelijken en te bekijken wat het beste past bij uw financiële positie, risicobereidheid en doelstelling.

Betrek eventueel naasten bij uw beslissing

Denk na over het betrekken van uw naasten, bijvoorbeeld erfgenamen. Door het gebruik van een verzilverhypotheek neemt de overwaarde op de woning af. Dit heeft gevolgen voor de erfenis die u achterlaat. Ook kan het product impact hebben op de overige personen die met u een huishouden vormen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld bij een scheiding of het krijgen van een nieuwe partner? Moet bij overlijden van de hypotheekgever de nieuwe partner de woning verlaten en wat zijn de gevolgen hiervan?

AFM-onderzoek naar productontwikkeling verzilverhypotheken

De AFM stuurt er bij ondernemingen op aan dat zij goede producten ontwikkelen en deze producten alleen verstrekken aan de consumenten waarvoor het een geschikt product is. Ingewikkelde producten met mogelijk grote impact, zoals verzilverhypotheken, vragen dat deze productontwikkeling extra zorgvuldig wordt uitgevoerd.

In een onderzoek naar een aantal ondernemingen zien wij dat de productontwikkeling beter moet. Hierdoor ontstaat het risico dat u als klant een product krijgt dat niet bij uw situatie aansluit. De onderzochte ondernemingen voeren naar aanleiding van ons onderzoek verbeteringen door.

Rate this post
We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl