Afname aantal hypotheekaanvragen voor kopen eigen woning

Afname aantal hypotheekaanvragen voor kopen eigen woning

De hypotheekmarkt is het eerste kwartaal van 2021 met 139.565 aanvragen ongeveer gelijk gebleven aan hetzelfde kwartaal in 2020. Het aantal aanvragen voor over- of bijsluitingen is van 61.957 vorig jaar toegenomen naar 67.999 het afgelopen kwartaal. De kopersmarkt liet daarentegen een daling noteren van 6,7% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De gemiddelde woningwaarde is gestegen met 12,5% naar € 422.198. Dat blijkt uit de cijfers van HDN (Hypotheken Data Netwerk).

Het aantal hypotheekaanvragen in het eerste kwartaal blijft stabiel ten opzichte van 2020. Opvallend is de stijgende trend per maand. In januari werden er ruim 39.000 aanvragen gedaan, in februari 45.000 en in maart 55.000. Dit heeft mogelijk te maken met de dalende hypotheekrente in februari.

Kopersmarkt krimpt

Gemiddeld werd er € 334.523 hypotheek aangevraagd en was een woningwaarde gemiddeld € 422.198. Dat is respectievelijk 9,3% en 12,5% meer dan in het eerste kwartaal van 2020. De stijging van de gemiddelde woningwaarde en minder woningaanbod hebben vermoedelijk tot gevolg dat de kopersmarkt het afgelopen kwartaal een daling in het aantal hypotheekaanvragen laat zien van 6,7% ten opzichte van vorig jaar.

Vooral in het noorden en oosten van het land kromp de kopersmarkt, waarbij de grootste dalingen zichtbaar zijn in Overijssel (- 15,8%), Gelderland (- 15,2%) en Drenthe (-14,5%). Alleen Noord-Holland laat nog een kleine groei van 0,6% zien ten opzichte van 2020, ondanks dat dit de duurste provincie is.

Verbouwers stuwen hypotheekmarkt

In de kopersmarkt is duidelijk zichtbaar dat consumenten met een voorkeur voor NHG het lastig hebben. De doorstromer NHG liet met 5.162 aanvragen de grootste daling noteren: – 35,8%. Dit is verbonden aan de ernstige krapte op de markt, waardoor de prijzen van de woningen stijgen en de NHG-grens mogelijk buiten zicht raakt. Verder valt op dat de groei van het aantal over- en bijsluitingen vrijwel volledig terug te leiden is aan de verbouwer. Het aantal hypotheekaanvragen van de verbouwer steeg met 28,9% en kwam daarmee uit op 20.293.

Er zijn forse stijgingen van benodigde eigen middelen onder starters. Volledig aflossingsvrije hypotheken blijven populair bij over- en bijsluitingen. Daarnaast is een forse toename zichtbaar van het gebruik van energiebesparende maatregelen. Bij 7,3% van de aanvragen werd verduurzaming meegefinancierd, een toename van 22,8%.

Rate this post

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl