BLG Wonen: 39% duurhuurders kan een hypotheek krijgen

BLG Wonen: 39% duurhuurders kan een hypotheek krijgen

Nederland telt 574.000 huishoudens die huren in de vrije sector. Van hen is 61% duurhuurder. BLG Wonen vindt het opmerkelijk dat zij hoge maandelijkse huur betalen (gemiddeld meer dan 33% van hun inkomen), maar vaak niet in aanmerking komen voor een hypotheek. Daarom startte de hypotheekverstrekker een pilot met de huurverklaring waarbij ook in het verleden gedragen huurlasten werden meegewogen.

39% duurhuurders kan toch een hypotheek krijgen

Uit de evaluatie blijkt nu dat bijna 40% van de deelnemende duurhuurders wel degelijk een financiering kan krijgen. De pilot is inmiddels afgerond. BLG Wonen gaat op basis daarvan nu verder met betere voorlichting voor duurhuurders. Daarnaast maakt BLG Wonen zich hard voor meer kennisuitwisseling in de financiële sector over de manier waarop hypotheekaanvragen voor duurhuurders die niet aan de inkomenstoets voldoen, beter kunnen worden ingediend.

Op 9 november organiseerde BLG Wonen een (online) debat waar zij de resultaten van de pilot deelt. Onder meer met Julius Terpstra die als Tweede Kamerlid en lid van de Kamercommissie Wonen eerder dit jaar een motie rond duurhuur indiende. Een debat met publieke en private partijen over een marktbrede aanpak om een ontoegankelijke woningmarkt voor duurhuurders aan te pakken, is volgens BLG Wonen noodzakelijk.

Lessen uit de pilot huurverklaring
De pilot met de huurverklaring gaf onder andere de volgende belangrijke nieuwe inzichten:

  • 39% van de duurhuurders die deelnam aan de pilot, kan toch een financiering krijgen. 25% van hen kan zelfs binnen de standaard hypotheekregels terecht. En voor de overige 14% is er maatwerkproces1. Voor duurhuurders is het dus van belang om verder te kijken dan de standaard online berekeningstools en om in gesprek te gaan met adviseurs.
  • Duurhuurders zijn te verschillend qua huishouden, leeftijd, arbeidscontract/inkomen en betaalgedrag, waardoor één standaardaanpak voor iedereen niet werkt. Met de huurverklaring toetste BLG Wonen zo’n aanpak voor duurhuurders die buiten de standaard regels vallen. In de praktijk blijkt dat niet de oplossing. BLG Wonen gaat daarom proactief inzetten op meer kennis over de manier waarop hypotheekaanvragen voor individuele duurhuurders die niet aan de standaard inkomenstoets voldoen, beter kunnen worden ingediend.
  • Door de lange wachttijd en hoge prijzen willen duurhuurders graag in één keer het perfecte huis kopen. Er is minder bereidheid tot het doorlopen van een ‘wooncarrière’ van klein naar een groter koophuis. Ook is men weinig bereid buiten de eigen regio te kijken. Deze ontwikkeling zie je landelijk terug: Nederlanders geven aan niet in een ander deel van de Nederland te willen wonen in ruil voor meer hypotheekkansen (54%) of lagere maandlasten (50%). Zelfs als zij door corona nu meer zouden thuiswerken (67%)2.
  • Anders dan de koopmarkt en de sociale huurmarkt, wordt de vrije huursector niet gesubsidieerd. Dat werkt ongelijkheid in de hand. Het verschil in vermogensopbouw tussen iemand die duur huurt en iemand die koopt, is in tien jaar gemiddeld € 50.000 tot € 70.0003. Deze financiële tweedeling maakt dat een landelijke aanpak van de duurhuurproblematiek hard nodig is.
1553-db008c9b4ece8ebc8e6173f256712f04

 

Bronnen en verwijzingen:
1. Uitkomsten oriëntatiegesprekken gehouden met 374 duurhuurders tijdens de pilot met de
Huurverklaring tussen september 2019 en september 2020.
2. Omnibus flitspeiling, Motivaction, oktober 2020.
3. Huur-koopverschil, Companen, Advies voor woningmarkt en leefomgeving, mei 2018.

5/5 - (2 stemmen)

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl