EIB: afschaffen hypotheekrenteaftrek en overhevelen eigen woning naar box 3 heeft vooral gevolgen voor jongeren en senioren

EIB: afschaffen hypotheekrenteaftrek en overhevelen eigen woning naar box 3 heeft vooral gevolgen voor jongeren en senioren

Als de hypotheekrente volledig wordt afgeschaft en de waarde van de eigen woning als vermogen wordt belast, worden vooral jongere en oudere huizenbezitters geraakt. Rijkere woningbezitters hebben relatief minder last van die wijzigingen, die door bijvoorbeeld De Nederlandsche Bank (DNB) worden bepleit. Dat stelt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) na een eigen doorrekening.

Het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek en het belasten van het eigen woningvermogen in box 3 heeft grote gevolgen voor de inkomensverdeling in Nederland. Jonge huishoudens worden sterk geraakt door een volledige afschaffing van de hypotheekrenteaftrek, terwijl het belasten van eigen woningvermogen in box 3 vooral 65-plussers raakt. Gemiddeld gaat het bij de hypotheekrenteaftrek al om € 1.500 tot € 2.000 per jaar voor jonge huishoudens, terwijl 65-plussers gemiddeld € 2.000 tot € 3.000 per jaar inleveren. Problematisch is bovendien dat er een grote spreiding is rond de gemiddelden, zodat sommige huishoudens er nog veel meer op achteruitgaan. Voor de woningmarkt leveren de maatregelen per saldo geen gunstige effecten op.

Jonge huishoudens zullen vooral getroffen worden door de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. Het overhevelen van de eigen woning van box 1 naar box 3 bij de belastingen en die dus als vermogen te behandelen treft vooral oudere huishoudens waarvan het inkomen gedaald is, al worden ook jongere huishoudens hierdoor getroffen. Die verdienen namelijk vaak nog niet veel.

DNB bepleit dat de aanpassingen ervoor zorgen dat het kopen van een woning niet langer anders wordt behandeld dan het huren van woonruimte. Daarmee zou de woonmarkt beter in evenwicht moeten komen, maar volgens het EIB is dat effect zeer klein doordat de hypotheekrenteaftrek al eerder is beperkt.

Tegelijkertijd stelt het bouwinstituut dat de voorgestelde wijzigingen zorgen voor nog minder beweging op de woningmarkt. Door de hogere kosten zullen jonge gezinnen langer in hun woning blijven in plaats van een stap naar een groter huis te maken. Daardoor komen er minder woningen voor starters beschikbaar. Dit effect zal tijdens de hele overgangsperiode zichtbaar blijven, stelt het EIB.

EIB-Notitie-Fiscale-hervorming-van-het-eigenwoningbezit
Rate this post

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl