NHG: ondernemershypotheek blijft mogelijk

NHG: ondernemershypotheek blijft mogelijk

Veel ondernemers worden in 2020 financieel geraakt door de coronacrisis. Zelfs als dit een tijdelijke omzetdaling is geweest, dan heeft dat maar liefst drie jaar invloed op het bedrag dat een zelfstandige kan lenen om een woning te kopen. Nationale Hypotheek Garantie (NHG) doet er alles aan om toegang tot de hypotheekmarkt te behouden en bevorderen. Daarom heeft de organisatie het initiatief genomen om hier, samen met de overheid, hypotheekverstrekkers en deskundigen, een oplossing voor te ontwikkelen.

De meeste geldverstrekkers en NHG kijken bij een aanvraag van een ondernemershypotheek naar het gemiddelde jaarinkomen (fiscale winst) van de afgelopen drie jaar. Maar is deze methode ook eerlijk als er een flinke, maar tijdelijke inkomensdaling plaatsvindt vanwege een wereldwijd virus met een gedeeltelijke lockdown als gevolg? NHG vindt van niet.
Daarom heeft de organisatie het initiatief genomen om samen met diverse marktpartijen tot een gezamenlijke oplossing te komen, waardoor ondernemers bij een hypotheekaanvraag niet massaal gedupeerd worden door de coronacrisis.

Behoud toegang tot woonfinanciering
In 2020 zijn de cijfers voor veel ondernemers minder rooskleurig dan gebruikelijk, alleen al vanwege een omzetdaling in het tweede kwartaal. De oorzaak hiervan ligt in de meeste gevallen niet bij de ondernemer en diens bedrijf, maar bij het coronavirus en de bijbehorende gevolgen. NHG vindt het belangrijk dat deze ondernemers de toegang tot woonfinanciering behouden en daarmee de toegang tot de woningmarkt. Om te kunnen beoordelen welk hypotheekbedrag gezien deze situatie verantwoord is, is het essentieel om vast te stellen in hoeverre de ondernemer de omzet en resultaat weer heeft kunnen terugbrengen naar het niveau van voor de coronacrisis. Als de ondernemer kan aantonen dat de omzet en het resultaat slechts tijdelijk zijn gedaald als gevolg van het coronavirus, dan kunnen beoordelaars besluiten om de resultaten uit deze periode niet (volledig) mee te nemen bij de financieringsaanvraag. In plaats daarvan kunnen zij het ondernemersinkomen baseren op de periode voor en na deze ‘coronadip’. Dit is per 1 augustus 2020 van toepassing op alle hypotheekaanvragen met Nationale Hypotheek Garantie. De komende weken zal duidelijk worden of geldverstrekkers deze werkwijze ook zullen toepassen voor hypotheekaanvragen zonder NHG.

NHG-bestuurder Carla Muters:  “Vrijwel iedereen heeft last (gehad) van deze coronacrisis. NHG zet zich in voor verantwoorde toegang van woonfinanciering. Dit betekent ook dat we willen voorkomen dat ondernemers die inmiddels weer draaien zoals voor deze crisis, onnodig minder toegang krijgen tot deze financiering. De onderbouwing bij een hypotheekaanvraag is dan extra belangrijk. Hoe is de ondernemer omgegaan met de impact van de lockdown? Heeft hij/zij gebruik kunnen maken van overheidsregelingen of alternatieve activiteiten opgezet om de boel draaiende te houden? Is er voldoende inkomen en zijn de buffers nog op voldoende niveau? Maatwerk is belangrijk. Met deze maatregel geven we de beoordelaars extra ruimte om in te schatten wat verantwoord is, gezien de individuele situatie van de ondernemer. Daarmee verbeteren we samen met de markt de toegang tot de woningmarkt.”

Vereenvoudigd rekenvoorbeeld
Een ondernemer met een kapperszaak verdient al jaren gemiddeld €5000 per maand. Door de lockdown moest de zaak dicht met als gevolg dat de omzet in het tweede kwartaal richting een nulpunt daalde. Inmiddels is de kapperszaak weer geopend en is het resultaat terug naar het oude gemiddelde van €5000 per maand. De kapper is er bovendien in geslaagd om zijn/haar buffers/solvabiliteit en liquiditeit boven het minimum niveau te houden. Bij ongewijzigd beleid zou het toetsinkomen van deze ondernemer €45.000  bedragen (9 x €5000 en 3x €0). Dankzij de nieuwe oplossing zou het mogelijk zijn om toch uit te gaan van een toetsinkomen van €60.000 euro (12 x €5000).
Uiteraard is deze berekening in de realiteit veel complexer en is het hierbij belangrijk dat goed wordt gekeken naar iedere individuele situatie.

Rate this post
We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl