NVB: Banken zien risico’s rond aflossingsvrije hypotheken afnemen

NVB: Banken zien risico’s rond aflossingsvrije hypotheken afnemen

Banken zien twee jaar na de start van de publiekscampagne ‘Word ook aflossingsblij’ dat de risico’s rond aflossingsvrije hypotheken afnemen. Inmiddels hebben zij met bijna 144.000 klanten de aflossingsvrije hypotheek doorgenomen en getoetst of de lasten ook in de toekomst betaalbaar zijn. In totaal hebben bijna een half miljoen mensen maatregelen genomen door te starten met aflossen, door hun hypotheek om te zetten of door spaargeld op te bouwen.

Het percentage klanten met een aflossingsvrije hypotheek dat potentieel een hoog risico loopt om aan het einde van de looptijd problemen te krijgen met de betaalbaarheid van hun hypotheek is in 2020 gedaald van 8% naar 5,9 %. De groep klanten die potentieel een laag risico loopt doordat hun aflossingsvrije schuld ten opzichte van de waarde van de woning lager is dan 50%, steeg van 70% in 2018 naar bijna 84% in 2020. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Banken.

Banken vinden het belangrijk dat klanten zich tijdig kunnen voorbereiden op potentiële kwetsbaarheden aan het eind van de looptijd van hun aflossingsvrije hypotheek. Het wegvallen van de hypotheekrenteaftrek na 30 jaar en een eventuele inkomensdaling als gevolg van pensionering kunnen gevolgen hebben voor de betaalbaarheid van de hypotheek en de mogelijkheid om te verlengen. Daarom werd in 2018 de campagne ‘Word ook aflossingsblij’ gestart. Sinds 2017 benaderen banken klanten actief om de mogelijke gevolgen van het aflopen van de aflossingsvrije hypotheek in kaart te brengen zodat klanten niet voor verassingen komen te staan. Op die manier kunnen woningbezitters zo nodig tijdig maatregelen nemen.

Sinds de start van de campagne Aflossingsblij hebben hypotheekverstrekkers met bijna 144.000 klanten, voornamelijk uit de hoogste risicogroep, de aflossingsvrije hypotheek doorgenomen en getoetst of de lasten ook in de toekomst betaalbaar zijn. Bij 31% bleek dat zij maatregelen moeten nemen om de lasten ook in de toekomst betaalbaar te houden. Bijna 10.000 klanten uit deze groep hebben dat inmiddels gedaan. Ook klanten die nog niet zijn benaderd voor een informerend gesprek kwamen in actie. In totaal hebben bijna een half miljoen mensen maatregelen genomen door af te lossen, hun hypotheek om te zetten of door spaargeld op te bouwen.

Banken zijn zeer tevreden over de resultaten maar houden zorgen over de groep mensen die weet dat ze straks hun woonlasten mogelijk niet kunnen betalen, maar nog geen maatregelen treft. Deze klanten hebben vaak nog veel tijd en ruimte om maatregelen te nemen. Hoe eerder ze ermee starten, hoe makkelijker het wordt. Ook is er een groot aantal klanten dat nog niet weet of ze straks hun hypotheeklasten nog kunnen betalen. En doordat ze dit niet weten, weten ze ook niet of ze iets moeten gaan doen. Daarom hebben banken deze aanpak onderdeel gemaakt van hun vaste dienstverlening en zullen zij de komende jaren doorgaan met het benaderen van klanten. Op die manier kan iedereen op basis van inzicht in de toekomstige financiële situatie een bewuste keuze maken.

5/5 - (1 stemmen)

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl