Oversluiter blijft dominant op hypotheekmarkt in augustus

Oversluiter blijft dominant op hypotheekmarkt in augustus

HDN (Hypotheken Data Netwerk) registreerde in de vakantiemaand augustus een gelijk aantal hypotheekaanvragen (34.149) als in dezelfde maand vorig jaar (34.108). Opvallend is de sterke daling (10%) in het aandeel aanvragen met NHG ten opzichte van augustus 2020. De oversluiters en gepensioneerden zijn juist enorm in aandeel gestegen met respectievelijk 34% en 25%. Het totaal aantal hypotheken dat is gepasseerd in augustus ligt op 37.941 en beslaat een volume van 9,4 miljard euro. Dit is een stijging van 600 miljoen euro ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar toen het volume nog 8,8 miljard euro bedroeg.*

Oversluiter stijgt sterk in aandeel

De consumenten die hun hypotheek oversluiten naar een nieuwe hypotheek, de oversluiters, domineren al maanden de hypotheekmarkt. Waar zij in augustus 2020 nog goed waren voor 5429 hypotheekaanvragen zijn dat er nu 7293, een stijging van 34%. Ook consumenten met een gemiddeld hogere leeftijd en een inkomen uit pensioen of uitkering, de gepensioneerden, laten een sterke stijging zien van 25% ten opzichte van een jaar eerder. Dit heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met de historisch lage rente. Als we verder inzoomen op de verschillende soorten klanten valt op dat het aandeel klanten waarvoor NHG van toepassing is, aanzienlijk is afgenomen. Dit zijn de “Doorstromer NHG”, “Starter Stabiel” en “Starter Jong”. Hun aandeel in de hypotheekmarkt ging er in vergelijking met augustus 2020 59%, 38% en 34% op achteruit. Waar in augustus 2020 nog 32% van de hypotheekaanvragen met NHG werd afgesloten is dat de afgelopen maand nog 22%.

De gemiddeld aangevraagde hypotheeksom laat een stijgende trend zien en deze is 2,7% gestegen ten opzichte van augustus vorig jaar van € 258.000 naar € 265.000.

Passeringen

Naast hypotheekaanvragen rapporteert HDN sinds dit jaar ook over het totaal aantal afgesloten hypotheken. Hiermee is het volume van de totale hypotheekmarkt inzichtelijk. In augustus zijn er in totaal 37.941 hypotheken gepasseerd voor een bedrag van 9,4 miljard euro. Dit is een stijging van 600 miljoen euro in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Consumenten hebben een duidelijke voorkeur voor een lange rentevaste periode. In volume is in augustus voor 7,3 miljard euro vastgezet voor 15 jaar of langer terwijl dit een jaar eerder nog 6,5 miljard euro was. Voor wat betreft de leeftijden van consumenten, concluderen wij dat de leeftijdscategorieën 20-30 jaar en 40-50 in volume nagenoeg gelijk zijn gebleven, waar de overige leeftijdscategorieën een duidelijke stijging laten zien.

Rate this post

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl