AM van start met community service app in Landgoed Wickevoort te Haarlemmermeer

AM van start met community service app in Landgoed Wickevoort te Haarlemmermeer

Gebiedsontwikkelaar AM en Area of People hebben een intentieovereenkomst gesloten voor het inzetten van een community service app op Landgoed Wickevoort. Door deze community service app zijn de bewoners op Landgoed Wickevoort verbonden met elkaar door onder meer een chatfunctie en groepscommunicatie en krijgen ze directe toegang tot de aanwezige services en faciliteiten op Wickevoort.

Zelfregie

AM en Area of People leggen hiermee de focus op een hoge mate van zelfregie onder bewoners, waardoor het wonen in Landgoed Wickevoort vergelijkbaar wordt met leven in een kleine gemeenschap, een zogenaamd micro-dorp. Via een community service platform is een hoge mate van efficiency en zelfregie onder bewoners mogelijk door doordat bewoners elkaar makkelijk kunnen vinden en helpen, er slim een melding kan worden gedaan bij de parkbeheerder en directe toegang wordt geboden tot de aanwezige services en faciliteiten op Wickevoort.

Duurzaam betrokken

De meest duurzame wijze van gebiedsexploitatie is om bewoners te betrekken en ze verantwoordelijk te maken voor hun eigen woonomgeving. Betrokken bewoners zorgen beter voor elkaar en voor de omgeving. In combinatie met slimme data uit het platform wordt gekeken hoe de faciliteiten in het gebied verder kunnen worden geoptimaliseerd.

Landgoed Wickevoort

Het landgoed, liggend aan de rand van de Haarlemmermeer tegen Heemstede aan, gaat plaats bieden aan zowel zorg-, woon- en onderwijsvoorzieningen van de stichting Epilepsie Nederland (SEIN) als aan een compleet nieuw woongebied inclusief voorzieningen voor Hoeve Wickevoort met moderne stadslandbouw en groene recreatie.

AM draagt de zorg voor de grondexploitatie en ontwikkeling van het gehele gebied met de ontwikkeling van een wijk met circa 420 koopwoningen voor particulieren. Eigen Haard neemt kavels af van AM voor de ontwikkeling en realisatie van 226 huurwoningen in de sociale sector. Belegger Bouwinvest neemt honderd woningen in de vrije sector huur af.

Bijzondere dynamiek

De combinatie van de nieuwbouwwijk en de bestaande voorzieningen zullen elkaar versterken. Door ook de zorglocatie van SEIN te laten integreren in de toekomstige woonwijk, ontstaat er een bijzondere dynamiek. De stadsboerderij is al volop in bedrijf en verzorgt biologische akkerbouw en ook een kleinschalige veestapel. Te zijner tijd komt er een boerderijwinkel voor beperkte dagelijkse boodschappen en een eenvoudige horecavoorziening met biologische gerechten.

Naar verwachting kan aan het eind van het derde kwartaal van 2019 worden gestart met de verkoop van de eerste woningen.

Over Area of People

Area of People zet op basis van haar technologie en mensen unieke dienstverlening in om van gebouwen en gebieden duurzame micro-dorpen te maken met directe toegang tot services van nu. Area of People heeft vastgoedbeleggers, woningcorporaties en ontwikkelaars als klant en werkt vanuit een ecosysteemgedachte als een team samen met service-partners variërend van beheerders tot logistieke dienstverleners.

Rate this post
We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl