Raad van State: In­spraak voort­aan ver­plicht bij ver­le­nen van na­tuur­ver­gun­nin­gen

Raad van State: In­spraak voort­aan ver­plicht bij ver­le­nen van na­tuur­ver­gun­nin­gen

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een uitspraak van vandaag (14 juli 2021) bepaald dat overheden inspraak moeten bieden voordat zij beslissen op een aanvraag voor een natuurvergunning. Die verplichting volgt uit de Europese Habitatrichtlijn en het Verdrag van Aarhus. Verschillende overheden bieden op dit moment al inspraak, maar dit is voortaan verplicht en niet meer vrijblijvend.

Hoe kan worden voldaan aan de inspraakverplichting?

In Nederland zijn de minister van Landbouw, Natuur en Visserij en de provinciebesturen verantwoordelijk voor het verlenen van natuurvergunningen. Zij kunnen voldoen aan de inspraakverplichting door de zogenoemde uniforme openbare voorbereidingsprocedure te volgen als zij een natuurvergunning willen verlenen. Dat betekent concreet dat de minister van LNV en provinciebesturen een ontwerpbesluit voor een natuurvergunning ter inzage leggen, waartegen belanghebbenden een reactie (zienswijze) kunnen indienen. Zij kunnen er ook voor kiezen om iedereen de mogelijkheid te bieden om een zienswijze in te dienen.

Gevolgen

Door de uitspraak van vandaag zijn de minister van LNV en de provinciebesturen verplicht om de uniforme openbare voorbereidingsprocedure toe te passen, hoewel de oude Natuurbeschermingswet en de huidige Wet natuurbescherming dat niet verplichten. In de nieuwe Omgevingswet die naar verwachting medio volgend jaar in werking treedt, is deze inspraak wel verplicht.

ECLI:NL:RVS:2021:1507

Rate this post

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl