Verkoop stuk grond Ouderkerk a/d Amstel moet openbaar

Verkoop stuk grond Ouderkerk a/d Amstel moet openbaar

De gemeente Ouderkerk aan de Amstel mag een stuk grond in haar gemeente niet één-op-één aan een geïnteresseerde verkopen zonder openbare selectieprocedure. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald.

Het gaat om een perceel grond dat geen aansluiting heeft op een openbare weg.

De gemeente wil een grondruil doen met de eigenaar van een naastgelegen perceel, zodat er twee percelen ontstaan met aansluiting op de openbare weg. De gemeente wist echter dat andere omwonenden ook geïnteresseerd waren in koop of grondruil, en had niet mogen concluderen dat er maar één serieuze gegadigde was.

“Uit het Didam-arrest vloeit voort dat de overheid bij de verkoop van grond gegadigden gelijk moet behandelen. Er is ons niet gebleken dat er meerdere gegadigden zijn voor het deel van het perceel dat wij voornemens zijn te verkopen. De gemeente heeft de voorgenomen verkoop voldoende tijdig openbaar gemaakt en voor zover wij kunnen overzien, afdoende gemotiveerd waarom de koper op basis van objectieve, toetsbare en redelijke criteria de enige gegadigde is. Als de ruilconstructie is afgerond, zal het andere deel van het perceel in de markt worden gezet zodat een ieder, ook de direct omwonenden, mee kunnen dingen tot koop van het perceel. Wij zien geen aanleiding het besluit tot het voornemen tot verkoop in te trekken. Het voornemen blijft in stand.”

ECLI:NL:RBAMS:2023:1316

Rate this post

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl