Terug naar Aarhus

Terug naar Aarhus

De Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen NEPROM heeft input geleverd naar aanleiding van de antwoorden van Minister Ollongren op de Kamervragen van de VVD over het Varkens in Nood-arrest. Veel leden ervaren namelijk onzekerheid en vertraging omdat een omgevingsbesluit later onherroepelijk wordt. Dat heeft invloed op doorlooptijden en de woningbouwproductie. Financiers en beleggers vragen bijvoorbeeld een onherroepelijk besluit voordat ze instappen in het ontwikkelproces.

Urgentie

De NEPROM wil meer aandacht voor snelle doorlooptijden, vlotte procedures en efficiënte processen. Anders lukt het niet de benodigde woningen te bouwen.

Participatie

Participatie is belangrijk maar geen oplossing voor alle problemen. De NEPROM wil van dat breed levende idee af.

Oplossingsrichting

De NEPROM stelt voor in het wetsvoorstel letterlijk aansluiting te zoeken bij de oorspronkelijke tekst van het verdrag van Aarhus. Bij de implementatie is de tekst destijds te ruim geïnterpreteerd. En nu blijkt dat dit ook gevolgen heeft voor de volgende stappen in het proces. Inspraak- en beroepsrechten zouden alleen open moeten staan voor ‘het betrokken publiek’; in lijn met de terminologie van het verdrag.

Tot slot

De NEPROM doet de Minister daarnaast nog suggesties om een aantal procesversnellers in het wetsvoorstel in te bouwen.

20210701-Brief-Varkens-in-Nood-arrest
Rate this post

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl