Grens NHG kan huizengekte amper volgen

Grens NHG kan huizengekte amper volgen

In de Telegraaf van 19 maart 2021 staat het artikel ‘Grens NHG kan huizengekte amper volgen: helft starters mist vangnet’. Daarin meldt De Telegraaf een dalend aandeel van het aantal hypotheekaanvragen met NHG op het totaal aantal hypotheekaanvragen. NHG herkent deze daling en zien dit als een logisch gevolg van de zorgelijke huidige marktomstandigheden, namelijk een historisch tekort aan beschikbare koopwoningen in combinatie met een historisch lage rente die leiden tot historisch sterke prijsstijgingen.

Startende huizenkopers moeten het noodgedwongen vaker doen zonder een Nationale Hypotheek Garantie

De NHG-kostengrens wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de gemiddelde huizenprijs, met een rekenmethodiek die is ontwikkeld samen met ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Financiën. Vorig jaar is deze kostengrensmethodiek juist vernieuwd zodat de kostengrens zich gelijkmatiger ontwikkelt dan voorheen. De nieuwe methodiek draagt hierdoor bij aan een stabielere woningmarkt. Het sneller verhogen van de kostengrens heeft in de huidige marktomstandigheden niet het gewenste effect dat meer starters een woning kunnen bemachtigen. Dit komt omdat het aantal beschikbare woningen daardoor niet toeneemt. Ook met een hogere kostengrens zijn de beschikbare woningen alsnog te duur voor de gemiddelde consument om verantwoord een financiering af te kunnen sluiten. De enige echte oplossing voor starters is het vergroten van het aanbod van betaalbare woningen.

Ook in deze krappe markt zet NHG zich overigens in voor kwetsbare groepen op de woningmarkt om hun situatie te verbeteren indien mogelijk en verantwoord. Dit doet NHG bijvoorbeeld voor mensen met een flexibel inkomen via de perspectiefverklaring en met de seniorenverhuisregeling voor senioren die kleiner willen gaan wonen, waarmee we doorstroming op de woningmarkt bevorderen. Ook zien wij om ons heen hoopvolle ontwikkelingen die het huizentekort op korte termijn iets zouden kunnen verlichten, zoals bijvoorbeeld initiatieven op het gebied van Tiny Houses. Daarbij roepen wij de formerende politieke partijen op tot het maken van stevige keuzes voor het structureel bevorderen van het aanbod van betaalbare woningen, zodat meer consumenten in de toekomst in aanmerking komen om een woning te kopen met het NHG-vangnet.

Rate this post

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl