Gemeente Amsterdam en Woonzorg Nederland realiseren nieuwe woonvorm voor senioren in de Stadsveteraan

Gemeente Amsterdam en Woonzorg Nederland realiseren nieuwe woonvorm voor senioren in de Stadsveteraan

In het Amstelkwartier komt “de Stadsveteraan”: een complex met sociale huurwoningen voor ruim 150 senioren. De woningen zijn een mix van zelfstandige appartementen en groepswoningen met veel gedeelde voorzieningen. Op die manier wordt geclusterd wonen voor ouderen mogelijk gemaakt. Dit is belangrijk omdat ouderen zo ook elkaar kunnen ondersteunen en eenzaamheid wordt tegengegaan.

Wethouder Laurens Ivens (Wonen): “Vorige zomer hebben we met een heel aantal partijen afspraken gemaakt om fors in te zetten op de bouw van geclusterde woningen voor ouderen, zodat Amsterdamse ouderen op een prettige manier samen kunnen wonen. Dit moet onder andere leiden tot de bouw van zeker 375 betaalbare ouderenwoningen per jaar. Woonzorg Nederland pakt deze uitdaging nu al op met dit innovatieve concept waar niet alleen mooie woningen gebouwd worden, maar waar ook een prettige woonomgeving wordt gecreëerd zodat ouderen er echt met elkaar kunnen genieten.”

College staat coöptatie toe

Stadsveteraan in het Amstelkwartier wordt opgezet als een wooncoöperatie. Dat is een vorm van collectief wonen waarbij bewoners samen bepalen hoe zij het gebouw beheren en de gezamenlijke ruimtes gebruiken. Eigenaar Woonzorg Nederland heeft de experimentstatus aangevraagd voor coöptatie, waarbij bewoners zelf nieuwe bewoners kunnen kiezen. Het college heeft nu besloten om dat experiment toe te staan. Want om een gemeenschap te laten ontstaan, is het belangrijk bewoners te kunnen selecteren, die bewust kiezen voor het concept van de Stadsveteraan: compact wonen in de stad, met veel gedeelde voorzieningen. En deel uitmaken van een leefgemeenschap.

Samen zelfstandig wonen

“Gemeenschapsvorming en participatie zijn essentiële onderdelen van de Stadsveteraan in het Amstelkwartier,” zegt Woonzorg Nederland-bestuurder Cees van Boven. “Wie hier woont deelt méér dan alleen een ingang en een lift. Mensen hebben hun eigen plek, maar kijken ook naar elkaar om en helpen elkaar waar ze kunnen. Woonzorg, ontwikkelaar AM en Heren 5 architecten geloven dat dit ‘samen zelfstandig wonen’ een toekomstbestendige manier van leven is voor senioren in de stad. We zijn dan ook blij dat de gemeente open staat voor innovatieve ideeën en deze nieuwe woonvorm met ons wil verkennen.”

Eigen regie in selectie en toewijzing

Het selecteren van de eerste groep bewoners is dus van essentieel belang, net als het selecteren van nieuwe bewoners als een woning leegkomt. Alleen op deze manier kan een leefgemeenschap ontstaan en voortbestaan. Voor de groepswoningen met een gedeelde woonkeuken, is het belangrijk dat de potentiële bewoners samen kunnen kiezen voor een groepswoning, en bij het vertrek van een van de bewoners, dat toewijzing van de vrijgekomen woning door coöptatie plaats kan vinden.

Vanzelfsprekend moeten toekomstige bewoners van deze sociale huurwoningen ingeschreven staan bij WoningNet. De ouderen die in de Stadsveteraan gaan wonen zullen veelal een (grotere) sociale huurwoning achterlaten waar mensen op de wachtlijst van kunnen profiteren. Het college wil coöptatie in meer situaties mogelijk maken. Dat gebeurt nu als experiment, maar de bedoeling is dat dit in de huisvestingsverordening 2022 definitief een plek krijgt.

De planning is dat met de bouw van De Stadsveteraan in het tweede kwartaal van 2022 wordt gestart en de oplevering is gepland eind 2023.

Stadsveteraan in het Amstelkwartier is de ideale woonformule voor senioren die graag in Amsterdam willen (blijven) wonen. Dit project is een samenwerking tussen Woonzorg Nederland, ontwikkelaar AM en Heren 5 architecten.

Hypotheekadviseur Amsterdam

Rate this post

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl