Gemeente Amsterdam selecteert AM voor ontwikkeling Vreeswijkpad

Gemeente Amsterdam selecteert AM voor ontwikkeling Vreeswijkpad

De gemeente Amsterdam heeft gebiedsontwikkelaar AM na een tender geselecteerd voor het ontwikkelen van woningen aan het Vreeswijkpad in Amsterdam-Zuidoost. Na een voorselectie op kwaliteit, duurzaamheid, participatie en optiebod is AM zowel door de gemeentelijke als de burgerjury unaniem als beste partij beoordeeld.

Na een intensieve voorbereiding startte de gemeente Amsterdam op 10 november 2020 met een tenderprocedure. Naast een selectiecommissie van professionals werden de inzenders beoordeeld door een onafhankelijke burgerjury. Het is voor het eerst dat dit op deze manier door de gemeente Amsterdam wordt gedaan. Daarnaast was participatie een belangrijk selectiecriterium in deze tender. Nu het selectieproces is voltooid, verkoopt de gemeente deze locatie nadat op het naastgelegen terrein een nieuwe school is gerealiseerd en deze locatie beschikbaar komt voor woningbouw.

Dirk de Jager, lid van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost, spreekt van een mijlpaal. “Het is niet alleen de eerste grote gebiedsontwikkeling in Gaasperdam in ongeveer veertig jaar, maar ook voor het eerst dat we een burgerjury inzetten bij een tenderprocedure en dat participatie als onderdeel van tender wordt gebruikt. Ik vind dat belangrijk. Wat dat betreft hebben we ook een naam hoog te houden. Zuidoost staat van oudsher bekend als stadsdeel met veel oog en ruimte voor bewonersparticipatie. Vaak zijn we daarin een proeflaboratorium, met bewezen uitstraling naar andere delen van de stad Amsterdam.”

Programma

Het plan van AM voorziet in twee blokken bebouwing met een diversiteit aan woningen, waaronder grondgebonden generatiewoningen en een mix van appartementen. In de blokken wordt een parkeervoorziening gerealiseerd en op deze parkeervoorziening komt een grote gemeenschappelijke binnentuin. De twee blokken zijn uitgewerkt door architectenbureau INBO, de grote gemeenschappelijke binnentuin is een ontwerp van landschapsarchitect Felixx.

Betaalbaarheid

Voor het starten van de ontwikkeling worden de woningen vanaf het schetsontwerp te koop aangeboden. Daarbij krijgen potentiële bewoners maximaal invloed op de uitwerking van de woning qua vorm, gevel en plattegrond. Bewoners die een sociale huurwoning in de buurt achterlaten, alsmede remigranten, krijgen voorrang bij de verkoop. Er is een voornemen om de woningen door het toepassen van de KoopStart-regeling onder de marktwaarde te verkopen. Dit betekent dat de koper pas bij doorverkoop het verschil tussen aankoop- en marktwaarde hoeft te betalen. Hierdoor is een groot deel van de woningen bereikbaar voor de starters op de woningmarkt. Deze regeling wordt nog nader uitgewerkt met de gemeente Amsterdam. Er worden 135 woningen gebouwd, waarvan minstens tweederde in het middeldure koopsegment.

Alle betrokken partijen hebben zich verenigd in ontwerpteam Studio 1106. Peter Heuvelink, directeur AM: “Met Studio 1106 willen we meer impact hebben op de omliggende buurt dan alleen met de gebouwen mogelijk is. Zo kunnen ook bestaande bewoners gebruik maken van de deelmobiliteit die wij in deze nieuwe buurt gaan aanbieden.”

Dirk de Jager is blij met deze ontwikkelingen: “Zuidoost is een stadsdeel met een grote vernieuwingsopgave. Tot 2040 komen er 39.000 woningen bij. Een enorme ambitie waarbij er al een flinke bouwproductie te zien is. Vooral woningen in het middeldure koopsegment zijn erg gewild, maar moeilijk te vinden. Het is dus heel bijzonder dat deze hier worden gebouwd. Daarmee wordt zeker ook gebouwd voor Zuidoosters. Zodat zij dichtbij familie, vrienden, kennissen kunnen blijven wonen, werken en leven.”

Klimaatpositief

Studio1106 heeft een positieve klimaatimpact door zowel energie, mobiliteit als klimaatadaptatie in te zetten. Op energiegebied is het project energieleverend en de energie wordt opgeslagen en uitgewisseld binnen het project en omgeving. We noemen dit Buurtenergie, onderdeel van TROEF energy. In het project komt een mobiliteitscoöperatie voor en door bewoners waarmee zes elektrische deelauto’s voor alle bewoners toegankelijk zijn. Daarnaast heeft het project een hoge flexibiliteitsscore, is klimaatadaptief en is een katalysator voor de lokale biodiversiteit door habitats te realiseren voor uiteenlopende diersoorten, waaronder de zwaluw, huismus en vleermuis die op de Rode lijst staan voor bedreigde diersoorten.

Visie Gaasperdam

Vreeswijkpad ligt in Gaasperdam. Deze stadswijk is in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw gebouwd om Amsterdammers betaalbare woonruimte te bieden. De wijk telt zo’n 34.000 inwoners en is sinds de oplevering in de jaren tachtig nagenoeg onveranderd gebleven. De afgelopen tijd is onderzoek gedaan naar verschillende buurten in Amsterdam. Daaruit blijkt dat Gaasperdam een geweldige wijk is met veel kwaliteiten, maar ook dat deze ongeveer veertig jaar na oplevering toe is aan vernieuwing. Er is met name veel behoefte aan kleine en grote woningen en woningen die levensloopbestendig zijn. Met de ontwikkeling in Vreeswijkpad voldoen wij aan deze vraag.

Vervolg

AM gaat op zoek naar potentiële kopers, die vervolgens maximale invloed kunnen geven op de uitwerking van het plan. Daarnaast worden de plannen ook in een participatieproces voorgelegd aan de bewoners in de directe omgeving. AM is voornemens medio 2023 te starten met de bouw en in 2024 zullen de blokken bewoond gaan worden door de eerste bewoners.

Rate this post

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl