Intentieovereenkomst onderzoek overname deel Vestia woningen in Brielle

Intentieovereenkomst onderzoek overname deel Vestia woningen in Brielle

Drie woningcorporaties zijn bereid de volkshuisvestelijke problematiek in de gemeente Brielle aan te pakken door een deel van het Vestia-bezit in de gemeente over te nemen. Daarom voeren zij momenteel uitgebreid onderzoek uit naar de haalbaarheid hiervan.

Intentieovereenkomst legt afspraken vast die betrekking hebben op de mogelijke overname van een deel van de Vestia-portefeuille en de realisatie van nieuwbouw sociale huurwoningen in de gemeente Brielle.

Gemeente Brielle draagt bij aan het verminderen van de volkshuisvestelijke problematiek door ondersteunende afspraken over nieuwbouw sociale huurwoningen, verduurzaming bestaande huurwoningen en achtervang voor leningen. Dat staat in de intentieovereenkomst die op 30 juni 2021 is ondertekend door woningcorporaties De Zes Kernen, Maasdelta Groep en Ressort Wonen en gemeente Brielle. Wethouder Andre Schoon (wonen) tekende namens de gemeente. Gemeenten Hellevoetsluis, Westvoorne, Provincie Zuid-Holland en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tekenen de ondersteunende verklaringen.

De intentie van de corporaties voor het overnemen van een deel van de huurwoningen noemt de Brielse wethouder een zeer positieve ontwikkeling. “Wij zijn enorm blij met de intentie van de drie Zuid-Hollandse woningcorporaties. Betaalbare huisvesting voor iedereen is enorm belangrijk. De vraag naar betaalbare huurwoningen blijft stijgen en daarom willen wij dat onze sociale huurwoningen behouden blijven. Het is positief dat verschillende partijen de handen ineenslaan om dit te realiseren”, aldus wethouder Andre Schoon.

Verkoop Vestia woningen

In 2019 heeft Vestia bekendgemaakt dat zij 10.000 van haar huurwoningen verkoopt, waaronder zo’n 1.500 woningen in Brielle. Circa een jaar later tekende gemeente Brielle een intentieovereenkomst waarin diverse betrokken partijen, waaronder de drie woningcorporaties, overeenstemmen het volkshuisvestelijke probleem op te willen lossen. Bestuurlijk regisseur Hamit Karakus heeft zich ingezet om alle betrokken partijen met elkaar in gesprek te laten gaan over de overname van het bezit van Vestia. “Het is bijzonder dat drie corporaties die vooral buiten Brielle actief zijn, gemotiveerd zijn om de sociale huurwoningen over te nemen van Vestia. Dat laat zien hoe belangrijk zij de opgave in de regio vinden, namelijk zorgen voor voldoende betaalbare huurwoningen voor de inwoners van Brielle, en de omliggende regio”, vindt Karakus.

Vervolg

De komende maanden onderzoeken de drie woningcorporaties de overname van een deel van de Vestia woningen in Brielle. De bedoeling is om eind 2021 een besluit te hebben genomen naar aanleiding van het onderzoek. Huurders zijn of worden door Vestia per brief op de hoogte gesteld van de mogelijke verkoop van de woningvoorraad. Vragen kunnen telefonisch of online gesteld worden aan de klantenservice van Vestia.

Rate this post

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl