Modern en flexibel werken in de rijksmonumenten Zusterhuis, Stergebouw en Mariapaviljoen van het Gasthuiskwartier ’s-Hertogenbosch

Modern en flexibel werken in de rijksmonumenten Zusterhuis, Stergebouw en Mariapaviljoen van het Gasthuiskwartier ’s-Hertogenbosch

Vof Gasthuiskwartier, een samenwerkingsverband van gebiedsontwikkelaars AM en Heijmans, heeft de rijksmonumenten Zusterhuis, Stergebouw en Mariapaviljoen overgedragen aan ontwikkelaar MWPO uit ‘s-Hertogenbosch. Vof Gasthuiskwartier heeft als verkoper samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch de ambities en ontwikkelkaders bepaald voor dit middengebied en hiervoor een aantal marktpartijen benaderd. MWPO heeft vanuit deze kaders en ambities de beste visie opgesteld en is geselecteerd als winnende partij en koper. Het idee is om in deze gebouwen een modern en flexibel werkconcept te introduceren, duurzaam te exploiteren en in belegging te houden. Hiermee wordt het Gasthuiskwartier verder verrijkt tot een duurzaam gebied waar wonen, werken, ontmoeten en winkelen samenkomen. MWPO heeft haar projectkantoor reeds in het gebied gevestigd.

Wonen, werken, leren en ontmoeten

Werken wordt het centrale thema van het middengebied van het Gasthuiskwartier. Het is gericht op bedrijvigheid die een bijdrage levert aan de levendigheid in het gebied en aan de interactie met de rest van de stad. Naast het werken komen er ondersteunende functies. Tussen het Zusterhuis en het Stergebouw zal MWPO tevens een nog te bepalen aantal nieuwbouwappartementen realiseren. De exacte invulling wordt op dit moment verder verkend en uitgewerkt. De omgevingsdialoog is opgestart, om ook omwonenden en belanghebbenden te betrekken bij de invulling van de gebouwen.

Openbaar gebied

Vof Gasthuiskwartier richt de openbare ruimte in het middengebied in als groen en uitnodigend ontmoetingsgebied, dat klimaatadaptief is. Dit betekent dat de groene inrichting bijdraagt aan het terugdringen van hitte en het vasthouden van het (regen)water en tevens ruimte biedt voor planten en dieren (biodiversiteit).

Wethouder Roy Geers: ‘Dit idee kan een mooie aanvulling zijn op onze binnenstad. Het zorgt voor nieuwe bedrijvigheid en dynamiek. We zijn dan ook benieuwd hoe de stad hiertegen aan kijkt, en welke ideeën er leven om dit plan verder in te vullen zodat iedereen blij en trots is op het uiteindelijke resultaat.’

Maurice Delpeut, MWPO: ‘Veel Bosschenaren hebben een stukje geschiedenis in het voormalige GZG opgebouwd. We geven het geheugen van de stad een nieuwe toekomst, waarin ontmoeten en nieuwe dingen ontdekken de ruimte krijgen en een bruisende maar dienstbare werkomgeving ontstaat.’

Marcel Janssen, vof Gasthuiskwartier: ‘Naast het wonen in de binnenstad wordt nu het thema binnenstedelijk werken en ontmoeten als waarde toegevoegd in het Gasthuiskwartier. Hiermee begint het samenhangende concept van wonen, werken, winkelen en ontmoeten op deze bijzondere locatie steeds meer vorm te krijgen.’

MWPO is voor de aankoop geadviseerd door Schaap Advocaten & Notarissen. De aankoop is mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Restauratiefonds (NRF).

Gasthuiskwartier, ‘s-Hertogenbosch

Het ruim vijf hectare grote Gasthuiskwartier wordt getransformeerd naar een inspirerend woon-, winkel-, werk- en verblijfsgebied. Stap voor stap ontstaat een nieuw stuk Bossche binnenstad, waar oud en nieuw, Rijksmonumenten en karaktervolle nieuwe woningen, één geheel vormen. Het gebied wordt in verschillende fasen gerealiseerd.

Hypotheekadviseur Den Bosch

Rate this post

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl