Ge­meen­te Den Haag moet en­ke­le on­der­de­len in om­ge­vings­plan voor Bin­ck­horst aan­pas­sen

Ge­meen­te Den Haag moet en­ke­le on­der­de­len in om­ge­vings­plan voor Bin­ck­horst aan­pas­sen

De gemeenteraad van Den Haag moet binnen een half jaar het ‘Omgevingsplan Binckhorst’ op enkele onderdelen aanpassen. Dat volgt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (24 november 2021).

Binckhorst

De gemeente Den Haag wil de wijk Binckhorst, die bekendstond om zijn industrie, bedrijven en kantoren, stap voor stap ontwikkelen tot een stadswijk waar wordt gewoond en gewerkt. Tegen het nieuwe omgevingsplan zijn tien ondernemers uit de Binckhorst in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Zij vrezen dat het omgevingsplan en de transformatie naar de nieuwe stadswijk hun bedrijfsvoering zal beperken en in de weg zal staan aan hun eigen uitbreidingsplannen.

Nieuwe manier van planologie

In het omgevingsplan is bijna de hele Binckhorst aangewezen als zogenoemd ‘transformatiegebied’. Daarbij heeft de gemeenteraad ervoor gekozen om geen aparte bedrijfsbestemmingen op te nemen met een beschrijving van de bedrijvigheid die daar is toegestaan. Binnen het transformatiegebied zijn uiteenlopende activiteiten mogelijk. Dit biedt initiatiefnemers zoveel mogelijk ruimte om de nieuwe stadswijk te ontwikkelen. Deze nieuwe manier van planologie loopt vooruit op de Omgevingswet, die medio 2022 in werking zou moeten treden. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft geoordeeld dat deze manier van planologisch inrichten van de Binckhorst niet in strijd is met de rechtszekerheid. In het plan is namelijk vastgelegd dat de bestaande bedrijven in de Binckhorst hun activiteiten, die zijn opgesomd in een tabel in het omgevingsplan, ongehinderd mogen voortzetten en uitbreiden.

Richtafstanden

Alleen wanneer een bedrijf vertrekt, ontstaat er ruimte voor een nieuwe invulling van het gebied. En als de gemeente een nieuwe ontwikkeling in de buurt van een bestaand bedrijf wil toestaan, gelden de zogenoemde richtafstanden. Dat zijn bufferzones voor bijvoorbeeld geluid, geur en gevaar. Alleen wanneer het bedrijf vrijwillig wil meewerken aan een aanpassing van zijn bedrijfsvoering, kan van deze richtafstanden worden afgeweken. De Afdeling bestuursrechtspraak is van oordeel dat de rechten van de bestaande bedrijven daarmee ook voor de toekomst voldoende zijn gewaarborgd.

Strijd met de rechtszekerheid

Wel heeft de Afdeling bestuursrechtspraak in de uitspraak geoordeeld dat de beschrijving van de toegestane bedrijfsactiviteiten in de tabel op een aantal onderdelen nog onduidelijk of onvolledig is en daarmee in strijd is met de rechtszekerheid. Zo is soms niet duidelijk welke activiteiten nu precies zijn toegestaan. De gemeente moet met een nieuw besluit die onduidelijkheid en daarmee de rechtsonzekerheid voor deze bedrijven wegnemen.

Fouten

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft verder vastgesteld dat verschillende regels in het omgevingsplan fouten bevatten. Het gaat om regels voor bestaande bedrijven waarvan de gemeente ook heeft erkend dat die niet goed in het plan zijn opgenomen. Deze zullen ook met het nieuwe besluit moeten worden hersteld.

ECLI:NL:RVS:2021:2649

Rate this post

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl