Trebbe en gemeente Dordrecht tekenen overeenkomst 51 woningen Patersweg Dordrecht

Trebbe en gemeente Dordrecht tekenen overeenkomst 51 woningen Patersweg Dordrecht

19 december jl. tekenden Marco Stam wethouder sport, wonen en openbare ruimte, Heleen Kromkamp clustermanager stad en Hein Trebbe jr., directeur Trebbe Groep, de overeenkomst voor de ontwikkeling en realisatie van 51 duurzame woningen aan de Patersweg in Dordrecht. De woningen zijn bestemd voor de verkoop en gaan naar verwachting dit voorjaar in de verkoop.

Wethouder Marco Stam: “Dit is een prachtige vervolgstap in de vernieuwing van Oud-Krispijn. Bij de eerste fase van de Patersweg waren er opvallend veel kopers die een binding met deze buurt hebben, dat zegt mij dat mensen hier graag willen blijven wonen. De Patersweg krijgt door deze nieuwbouw nog meer het karakter van een gezellige woonstraat in plaats van een doorgaande verkeersweg. Ik vind het ook heel goed dat er bij dit project rekening wordt gehouden met klimaatverandering, door meer groen toe te passen.”

Johan Bombach, directeur Trebbe Wonen: “Ik vind het fantastisch dat we met deze contractondertekening onze samenwerking met de gemeente Dordrecht verlengen. We brengen Krispijn verder in bloei met de tweede fase aan de Patersweg. Dit wordt een geweldige, duurzame plek om te wonen die voor een brede doelgroep bereikbaar is door de rijke variatie in woningtypes.”

Wijkvernieuwing Oud Krispijn

De locatie aan de Patersweg is gelegen in Oud Krispijn. Oud Krispijn is een wijk direct ten zuiden van de binnenstad van Dordrecht. Het is de eerste stadsuitbreiding ten zuiden van de spoorlijn Dordrecht-Rotterdam. De wijk is grotendeels gebouwd in de jaren dertig volgens de tuinstadgedachte met bomenrijke singels, gekromde lanen, zichtassen op de Grote Kerktoren, voortuinen met hagen en een rijke architectuur. De laatste jaren is veel geïnvesteerd om de leefbaarheid van de wijk te verbeteren door middel van renovatie, het verminderen van het aantal huurwoningen door sloop en deze vervangen door nieuwbouw in overwegend de koopsector. Naast het verbeteren van de woningvoorraad heeft er ook een grote investering plaatsgevonden in het openbare gebied: er is meer ruimte gecreëerd voor groen, speelruimten en parkeren.

Patersweg Dordrecht

Na de ontwikkeling en realisatie van de eerste fase Patersweg Dordrecht is Trebbe opnieuw als partner geselecteerd door gemeente Dordrecht voor de ontwikkeling en realisatie van de tweede fase Patersweg. Het plan, naar een ontwerp van A3 Architecten, bestaat uit 51 woningen. Met een warme gemêleerde steen, grote raamvlakken en een zorgvuldige detaillering refereert het plan aan het frisse en open karakter van de vroeg naoorlogse woningbouw. Ook de diepe voortuinen en de groene erfscheiding dragen hieraan bij. Hierdoor krijgt het plan zijn eigen identiteit en sluit het tegelijk mooi aan bij de omliggende omgeving. Naast een goed ontwerp is ook zorgvuldig nagedacht over duurzaamheid. De woningen zijn energieneutraal en deelmobiliteit maakt onderdeel uit van het plan. De Patersweg fase 2 wordt een klimaatadaptieve leefomgeving. Het groen parkeren en groene daken op de houten bergingen zijn hier enkele voorbeelden van. Door een rijke diversiteit in typologieën aan te bieden, is de tweede fase bereikbaar voor een brede doelgroep. De uitontwikkeling van het plan gaat in januari van start en worden de woningen in het voorjaar van 2020 in verkoop gebracht. Naar verwachting start de bouw van de 51 woningen nog voor de kerst van 2020.

Rate this post
We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl