AM bundelt krachten door samenwerking met de StadmakersCoöperatie

AM bundelt krachten door samenwerking met de StadmakersCoöperatie

Gebiedsontwikkelaar AM en de StadmakersCoöperatie hebben in De Stookkamer in Haarlem een convenant gesloten om de komende jaren samen te werken aan verschillende gebiedsontwikkelingen. Ronald Huikeshoven, directievoorzitter van AM en Floor Ziegler en Teun Gautier, initiatiefnemers van de StadmakersCoöperatie, ondertekenden het convenant. Door de samenwerking beogen beide partijen in een zo vroeg mogelijke fase van een gebiedsontwikkeling elkaar te gaan versterken.

Ronald Huikeshoven: “Als maatschappelijk betrokken gebiedsontwikkelaar wil AM in een zo vroeg mogelijk stadium bewoners en gebruikers van een gebied betrekken bij haar ontwikkelingen om te weten wat er leeft en welke vragen en wensen er bestaan. Door de samenwerking met de StadmakersCoöperatie heeft AM een partner waarmee we samen nóg beter onze gebiedsontwikkelingen sociaal en maatschappelijk kunnen onderbouwen.”

Floor Ziegler: “Stadmakers zijn mensen die actief zijn in hun omgeving om deze mooier, fijner, schoner en veiliger te maken. Het zijn initiatiefnemers die iedereen kennen en mede daardoor sleutelfiguren in gemeenten, wijken en buurten zijn. Bij ontwikkelopgaven is het van grote waarde om de omgeving in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken. Het goed identificeren wat er leeft, waar mensen trots op zijn, wat er mist en wie kan en wil bijdragen zorgt voor beter draagvlak, kwalitatieve conceptontwikkeling en grotere betrokkenheid. In de diverse samenwerkingen met AM tot dusver hebben we ervaren dat we de kracht van de samenwerking echt kunnen omzetten, met name door lokale Stadmakers te koppelen aan sociale en/of maatschappelijke vraagstukken.”

Stadmakers

Stadmakers zijn initiatiefnemers, betrokken creatieven en sociale ondernemers die zich inzetten voor een meer gelijkwaardige, leefbare, gelukkige en mooiere buurt, gemeente of stad. Ze zetten hiervoor maatschappelijke initiatieven op, ontmoetingsplekken en grote netwerken van betrokken bewoners, ambtenaren, ondernemers en organisaties, vaak ingegeven door een natuurlijke drive. Zij werken vanuit de motivatie dat we allen gebaat zijn bij het welzijn van een ander en dat dit bijdraagt aan het geluk van iedereen. Een overtuiging die – wellicht onder de oppervlakte – steeds meer omarmd wordt en urgentie krijgt. De groep Stadmakers, die vanuit deze overtuiging van het verbeteren van een stad of buurt haar professie heeft gemaakt, groeit.

Rate this post

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl