Start duurzame wijk Lincolnpark in Hoofddorp

Start duurzame wijk Lincolnpark in Hoofddorp

In Hoofddorp ontwikkelt de gemeente Haarlemmermeer de duurzame wijk Lincolnpark. Bewoners delen hier samen een binnentuin, parkeren in centraal gelegen parkeergebouwen en wonen tussen veel groen. Door gebruik van duurzame materialen en slimme water- en energieoplossingen is de wijk klaar voor de toekomst. Het plan wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad.

Wethouder Jurgen Nobel (Woningbouw): “Bewoners kiezen bewust voor een woning in Lincolnpark. Zij geven er een eigen parkeerplek en tuin voor op, maar krijgen er een gezamenlijk beheerd park en veilige, autoluwe woonstraten voor terug. Zo’n wijk kennen we nog niet in Haarlemmermeer.”

Lincolnpark krijgt meer woningen

Door de grote krapte op de woningmarkt heeft de gemeenteraad vorig jaar gevraagd om te onderzoeken of een groter aantal huizen mogelijk is. Dat blijkt het geval. In plaats van 625 tot 825 woningen komen in het gebied ongeveer 1.600 woningen. En 50 tot 100 zorgwoningen, dit was 30 zorgwoningen.

Flexibiliteit

De komende tijd gaan ontwikkelaars de deelplannen uitwerken. Wethouder Mariëtte Sedee (Ruimtelijke Ordening): “In het ontwerpbestemmingsplan staat dat er nog iets meer woningen kunnen komen, namelijk 1.800 in totaal. Dit geeft flexibiliteit in de verdere uitwerking van de plannen de komende jaren.”

Samen delen

In Lincolnpark maken de mensen samen met hun buren een eigen plek om te wonen en te werken. Bewoners delen samen voorzieningen zoals de buitenruimte. De wijk krijgt een uitstekend netwerk van fietspaden en er is volop ruimte om te wandelen. Naast auto’s staan in de parkeergebouwen ook deelauto’s en -fietsen. Hierdoor is een eigen auto of tweede auto vaak niet nodig. Hier is plek voor gedeelde voorzieningen zoals werkplekken en pakketpunten. Door de parkachtige opzet van de wijk zijn er veel ontmoetingsplekken, waar ruimte is voor activiteiten of een praatje.

Mix van prijsklassen en functies

In Lincolnpark is plek voor ongeveer 1.600 woningen met een mix van verschillende woninggroottes en prijsklassen, koop en huur. Ook komen in de wijk kleine bedrijven, werkplekken en voorzieningen en 50 tot 100 maatschappelijke zorgwoningen. Daarnaast krijgt de wijk twee supermarkten en kleinere winkels die voor heel Hoofddorp-Zuid bedoeld zijn. De scholen, het Hoofdvaart College en Praktijkschool De Linie waarvan in 2023 de schop in de grond gaat, zijn voor de hele regio bestemd. Dit geldt ook voor de sporthal.

Er staan al woningen in Lincolnpark. In 2020 bouwde woningcorporatie Eigen Haard 225 sociale huurwoningen, deze liggen aan de Johan Enschedélaan. De nieuwe wijk ligt tussen de Hoofdvaart, het bedrijvenpark De President en de Bennebroekerweg in Hoofddorp-Zuid.

Leren

De grond voor de nieuwe wijk komt niet in een of twee keer op de markt. Wethouder Jurgen Nobel: “We geven de komende jaren steeds een beperkt aantal stukken grond uit want we willen van de ervaringen leren. Ontwikkelaars worden uitgedaagd om duurzaam en circulair te bouwen om zo invulling te geven aan de projectdoelstellingen. De kennis die we opdoen gaan we actief delen.” Groepen particulieren krijgen in Lincolnpark de kans om samen woningen te bouwen via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

Unieke combinatie

Dankzij de ligging en verbinding met Haarlem, Leiden en Amsterdam wordt Lincolnpark een ideale plek om te wonen én te werken. Wethouder Jurgen Nobel: “Lincolnpark is een unieke combinatie, door het wonen in een park, het duurzame karakter en de ruimte voor ontmoeting. Vanaf 2022 selecteren we de ontwikkelaars voor de eerste kavels. Dat betekent dat de eerste woningen vanaf 2024 worden opgeleverd.”

Plannen op een rij

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd eerst het stedenbouwkundigplan vast te stellen. Daarna komt het ontwerpbestemmingsplan samen met het concept Beeldkwaliteitsplan en een ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder, ter inzage te liggen. Hier volgt een formele publicatie voor. Iedereen kan hierop reageren. In het ontwerpbestemmingsplan staan de belangrijkste regels zoals het bouwprogramma en de maximale bouwhoogtes. Dit is nodig om daadwerkelijk te kunnen bouwen.

3/5 - (5 stemmen)

Tags:

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl