Leyten-Trebbe neemt voortouw in ontwikkeling integrale visie op gebied Sportlaan Driene en omgeving in de maak

Leyten-Trebbe neemt voortouw in ontwikkeling integrale visie op gebied Sportlaan Driene en omgeving in de maak

Op 9 juli jl. is een intentieovereenkomst getekend tussen de gemeente Hengelo en de ontwikkelcombinatie Leyten-Trebbe voor de ontwikkeling van een visie op het gebied rondom Sportlaan Driene in Hengelo. De gemeente en Leyten-Trebbe zijn de voornaamste grondeigenaren in het gebied en willen met een gezamenlijke visie onderzoeken op welke wijze bestaande en mogelijk toekomstige functies in het gebied zo optimaal mogelijk ingepast kunnen worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om wonen, onderwijs, sport, zorg en andere maatschappelijke voorzieningen.

Wethouder Mariska ten Heuw: “Dit is een mooi en bijzonder gebied in Hengelo waar al verschillende functies gehuisvest zijn, zoals bijvoorbeeld SMEOT, de vakschool voor metaal- en elektro-opleidingen in Twente. Tegelijk zien we dat er ook gebouwen zijn die vragen om een andere bestemming, zoals de gebouwen van het voormalige ROC. Ook bereiken de gemeente met enige regelmaat vragen over of en onder welke voorwaarden men zich eventueel in het gebied zou kunnen vestigen of de locatie kan uitbreiden. Zo wil SMEOT graag uitbreiden. En Leyten-Trebbe, eigenaar van de locatie van het voormalige ROC, wil graag woningen ontwikkelen in het betaalbare en middeldure segment. Ook andere partijen zien kansen op het terrein, bijvoorbeeld voor het realiseren van een zorgcomplex. Het beantwoorden van deze verzoeken, vraagt om een integrale benadering, die we als gemeente niet zonder onze partners kunnen uitvoeren. Daarom gaan we samen aan de slag met het maken van een integrale visie”.

Folkert Leijten, namens Leyten-Trebbe, is blij met deze stap rondom Sportlaan Driene: “Wij zijn al ruim tien jaar betrokken bij deze locatie en we zijn zeer content dat Leyten-Trebbe de mogelijke ontwikkeling nu samen met de gemeente naar een volgende fase mag brengen. Het gebied heeft vanwege de ligging, de bestaande groenstructuur en de bij de ontwikkeling betrokken partijen alle potentie om uit te groeien tot een bijzonder deel van Hengelo, met ruimte voor onder meer wonen, zorg, sport en maatschappelijke voorzieningen.”

Integrale visie

In de integrale visie die voor het gebied wordt ontwikkeld, moet helder worden wat haalbaar is en hoe de verschillende functies het beste ingepast kunnen worden. Dat krijgt vorm in een aantal scenario’s. Omdat Leyten-Trebbe een belangrijke eigenaar is in het gebied zonder wie herontwikkeling niet mogelijk is, coördineren zij het proces om tot het opstellen van die visie te komen. In de intentieovereenkomst is vastgelegd welke elementen de gemeente in de uiteindelijke visie geborgd wil zien.

Opstellen visie en vervolg

De studie naar de visie is inmiddels gestart. In de visie worden de mogelijkheden onderzocht om de verschillende functies een goede plek te geven, met respect voor de aanwezige groenstructuur.

Ontwikkelcombinatie Leyten-Trebbe wordt ondersteund door RRog Stedenbouw en Landschap bij de landschappelijke en stedenbouwkundige verkenning. De doelstelling is om te komen tot een breed gedragen visie. Medio september is de visie in concept klaar. Als burgemeester en wethouders het eens zijn met de visie, zullen zij deze aan de gemeenteraad voorleggen. Stemt ook de gemeenteraad in met de visie, dan zullen de gemeente en Leyten-Trebbe een anterieure overeenkomst sluiten om het gebied te ontwikkelen.

Rate this post

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl