Gemeente Hillegom en AM ontwikkelen woonzorgzone Elsbroek-Zuid in nauwe samenwerking met geïnteresseerden

Gemeente Hillegom en AM ontwikkelen woonzorgzone Elsbroek-Zuid in nauwe samenwerking met geïnteresseerden

Gemeente Hillegom en gebiedsontwikkelaar AM presenteren woensdag 1 juli de gevorderde plannen voor de invulling van de woonzorgzone Elsbroek-Zuid in Hillegom. Na een succesvolle eerste inspraakbijeenkomst is een tweede participatiemoment georganiseerd. Hierbij worden de huidige plannen op digitale wijze gepresenteerd aan belangstellenden. Zij worden uitgenodigd actief mee te denken en input geven over de diverse onderdelen in het plan.

Co-creatie

De planvorming voor de inrichting van het gebied in Hillegom bevindt zich nu in een verder gevorderd stadium. Gemeente Hillegom en AM en willen het huidige plan toetsen aan de verwachting en wensen van belanghebbenden en belangstellenden. Hun mening wordt gevraagd over specifieke details in het plan, zoals de aansluiting van het gebied op de omliggende percelen, de inrichting van de speelplaats, de wensen ten aanzien van het gebruik van deelauto’s, de zorgverlening en de activiteitenruimten in het zorggebouw. Door deze co-creatie kan het plan zoveel mogelijk worden aangesloten op de wensen van de uiteindelijke bewoners, wat een belangrijke kwaliteitsimpuls aan de woningen en de wijk zal geven.

In verband met het Covid-19 virus wordt geen fysieke bijeenkomst gehouden. Belangstellenden worden via de digitale weg geïnformeerd over de huidige status van de plannen, waarin de wensen en suggesties vanuit de eerste participatiebijeenkomst zijn verwerkt.

Woonzorgzone Elsbroek-Zuid

De woonzorgzone Elsbroek-Zuid wordt een buurt voor jong en oud, gezinnen en alleenstaanden en voor mensen met en zonder zorgvraag. In totaal gaat het om 41 zorgappartementen, 35 levensloopbestendige appartementen en 45 grondgebonden woningen.

Met het realiseren van woonzorgzones geeft gemeente Hillegom een eigentijds antwoord op de groeiende vraag naar zorgwoningen, levensloopgeschikte woningen en goed toegankelijke buurten voor ouderen en mensen met en zonder beperking. De nieuwe buurt wordt zodanig ontworpen dat hier jong en oud gelukkig samen kunnen wonen en leven. Het openbaar gebied is dadelijk drempelloos, zodat mensen met rollator of rolstoel eenvoudig kunnen bewegen. Het gebied zal aansluiten op de structuur van de omliggende omgeving. Zo zal het water aan de Vincent van Goghsingel worden doorgetrokken en komt er veel groen in de vorm van bomen, hagen en tuinen.

De woningen zijn gasvrij en nul-op-de-meter (in- en uitgaande energiestromen zijn in balans), waarmee deze voorzien in comfortabel en toekomstbestendig wonen. Ook worden in het gebied klimaatadaptieve maatregelen getroffen. Er wordt daarnaast ruimte gecreëerd voor initiatieven met deelauto’s en uitbreidbare laadpalen voor elektrische auto’s.

Gelukkig leven – iedereen doet mee

Gemeente Hillegom en AM willen een buurt realiseren voor mensen die het fijn vinden om samen met anderen te wonen. Onderlinge ontmoeting en contact en samen activiteiten ondernemen staat centraal. De inrichting van het gebied en de ontmoetingsruimten in de appartementencomplexen faciliteren dit. Ook worden zorginnovaties toegepast als de ‘comfortability’-app; een app op je smartphone of tablet waarmee allerlei functies op het terrein van huiscomfort, energie, maar ook zorg worden geïntegreerd. Hiermee creëren we een leefomgeving die klaar is voor de toekomst en waar volop aandacht is voor gezondheid en ontspanning. AM geeft met woonzorgzone Elsbroek-Zuid uitvoering aan haar kernthema’s Gelukkig leven en Inclusieve stad.

Rate this post

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl