Gemeente Hoeksche Waard sluit aan bij convenant Klimaatadaptief Bouwen

Gemeente Hoeksche Waard sluit aan bij convenant Klimaatadaptief Bouwen

Op nieuwbouwlocaties in Zuid-Holland wordt zoveel mogelijk klimaatadaptief gebouwd. Dit betekent dat de huizen en de grond er omheen bestand zijn tegen weersextremen als gevolg van klimaatverandering. Afspraken hierover zijn vastgelegd in het convenant Klimaatadaptief Bouwen. Op donderdag 28 mei voegde gemeente Hoeksche Waard zich ook toe aan het convenant. Wethouder Piet van Leenen (Wonen) werd via een online bijeenkomst welkom geheten door de Deltacommissaris Peter Glas.

Gemeente Hoeksche Waard onderstreept hiermee haar inzet voor klimaatbestendige nieuwbouwprojecten en werkt hier gericht aan, net als de andere aangesloten partners zoals provincie Zuid-Holland, projectontwikkelaars, bouwbedrijven, waterschappen, andere gemeenten en organisaties. Wateroverlast, extreme hitte en droogte worden hiermee zoveel mogelijk tegengegaan en de biodiversiteit vergroot.

De omgeving aanpassen aan extremer weer is ‘het nieuwe normaal’

Piet van Leenen: “Als gemeente willen we zo goed mogelijk klimaatbestendig zijn. Dit willen we bereiken door enerzijds knelpunten in bestaande gebieden aan te pakken. Deze kwetsbare gebieden zijn in beeld gebracht met behulp van de klimaatstresstest. Anderzijds willen we door aan te sluiten bij het convenant Klimaatadaptief Bouwen zorgen dat alle nieuw te ontwikkelen locaties volgens het ‘nieuwe normaal’ worden ingericht. Zo zijn de locaties zelf beter bestand tegen bijvoorbeeld hevige regenval, hitte en droogte. En tegelijkertijd wordt het omliggende gebied niet extra belast. Zowel het convenant als onze gemeente zijn hierbij gericht op samenwerking. Vanuit inwoner, onderneming en overheid bekijken we per ontwikkellocatie wat nodig en mogelijk is in samenhang met andere thema’s zoals duurzaamheid, circulair en aanpasbaar bouwen.”

Veel groen, opvang van water en waterdoorlatende ‘verharding’

Klimaatadaptief (her)bouwen, betekent onder andere dat de omgeving goed is ingericht bij een veranderend klimaat. Zo zorgt een waterstrook of meer groen ervoor dat regenwater makkelijk de bodem intrekt, daar beter wordt vastgehouden en het riool minder snel wordt overbelast bij hevige regenval. Tegelijkertijd zorgen bomen, struiken en ander groen bij warm, zonnig weer voor verkoeling en schaduw. En dat niet alleen, het is ook goed voor vogels, insecten en andere dieren. En het maakt een buurt levendig en gezellig. “Iedereen kan een steentje bijdragen of in dit geval weghalen voor meer groen”, aldus de wethouder. “Maar denk ook aan regenwater opvangen in een regenton, kiezen voor waterdoorlatende ‘verharding’ zoals grind of beplanting aan de gevel, op het dak of balkon. Alle beetjes helpen.”

Rate this post
We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl