Raad van State: Mogelijkheden voor realisatie Nieuwbouwproject De Rentmeester

Raad van State: Mogelijkheden voor realisatie Nieuwbouwproject De Rentmeester

De Raad van State heeft vandaag uitspraak gedaan in de kwestie aangaande de realisatie van Nieuwbouwproject De Rentmeester. Een deel van de bezwaren van Stichting Pensioenfonds, de verhuurder van Winkelcentrum de Tuinen in Naaldwijk, en enkele omwonenden/winkeliers zijn ongegrond verklaard, echter de Raad van State is van oordeel dat er op een aantal onderdelen met recht beroep is aangetekend. Projectontwikkelaar Samen Ontwikkelen Westland (SOW) handelt naar de uitspraak van de Raad van State en laat de benodigde aanvullende onderzoeken op korte termijn uitvoeren om zodoende te komen tot realisatie van het project de Rentmeester.

Uitspraak Raad van State over de Rentmeester

De Raad van State is van oordeel dat de actuele regionale behoefte aan de voorziene supermarkt niet voldoende zou zijn onderzocht waardoor niet is aangetoond dat er geen onaanvaardbare leegstand ontstaat. SOW zal conform de overwegingen van de Afdeling een aanvullend onderzoek laten verrichten conform de aanwijzingen van de uitspraak. De Raad van State overweegt tevens dat het op zich niet uitgesloten is dat de kwalitatieve aspecten die samenhangen met een grote supermarkt met ruime parkeergelegenheid aanleiding kunnen geven voor de conclusie dat ondanks een zeker overaanbod in het supermarktsegment niet een uit ruimtelijk oogpunt onaanvaardbare leegstand ontstaat. Tevens zal ten aanzien van het onderdeel parkeren een nadere motivering worden gegeven dat ruim voldoende parkeerplaatsen worden gerealiseerd.

Ongegrond verklaard

De beroepen van Stichting Pensioenfonds en de overige bezwaarmakers waarin betoogd wordt dat het plan De Rentmeester in strijd is met Verordening ruimte 2014, in strijd is met regionaal en gemeentelijk beleid, onduidelijkheid in de planregel “detailhandel”, het hanteren van onjuiste c.q. achterhaalde parkeernormen, dat niet voldaan zou zijn aan vereisten van geluid en luchtkwaliteit, dat er sprake zou zijn van windhinder, dat strijd zou zijn met Flora- en Faunawet, dat er sprake zou zijn van evidente privaatrechtelijke belemmeringen en dat ten onrechte niet een tweede advies is verzocht aan de Adviescommissie Detailhandel Zuid-Holland zijn allemaal ongegrond verklaard.

SOW en de Rentmeester

SOW is onderdeel van de Koornneef Retailgroep en eigenaar van het braakliggende terrein achter winkelcentrum de Tuinen in Naaldwijk. De afgelopen jaren is het plan de Rentmeester tot in detail uitgewerkt met een Jumbo Foodmarkt, 47 nieuwbouw appartementen en twee lagen parkeren. De Jumbo Foodmarkt wordt een moderne supermarkt met veel foodbeleving, mét de laagste prijsgarantie. Niet alleen een toevoeging voor de inwoners van Naaldwijk, maar voor heel Westland.

ECLI:NL:RVS:2019:2954

Rate this post
We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl