AM en Rochdale ontwikkelen 340 woningen in de eerste fase Purmerends gebiedsontwikkeling Kwadijkerpark

AM en Rochdale ontwikkelen 340 woningen in de eerste fase Purmerends gebiedsontwikkeling Kwadijkerpark

Kwadijkerpark CV, een samenwerking van gebiedsontwikkelaar AM en Rochdale, gaat 240 koopwoningen en 100 sociale huurwoningen ontwikkelen gebiedsontwikkeling Kwadijkerpark Purmerend. De woningen komen in de groene setting van het Kwadijkerpark en deze eerste fase is naar verwachting in 2025 klaar. Wethouder Thijs Kroese van de gemeente Purmerend, Birgitte de Maar (bestuurder woningstichting Rochdale) en Peter Heuvelink (directeur AM) stonden stil bij de ondertekening van de overeenkomst voor de bouw van de woningen in de gebiedsontwikkeling Kwadijkerpark, het vastgestelde bestemmingsplan en de start van de presale voor de eerste fase. Daarmee is de weg vrijgemaakt voor de realisatie van deze bijzondere gebiedsontwikkeling.


Foto v.l.nr.: Brigitte de Maar (Rochdale), Peter Heuvelink (AM), wethouder Thijs Kroese (gemeente Purmerend)

Kwadijkerpark CV, zorginstelling Prinsenstichting en de gemeente Purmerend ontwikkelen Kwadijkerpark in nauwe samenwerking. De bewoners rond het Kwadijkerpark is regelmatig gevraagd om hun mening te geven over de plannen.
Tijdens de presale kunnen geïnteresseerden aangeven naar welk woningtype de voorkeur uitgaat.

De eerste fase bestaat uit 45 eengezinswoningen, 22 twee-onder-een-kapwoningen en 48 sociale huurwoningen. De planning voor de start verkoop van de eerste fase is december 2021. Naar verwachting start de bouw in het vierde kwartaal van 2022.

Het plan

In een eerdere fase heeft Prinsenstichting in het Kwadijkerpark de nieuwbouw voor haar cliënten gerealiseerd. In februari van dit jaar zijn de cliënten, mensen met een verstandelijke beperking, verhuisd naar hun nieuwe onderkomen bij het park en heeft zij de oude panden op het terrein gesloopt.

Groen en duurzaam

FKG Architecten liet zich bij de architectuur van de woningen met veel metselwerk, hout en glas inspireren op de traditionele Noord-Hollandse bouwwijze, die in de directe omgeving te zien is (Broek in Waterland, Kwadijk, de Beemster). Er is veel aandacht besteed aan de kwaliteit van groen en water, zodat de sfeer van wonen op een vakantiepark ontstaat. Duurzaamheid is een belangrijk thema, de woningen zijn gasloos en er is rekening gehouden met de leefomgeving van bestaande en nieuwe diersoorten in het Kwadijkerpark. Daarnaast zorgen de bomen in het park voor het verminderen van hittestress in warme zomers en door het oprichten van terpen (verhogingen in het landschap) blijven de woningen droog bij veel neerslag en ontstaat een prachtig uitzicht over het park. Door uitbreiding van waterpartijen en een uitgebreid stelsel voor afvoer van water wordt het Kwadijkerpark klaar gemaakt voor de toekomst met veel buffercapaciteit om wateroverlast te voorkomen bij hevige regenbuien en juist water toe te voeren in hele droge zomerperioden. Ook wordt veel aandacht besteed aan de circulariteit van materialen. Zo worden gesloopte paviljoens bijna volledig verwerkt in de bouwwegen en krijgt het interieur met stoelen, bedden en bureaus een tweede leven door verkoop aan professionele partijen.

Bestemmingsplan

Recent heeft de gemeenteraad van Purmerend het bestemmingsplan Kwadijkerpark vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt sinds 22 november voor zes weken ter inzage voor beroep.

Rate this post

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl