Gemeente Rotterdam gaat tijdelijke erfpachters bewustmaken van voordelen

Gemeente Rotterdam gaat tijdelijke erfpachters bewustmaken van voordelen

De gemeente Rotterdam gaat tijdelijke erfpachters in de komende vijf jaar actief benaderen. Zij kunnen de gemeentegrond onder hun woning of (bedrijfs)pand kopen of de tijdelijke erfpacht omzetten naar eeuwigdurende erfpacht.
Het gaat om particulieren en organisaties van wie het tijdelijke erfpachtcontract of de afkooptermijn van de erfpacht binnen afzienbare termijn afloopt. De gemeente wil hiermee de erfpachters bewustmaken van de voordelen. De eerste aanbiedingen worden eind 2021 verwacht.

Aanbieding erfpacht Gemeente Rotterdam

Vorig jaar heeft de gemeente Rotterdam het erfpachtbeleid geëvalueerd. Het college stelt vast dat het huidige beleid nog steeds voldoet en wordt voortgezet. Uit de evaluatie zijn wel drie aanvullende maatregelen voortgekomen.

Bepaalde tijdelijke erfpachters ontvangen tussen 2021-2026 een aanbod. Tijdelijke erfpachters die eigenaar zijn van een woning of van een pand met een commerciële functie en van wie het tijdelijke erfpachtcontract of de afkooptermijn van de erfpacht binnen afzienbare termijn afloopt, ontvangen een aanbod om de grond te kopen. Voordeel hiervan is, dat er geen aflopend contract of aflopende afkooptermijn meer is. Dat is beter voor de verkoopbaarheid van het pand, omdat geldverstrekkers dan eerder geneigd zijn een hypotheek te verstrekken aan potentiële kopers van een pand. Daarnaast kan het kopen van grond goedkoper zijn dan doorgaan met erfpacht.

Eigenaren van wie het tijdelijke erfpachtcontract afloopt, kunnen opnieuw een tijdelijk erfpachtcontract sluiten. Dit is een alternatief voor tijdelijke erfpachters van wie het contract afloopt, maar die de grond niet willen of kunnen kopen. Zij kunnen opnieuw een tijdelijk erfpachtcontract sluiten en betalen dan een vergoeding voor het gebruik van de grond (canon). Dat is beter dan dat het huidige contract jaarlijks stilzwijgend verlengd wordt. Woningen en (bedrijfs)panden zijn daardoor makkelijker te verkopen, omdat toekomstige kopers eenvoudiger een hypotheek bij de bank kunnen krijgen.

Eigenaren van panden op bedrijventerreinen kunnen – net als eigenaren van panden met een maatschappelijke functie (zoals musea en sporthallen) en sociale huurwoningen – de tijdelijke erfpacht omzetten naar eeuwigdurende erfpacht. Er is dan geen sprake meer van een aflopend erfpachtrecht. Hierdoor kunnen eventuele kopers van hun pand gemakkelijker financiering krijgen. Nieuw hierbij is, dat bedrijven op bedrijventerreinen de mogelijkheid krijgen om een periodieke vergoeding (canon) te betalen voor het gebruik van de grond. Dit komt naast de huidige mogelijkheid om de grondprijs in één keer te betalen. Hiermee komt de gemeente tegemoet aan de wens van deze bedrijven.

Ontwikkeling erfpachtbeleid

Tot 2002 sloten mensen die in Rotterdam gingen wonen of er hun bedrijf vestigden, een tijdelijk erfpachtcontract af met de gemeente. In een tijdelijk erfpachtcontract is het gebruik van de grond afgesproken voor een bepaalde periode, tegen betaling van een vergoeding (canon). Voordeel daarvan was dat u de grond niet zelf hoefde te kopen. Tijdelijke erfpacht was lange tijd een middel om wonen en bedrijvigheid in Rotterdam te stimuleren.

In 2002 veranderde het grondbeleid. De gemeente heeft toen besloten om nieuwe grond alleen nog in eigendom of in eeuwigdurende erfpacht (afhankelijk van de functie die is toegestaan op de grond) uit te geven. Tijdelijke erfpachters die eigenaar zijn van een woning of van een pand met een commerciële functie – zoals kantoor, winkel of horeca -, hebben sindsdien de mogelijkheid om de grond te kopen. Eigenaren van panden op bedrijventerreinen, van panden met een maatschappelijke functie (zoals musea en sporthallen) en van sociale huurwoningen, kunnen hun tijdelijke erfpacht omzetten naar eeuwigdurende erfpacht.

Ongeveer 30 procent van de oorspronkelijke tijdelijke erfpachters heeft hier tot nu toe gebruik van gemaakt. Bij 85 procent van de overgebleven 24.000 tijdelijke contracten gaat het om erfpacht van grond onder woningen.

Uitwerking

De gemeente gaat nog nader uitwerken welke tijdelijke erfpachters zij precies gaat benaderen. Over enkele maanden neemt het college van burgemeester en wethouders een definitieve beslissing over de voorgenomen maatregelen en de uitvoering daarvan. Vertegenwoordigers van onder meer banken en makelaars worden benaderd om mee te denken over de concrete uitvoering.

Rate this post

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl