Gemeente Rot­ter­dam moet op­nieuw be­slis­sen over nieu­we wo­nin­gen bij Lijn­baan­kwar­tier en Coo­l­sin­gel

Gemeente Rot­ter­dam moet op­nieuw be­slis­sen over nieu­we wo­nin­gen bij Lijn­baan­kwar­tier en Coo­l­sin­gel

De gemeenteraad van Rotterdam moet opnieuw onderzoeken of nieuwe woningen mogelijk zijn in het gebied rond het Lijnbaankwartier en de Coolsingel in het centrum van Rotterdam. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vernietigde 19 augustus 2020 de regels in het bestemmingsplan ‘Lijnbaankwartier-Coolsingel’ die nieuwe woningen in dit gebied mogelijk maakten. De gemeente Rotterdam moet nu binnen een jaar een nieuw besluit nemen of, en zo ja hoe, zij woningbouw in dit gebied mogelijk wil maken. Totdat de gemeente dit nieuwe besluit heeft genomen, mogen er geen nieuwe woningen worden gebouwd in dit gebied.

Wat ging aan deze uitspraak vooraf?

De Afdeling bestuursrechtspraak boog zich al eerder over dit bestemmingsplan naar aanleiding van bezwaren van twee cafés aan het Stadhuisplein in Rotterdam. Zij vrezen dat de woningbouw in een voormalig kantoorpand tegenover hun cafés hun bedrijfsvoering zal belemmeren. In een tussenuitspraak van maart 2019 gaf de Afdeling bestuursrechtspraak de gemeente de opdracht om de gevolgen van de woningbouw beter te onderzoeken. In oktober 2019 stelde de gemeenteraad van Rotterdam nieuwe regels vast waarin woningbouw aan het Stadhuisplein en in het aangrenzende gebied alleen onder voorwaarden is toegestaan. Die voorwaarden houden onder andere in dat aan de cafés extra geluidsvoorschriften worden gesteld om ervoor te zorgen dat in de nieuwe woningen een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ontstaat.

Niet inzichtelijk

Maar ook deze nieuwe regels voldoen niet. Voor de woningen die inmiddels al gebouwd zijn tegenover de cafés vindt de Afdeling bestuursrechtspraak dat de gemeenteraad “niet inzichtelijk” heeft gemaakt welke geluidsvoorschriften aan de cafés kunnen worden gesteld. Deze geluidvoorschriften mogen aan de ene kant de bedrijfsvoering van de cafés niet onevenredig belemmeren en moeten aan de andere kant een aanvaardbaar woon- en leefklimaat garanderen voor de bewoners. Ook de regels voor nieuwe woningen in het aangrenzende gebied, waaronder de Rotterdam Building, voldoen om dezelfde reden niet. In beide gevallen moet de gemeenteraad bij zijn nieuwe besluit ook rekening houden met alle vormen van geluid, niet alleen met geluid dat afkomstig is van horecabedrijven.

Wat nu?

Gevolg van de uitspraak is dat de gemeenteraad binnen een jaar opnieuw moet beslissen of, en zo ja hoe, hij nieuwe woningen in dit deel van het centrum van Rotterdam alsnog mogelijk wil maken. Daarbij zal de gemeenteraad de bestaande rechten zoveel mogelijk moeten handhaven en bij het beoordelen van de geluidbelasting rekening moeten houden met alle vormen van geluid. Totdat de gemeente een nieuw besluit heeft genomen, mogen er geen nieuwe woningen in het gebied worden gebouwd.

ECLI:NL:RVS:2020:1953 – Uitspraak over bestemmingsplan “Lijnbaankwartier-Coolsingel”
ECLI:NL:RVS:2020:1954 – Uitspraak over omgevingsvergunning voor nieuwbouw aan het Stadhuisplein in Rotterdam

Rate this post

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl